Felvidék

A Felvidékre kirándultak a szombathelyi gyülekezeti tagok

Szombathely – Idén a szombathelyi evangélikus gyülekezet tagjai a Felvidékre kirándultak, ahol tartalmas programokon vehettek részt. A négynapos túrán reformációi emlékhelyeket, történelmi, irodalmi és természeti értékeket tekintettek meg a résztvevők.

Egy város és evangélikus kollégiumának elveszítése

1665-ben Felső-Magyarország evangélikus rendjei, a szabad királyi városok követei, gróf Thököly István, továbbá más főnemesek és nemesek összegyűltek Kassán, hogy határozzanak egy evangélikus főiskola megalapításáról. Egybehangzó döntéssel született meg a terv: a tanintézményt Eperjesen építik fel. Ennek érdekében gyűjtést rendeztek. A felajánlások nyomán elképesztően magas összeg, csaknem százezer forint gyűlt össze. A Keczer család egymaga tízezer forintot, Wittnyédy István ügyvéd pedig hatezer forintot ajánlott fel. Eperjes városa az épület számára a piactér legszebb részét jelölte ki, továbbá két faluval és egy nemesi birtokkal járult hozzá a felajánlásokhoz…

A reformáció ajándéka, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk a Szentírást

Rimaszombat – A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából, a serkei ifjabb Pohóczky Béla lelkipásztor kezdeményezésére, Rimaszombatban kiállítás nyílt 2017. június 15-én, legfőképpen a német Luther Mártonnak és az evangélikus vallásnak állítva emléket.

Amilyennek lennie kell – Magyar nyelvű evangélikus missziói napot tartottak a Felvidéken – VIDEÓK!

Százd – A Felvidéki Magyar Evangélikusok Missziós Napjáról eljövőben jegyezte meg valaki, hogy ez a nap olyan volt, amilyennek az egyházi alkalmaknak lenniük kell(ene), mert az Ige volt a középpontban. A hirdetett és az úrvacsorában megtestesült Ige. Furcsát mondok: az Ige kevés! Kell a Szentlélek munkája is, hogy az Igét magyarázza és befogadóvá tegye az emberek szívét. Istennek legyen hála, ez utóbbi is megvolt. Ezért nem volt hosszú és terhes a három igeszolgálat, és azért maradtak olyan sokan a végéig, hogy úrvacsorát is vehessenek.

Királyfiai Báró Jeszenák János somorjai gyökerei

Királyfiai báró Jeszenák János nevét nem sokan ismerik, kivéve persze, akik behatóbban foglalkoznak a történelemmel.

Reménytelenség ellenére is reménykedve

Sajógömör – Az idén tizedik alkalommal került sor a felvidéki magyar ajkú evangélikusok missziós napjára. Az anyanyelvű evangelizáció mellett az alkalmak célja egy-egy felvidéki magyar gyülekezet bemutatása, valamint egymás bátorítása a többszörösen kisebbségi létben.

Titkos gyülekezési hely Lőcsén – Aki tartotta magát ahhoz, amit gyerekkorában vállalt

Greschik Gyula mérnök, egyetemi magántanár. 1975-ben a műszaki tudományok kandidátusa lett, majd 1996-ban PhD-fokozatot szerzett. A számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet életében aktívan részt vevő mérnöknek mozgalmas és elismert szakmai munkássága mellett volt igénye arra, hogy figyelmet fordítson családja múltjának és örökségének ápolására, a régi idők emlékeinek feltárására. Greschik Gyula ugyanis annak a felvidéki, lőcsei háznak a tulajdonosa, amely emlékezetes szolgálatot tett az egykor nehéz helyzetbe került evangélikusoknak. Az épület ma is megvan a Mészáros utca 15. alatt, de egészen más szerepet tölt be, mint egykoron.

Az összetartozás jegyében – Magyar evangélikusok találkozója a Felvidéken

Sajógömör – Idén Sajógömörben találkoztak a Szlovákiában élő magyar evangélikusok. 2016. szeptember 17-én több mint százötvenen dicsérték az Urat az átjáró lelkészekkel együtt. Az idei találkozó központi témája a reménység volt.

Felvidéki szolgálatba küldték ki Lóczy Tibort

Budaörs – A budaörsi evangélikus gyülekezetben a 2016. szeptember 4-i vasárnapon áldott, ünnepi alkalomra került sor. Az istentiszteleten Lóczy Tibor sajógömöri testvért lelkészi munkatárssá avatták fel és a felvidéki misszióba hivatalosan is kibocsátották. Az eseményt Fabiny Tamás püspök egyháztörténeti eseménynek nevezte.

Ünnepi rendezvénysorozatot tartottak Százdon

Százd – A felvidéki Százd község „írásos említésének 755. évfordulójára” ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett. A három napos gazdag programot – melyet Srna Zoltán polgármester szervezett – kétnyelvű, ökumenikus hálaadó istentisztelettel zárták augusztus 14-én, melynek igehirdetője Bencsik Tibor helyi plébános és Szeverényi János evangélikus missziói lelkész voltak. Énekkel, versmondással Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza előadóművész szolgáltak.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felvidék csatornájára