Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer – A börtönben is éneklő lelkipásztor (Videó)

Dietrich Bonhoeffer életéről, sorsáról és állhatatos lelkigondozói szolgálatáról beszél Dr. Kinczler Zsuzsanna

Portré – keretben – Hetvenöt éve végezték ki Dietrich Bonhoeffert

Jól ismerjük Dietrich Bonhoeffernek, a Hitlerrel szembeni összeesküvésben való részvétele miatt néhány héttel a háború befejezése előtt, 1945. április 9-én a flossenbürgi koncentrációs táborban felakasztott evangélikus lelkésznek a portréját. Hála életrajzírójának, Eberhard Bethgének, részletekbe menően tudunk a családjáról – szüleiről és a testvéreiről –, az iskoláiról és a tudományos munkájáról, az utazásairól, barátságairól, titokban írt dolgozatairól és börtönből kicsempészett leveleiről. Talán nincs még egy 20. századi teológus, akinek az élete ennyire részletesen fel lenne tárva számunkra, akinek a portréja ilyen ismert lenne a magyar olvasók előtt is.

Áldó hatalmak oltalmába rejtve... – 75 éve végezték ki Dietrich Bonhoeffert

75 évvel ezelőtt Heinrich Himmler, az SS főparancsnoka személyesen adott parancsot Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész, teológus akasztására, melyet 1945. április 9-én hajnalban a flossenbürgi koncentrációs táborban hajtottak végre. A második világháború alatti német ellenállást támogató mártír evangélikus lelkészre, számos ma is meghatározó teológiai mű szerzőjére tőle származó idézetekkel és születésének 100. évfordulójára közreadott filmmel emlékezünk.

Kitől tudok segítséget kérni? – Gondolatok a megváltozott időben

Ma, amikor a világméretű koronavírus-járvány miatt megváltozott körülöttünk a tér és az idő, érdemes újra átgondolnunk, hogy miként tudunk felelősen élni. Hogyan lehet az ismeretlen helyzetben megfontoltan cselekedni? Miben és kiben kapaszkodhatunk meg, és miként mérlegelhetjük lehetséges hozzáállásunkat? Ehhez kerestünk néhány támpontot.

Mi az egyház bűne? – Részletek Dietrich Bonhoeffer Etikájából

Dietrich Bonhoeffer a 20. század egyik legismertebb evangélikusa. Lelkészként, teológusként próbált prófétai hang lenni a náci németországban. 1945-ben végezték ki egy koncentrációs táborban, mivel részt vett egy Hitler elleni merényletben. Rendkívül gazdag irodalmat hagyott maga mögött, életének egyik fő műve Etika című könyve. Ebben arról is ír, hogy a keresztény embernek Krisztus tanújaként kell élni a világban, ám a nemzeti szocializmus rendszerében a keresztény egyházak ezt a feladatot nem teljesítették. Ahhoz, hogy gyökeres változáson mehessen keresztül, az egyháznak - és benne minden kereszténynek - bűnvallást kellene gyakorolnia. Részlet Bonhoeffer Etika című könyvéből.

Szemben a hamis ideológiával

Adolf Hitler hatalomra jutásával egy időben Dietrich Bonhoffer evangélikus lelkész és teológus (1906–1945) csatlakozik az egyházon belüli ellenzékhez. Szembefordul az egyház és az állam feltétlen együttműködésének igényével, és az elsők között ismeri fel a zsidókérdést. Ebben az időben, nyolcvanöt évvel ezelőtt fogalmazta meg híres mondatát, miszerint késznek kell lennünk „nemcsak a kerék alá került áldozatokhoz csatlakozni, hanem önmagunkat a kerék küllői közé vetni”.

Dietrich Bonhoeffer: Mit tegyen a teológiai hallgató ma? – Egyházi helyzet 1933-ban

Mindenekelőtt csak akkor tanuljon teológiát, ha őszintén úgy érzi, hogy semmi mást nem tanulhat. Sokkal kisebb kár, ha sokan, akik talán igazi teológusok lettek volna, inkább jó jogászok vagy orvosok lesznek, mint ha csak egyvalaki is teológus lesz, akinek nem kellett volna. A bőséges teológiai utánpótlás mindig kétértelmű jelenség.

Halottnak lenni azt jelenti: élni kell! – 71 éve, április 9-én végezték ki az evangélikus mártír teológust, Dietrich Bonhoeffert

Dietrich Bonhoeffer gondolkodása nem érthető meg élete ismeretének hiányában. Apja Karl Bonhoeffer pszichiáter professzor és klinikaigazgató volt, előszőr Breslauban, majd Berlinben. Édesanyja, Paula von Hase lelkészcsaládból származott, apja teológiaprofesszor volt és időnként II. Vilmos császár udvari prédikátora. Dietrich 1906. február 4-én legfiatalabb fiúként született három bátyja és négy nővére után. Ikertestvére, Sabine később a nem árja Gerhard Leibholz-hoz ment feleségül, akinek Angliába kellett emigrálnia.

Bonhoeffer mosolya

Budapest – Megjelent a Hét Hárs 2015/1–4. száma, amely Dietrich Bonhoeffer halálának 70. évfordulójához kapcsolódva az ellenállással foglalkozik.

Olasz zarándokok a 70 éve mártír Bonhoeffer német evangélikus teológus nyomain

Flossenbürg – 1906. február 4-én, Breslauban (mai nevén Wrocław) született Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkész, teológus és filozófus és hetven évvel ezelőtt 1945. április 9-én hajnalban a flossenbürgi koncentrációs táborban végezték ki egyszerűen azért, mert Krisztus nevében kiállt a megvetett és megbélyegzett emberek mellett. Mindössze 39 éves volt.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Dietrich Bonhoeffer csatornájára