evangelizáció

25 éve töretlenül – Csendesnap Nyírteleken

Nyírtelek – Negyed évszázada minden év augusztus 20-án csendesnapot tartanak a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközségben. Ez évben a bibliafordítás missziója volt a fő téma, és az Útmutató kiírt igeversei alapján szólt Greizer Miklós Isten munkatársainak öröméről, majd feleségével Greizer Zsófiával együtt beszámoltak a csendes-óceáni Vanuatu országában végzett küldetésükről.

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” – Ökumenikus lelkészi és munkatársi konferenciát tartottak

Révfülöp – Évente egy alkalommal, június utolsó hetében öt napon át tart a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) által szervezett lelkészi és munkatársi konferencia. Az utóbbi években a helyszínt az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adja Révfülöpön.

Legyen újra láthatatlan evangélikus evangelizáció egyházunkban!

Hetven év múltán elevenítsük fel ezt a léleképítő módszert, hogy szemtől szemben Jézussal, sokakat elérve, együtt imádkozhassunk népünk ébredéséért és egyházunk megújulásáért a reformáció második félezredének kezdetén!

Hiszek Szentlélekben! – Ittzés István mandabokori evangelizációja

Mandabokor – Pünkösd böjtjében és első ünnepén (május 17–20. között) Zsarnai Krisztián körzeti parókus, esperes meghívására Ittzés István nyugalmazott lelkész tart pünkösdi evangelizációt a nyíregyházi gyülekezet mandabokori körzetében. A Szentlélekről szóló igehirdetéseket napról napra (másnap reggeltől) meghallgathatják érdeklődő látogatóink ezeken a címeken: Az ige Lelke megvilágosít; Az igazság Lelke leleplez; A szeretet Lelke meggyőz; Az engedelmesség Lelke gyümölcsöt terem.

Evangélizációt tartottak Dunaújváros főterén

Dunaújváros – Nem tudom volt-e a néhai Sztálinváros főterén evangélikus evangelizáció. A reformáció ötszázadik évfordulója erre kiváló alkalom volt. De még milyen! A Teremtő gondoskodott a szép időről, így három-négy istentiszteletnyi közösség gyűlt össze.

A hívő élet ajándékai – Végh Tamás igehirdetés-sorozata a nyíregyházi Aliansz őszi evangelizációján

Nyíregyháza – 2009 óta minden ősszel megrendezi a nyíregyházi protestáns egyházakból álló Aliansz csoport az evangelizációs hetét, amelyre ez évben a fasori nyugdíjas református lelkipásztort hívták meg vendég igehirdetőként. A városi református templom ad helyet az idei alkalmaknak, ahol a liturgus szolgálatát a tagegyházak lelkészei a négy estén egymást követve látják el.

Evangelizációt tartottak Tatabányán

Tatabánya – Személyes beszámoló Deme János bizonyságtételéről.

Megkérdeztük Ulrich Parzanyt – a 2017. októberi országos evangelizáció igehirdetőjét

Budapest – Ulrich Parzany lesz a 2017. októberben a Deák téren tartandó országos evangélizáció igehirdetője. A Híd magazin készített vele interjút.

Böjti sorozat tizenhetedik rész: Evangélizátorok böjtje

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Az evangelikus.hu oldalán az idei böjti időszakban videós sorozatot indítunk, amelynek egyes részeiben evangélikusok vallanak arról, mit jelent számukra a böjt, hogyan böjtölnek.

Vándorin és személyes áldások az evangelizációs héten Kaposváron

Kaposvár – A Kaposvári Evangélikus Egyházközség 2017. február 19–26. között evangelizációs hetet hirdetett, amelynek témáját idén Jézus „Én vagyok…” mondásai adták. Az evangelizációs esték mellett keresők istentisztelete várta az érdeklődőket, képekkel illusztrált előadást tartott Vándorina, illetve süteménysütő versenyre és a szerelmespárok megáldására is sor került.

Oldalak

Feliratkozás RSS - evangelizáció csatornájára