ember

A csehek leginkább a hadseregben és a rendőrségben, legkevésbé a pártokban és az egyházakban bíznak

Prága – A csehek leginkább a hadseregben és a rendőrségben, legkevésbé a pártokban és az egyházakban bíznak – derült ki egy szeptemberi országos felmérésből, amelynek eredményét 2020. október 26-án hozták nyilvánosságra Prágában.

Új év, új ember, új szív

Ökölnyi méretű, percenként hatvan-nyolcvanszor összehúzódó, üreges tömlő. Befogad és ad egyszerre. Nem lázad, nem sztrájkol, teszi a dolgát. Csodálatos szerv, csodálatos szimbólum a szív. Ilyenkor, decemberben rengeteg „szívecskét” küldünk szerte a világba – kézzelfoghatóbb formákban is –, de az év végi elcsendesülés során megvizsgáljuk-e saját szívünket és benne a szándékot jóra és kevésbé jóra? Újrahangoljuk-e szívünk húrjait, hogy szebb, tisztább dallamot zengjen az új esztendőben? És – nem utolsósorban – hálával töltjük-e meg, megköszönjük-e szívünknek az állhatatos munkát, amellyel egy esztendőn át szolgált bennünket, fáradhatatlanul?

„Istenen kérjük azt számon, amiért mi vagyunk felelősek” – Evangélikus püspök elgondolkodtató szavai

Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök érzékeny témáról a Kossuth Rádióban: az emberek miért hibáztatják Istent?

Hogyan lehet az embernek Istennel kapcsolata?

Manapság igen kevesen imádkoznak, mert nem is akarnak és nem is tudnak imádkozni. Ennek „természetes” okai vannak. Némelyek nem is hiszik, hogy van Isten, mások csupán bizonytalanok: miért is szólítanák meg őt? A templomba járó emberek között is kevesen vannak, akik naponként komoly, bensőséges imádságban beszélnek Istennel. Az imádságot nevezhetnénk a hatalmas, világteremtő Isten és teremtménye közötti kommunikációnak. Szerintem a hívő keresztyén az, aki beszélő viszonyban van Istenével. Ennek viszont megvannak a feltételei mindkét fél részéről csakúgy, mint az emberek között, létre kell jönnie a kapcsolatnak.

Örök élet vasárnapjára

Ilyenkor, ősszel többször is megemlékezünk az elhunytakról. Alig néhány hete csak, hogy a temetőket jártuk, és halottak napja környékén mécsest gyújtottunk szeretteink emlékére.

„Az emberek fontosabbak, mint a struktúrák!” – Előadás „Az ember – nem bocsátható áruba” téma kapcsán

Windhoek – „Fedjük fel az egyenlőtlenség embertelen gyakorlatát” – fordult a norvég teológus, dr. Kjell Nordstekke az összegyűlt evangélikus delegáltakhoz, a Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén, Namíbiában.

A reformáció 500 éves öröksége: Luther és Isten kétféle kormányzása

Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. Negyedik alkalommal, 2017. április 28-án dr. Csepregi András teológus, lelkész, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze tartott előadást Luther és Isten kétféle kormányzása címmel.

A víz szerepe a fenntartható jövőben – Nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak

Helsinki – Az ECEN (Európai Keresztény Környezeti Hálózat) kétévenként megrendezett konferenciájára idén Helsinkiben került sor. Az eseményre több mint 80 résztvevő gyűlt össze Európa 23 országából. Az eseményre több mint 80 résztvevő gyűlt össze Európa 23 országából. Egyházunkat Szűcs Kinga és Kodácsy-Simon Eszter képviselték, utóbbit újabb két évre megválasztották az ECEN elnökségébe.

Evangélikus menekítők

A határ lezárása után veszélyes korszak következett. Elkezdődött a megtorlás. Akinek oka volt rá – és még tehette –, menekült. A határ menti faluban sok üldözött biztos menedéknek remélte a templom mellett álló paplakot. Volt olyan is, aki ezekkel a szavakkal zörgetett: „Tiszteletes úr, segítsen, ha elkapnak a kommunisták, felakasztanak.” Nem lehetett nem segíteni.

Isten, embertárs és a természet közelsége

Isten, láthatóan és foghatóan kijelenti szépségét és szeretetét, gazdag fantáziáját a teremtésben. A teremtésben benne lüktet az Isten Lelke. Szöveg: Honti Irén

Oldalak

Feliratkozás RSS - ember csatornájára