gyülekezet

Hagyományőrzés – kultúrmisszió

Balassagyarmat – Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 2017. május 20-án, 10 órakor az intézmény csaknem dugig megtelt koncerttermében megnyitotta a „Citerás délelőtt” elnevezésű rendezvényt. Elmondta, hogy szívügyének érzi a népzene oktatást, és nagy öröm számára, hogy 2016 szeptemberétől ez újra be is indulhatott Balassagyarmaton.

Dicső múlt — majd településrombolás – A Balaton-felvidék egyik gyöngyszemén, Dörgicsén jártunk

Dörgicse – Nem sok város mondhatja el magáról, hogy egyszerre három Árpád-kori templomromja és ugyanannyi evangélikus temploma van. Egy kétszázötven fős kis település a Balatontól mindössze négy kilométerre mindezt magáénak tudhatja. A festői környezetben lévő Dörgicsén nemcsak az evangélikus közösség múltját ismertük meg, hanem az is kiderült, hogyan jött létre a balatonfüredi lutheránus gyülekezet.

„Jó nektek, hogy evangélikusok vagytok” – Derűs, nyitott, segítő közösség Palócföldön

A balassagyarmati evangélikus gyülekezet összetartó és az igehirdetésre rendkívül igényes közösség, amelyre a néhai Szabó József püspök öröksége máig nagy hatást gyakorol. Jelenlegi lelkészük, Bartha István a kétezres évek elejétől szolgál közöttük. A gyülekezeti tagok szerint olyan lelkész, aki felkészültségben és mélységben ki tudja elégíteni a mintegy háromszáz aktív tagból álló helyi evangélikus közösség lelki és intellektuális igényeit is.

„Azután felment a hegyre...” – Egyetemi ifis kirándulás volt Villányban

Pécs – „Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.” (Mk 3,13) – Bár e mondatokat az ifi lelkésze írja, mégsem ő a bibliai igehely alanya. Őt is – mint mindegyikünket – hatalmába kerítette valami egészen furcsa érzés, mely felfelé vitt bennünket a hegy tetejére.

Püspöki látogatás Pestszentimrén

Pestszentimre – Böjt első vasárnapján Gáncs Péter püspök és felesége, Márta meglátogatta a pestszentimrei gyülekezetet. A közösség nagy örömmel készült a vendégek fogadására. Az ideiglenesen rendelkezésre bocsátott katolikus vendégház színültig megtelt a gyülekezet tagjaival, míg egy másik teremben tíz kisgyermek vehetett részt a gyermek bibliaórán.

Gyülekezeti elnökségek találkoztak a megújulás jegyében

Révfülöp – A múlt, jelen és jövő időben is értelmezett megújulás fogalma adta a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerülethez tartozó gyülekezeti elnökségek konferenciájának idei témáját. A találkozóra 2017. március 3. és 4. között, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban került sor, mintegy kilencven résztvevővel.

A reformáció zalai kezdeteiről hallhattak Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében, az Evangélikus Szabadegyetem szervezésében Őriné dr. Bilkei Irén, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának főlevéltárosa tartott vetített képes előadást 2017. február 24-én A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában címmel.

Helye már van Budakeszin az evangélikus templomnak

Budakeszi – Saját templomra vágyik a budakeszi evangélikus gyülekezet. Az önkormányzat már ki is jelölte a leendő templom helyét, ám az építési telek értéke – miként ezen a településen általában – igen magas. A gyülekezet felügyelője bízik abban, hogy méltányos módon juthatnak majd hozzá a telekhez, hiszen az azon felépülő templom nem csupán a gyülekezet, hanem az egész település közösségi életét gazdagítaná.

Evangélikus gyülekezeti élet a Bakonyban

Bakonytamási – Az idei adventünk egy nagyszabású rendezvénnyel, presbiteri találkozóval kezdődött. Az advent évünk egyik legszebb időszaka, mikor mindenki kicsit figyelmesebb, fogékony a jóra. Sok feladat várt ránk, de így volt szép és tartalmas. Minden vasárnappal egyre több evangélikus hittanos gyermek sereglett össze az istentiszteletekre, hogy meggyújtsák az adventi koszorún a gyertyákat. Jó volt hallani a gyönyörű énekhangjukat, a közös imádságokat és a hitvallást.

Jézus nem a zsidókat szabadította meg a rómaiaktól, hanem a rómaiakat is…

Budapest – Lelkészből egy is bőven elég egy istentiszteleten, a budapesti evangélikus egyetemi gyülekezetben azonban kettővel találta szemközt magát az, aki ott volt 2016. december 4-én este a szóban forgó helyen. Szokták volt mondani, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában, Gombkötő Beáta és dr. Joób Máté erre rácáfoltak, ráadásul, ha a szólásnál maradunk, Bea még zenei szolgálatot is vállalt a különleges alkalomhoz szabott liturgiában, de ne szaladjunk ennyire előre, menjünk csak szép sorban.

Oldalak

Feliratkozás RSS - gyülekezet csatornájára