felhívás

500 nap imádság reformációért – „Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,12)

Budapest – Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június 18-tól 2017. október 31-ig tart.

Templom születik – adakozásra buzdítunk!

Felhívással fordulunk az egyházunkat támogatókhoz. A pestszentimrei Kastélydombi Luther-kápolna tervei immáron elkészültek, az alapkő letételére 2016. pünkösdjén kerül sor. Már csak pár kő felépítése választja el az itteni missziói gyülekezetet attól, hogy templomuk felépüljön. Adományokat várnak számlaszámukra, hogy egy-egy téglányi segítséggel támogassuk őket abban, hogy álmuk valóra válhasson. Az evangelikus.hu oldalán nyomon követheti az építkezés alakulását.

Hívogató a fóti Kántorképző Intézet nyári tanfolyamaira

Fót – A 2016. évi nyári tanfolyamok időpontjai és vezetői a következők:

Felhívás gyülekezeti megemlékezésre

Győr – Levelet intézett a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület elnöksége, Szemerei János püspök és Mészáros Tamás felügyelő az egyházkerület tagjaihoz, a kerület újraalakulási évfordulójával kapcsolatban. Az alábbiakban ezt a felhívást olvashatják.

Várják a jelöléseket az Ordass- és a Prónay-díjra – Legmagasabb egyházi kitüntetéseinket ősszel adjuk át

Budapest – 2007-ben az országos presbitérium megalkotta azt a szabályrendeletet (I/2007. V. 10.), amely az Ordass Lajos-díj és a Prónay Sándor-díj alapításáról és – évente egyszeri – odaítélésének körülményeiről szól. A 2014. évi díjazandók személyére vonatkozóan a kuratórium ajánlásokat vár.

A háború visszatért Európába

Genf – Bécs – Az Európai Protestáns Egyházak Közössége felhívást intézett tagegyházaihoz a második világháború végének 70. évfordulóján. A GEKE elnöksége a május 8-án esedékes jubileum kapcsán levélben fordult tagegyházaihoz, amelyben „útmutatást" fogalmaz meg istentiszteleti kihirdetésre.

Ökumenikus felhívás a nemzetközi romanap kapcsán

Genf – Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsa (CCEE) közös üzenetben szólítja meg a kontinens keresztyén közösségeit az április 8-i nemzetközi romanap alkalmából.

FELHÍVÁS evangélikus pedagógusok számára

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház keresi azokat az evangélikus elkötelezettségű, de nem evangélikus nevelési és oktatási intézményben dolgozó pedagógusokat, akik szívesen csatlakoznának az evangélikus pedagógusok országos közösségéhez. Az Evangélikus Pedagógiai-szakmai és Továbbképző Intézet elhívását adjuk közre.

Figyeljünk oda egymásra! – Cserháti Pétert egyházunk felhívása kapcsán kérdeztük

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház által közzétett, az egyház népéhez és a jóakaratú emberekhez intézett, a rendkívüli hidegben segítségnyújtásra buzdító „Fogadjátok be egymást...!” felhívás kapcsán megkerestük dr. Cserháti Pétert, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját, aki egyben az Északi Egyházkerület korábbi másodfelügyelője, a MEVISZ első elnökségi tagja és a Bárka szakcsoport alapító tagja. Felesége, dr. Cserhátiné Szabó Izabella a fóti gyülekezet lelkipásztora. Cserháti elsőként a Kossuth rádió január 12-i „Erős vár a mi Istenünk!" című evangélikus félórájának hallgatóival osztotta meg tapasztalatait.

„Fogadjátok be egymást…” – Felhívás az egyház népéhez és a jóakaratú emberekhez segítségnyújtásra a rendkívüli hidegben

Budapest – A világ közel 80 millió evangélikusának 2015-ös bibliai jelmondata így hangzik: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Rm 15,7). A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei és intézményei is ennek az apostoli útmutatásnak jegyében kezdik ezt az évet. Az alábbiakban dr. Fabiny Tamásnak a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai munkáért felelős püspökének felhívását olvashatják.

Oldalak

Feliratkozás RSS - felhívás csatornájára