Ipolyszög

„Kő kövön...”

Ipolyszög – Bibliaolvasó emberek tudják, hogy ez a jézusi szókapcsolat nem az építkezésről, hanem éppenséggel a lerombolásról szól. Dr. Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes Mt 24, 1-14 alapján elmondott igehirdetésében azonban mégsem ünneprontásként hangzottak Jézus kemény szavai, hanem ünnepi biztatásként. „A vár ereje nem a kövekben van, hanem a védők szívében és lelkében” – mondja Dobó István kapitány Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében.

A keresztre tekintve élni

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

Az evangélikus gyülekezetben jó lenni!

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

Szentháromság – Szent egység | Konfirmáció Balassagyarmaton és Ipolyszögön

Balassagyarmat – Egy gyülekezeti konfirmáció – mondhatni – nem nagy ügy. Minden évben megtörténik sok helyen. Mégis a legtöbb kérdés, kétely épp a konfirmációval kapcsolatban fogalmazódik meg, amikor egyházunk jelenéről, jövőjéről gondolkodunk. Unásig ismert a templomtoronyban lakó denevérekről szóló vicc, amin a legtöbb lelkész már nem tud őszintén nevetni. Nem csoda hát, ha újra és újra próbálkoznak azzal, hogy az ünnepélyes hangulat ne puszta dagályosság legyen, és hogy az ilyenkor szinte szükségszerű izgalmakhoz legalább megközelítően méltó tartalom kapcsolódjék.

Jer, örvendjünk keresztyének!

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. A reformáció 500. évében ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

A családi összetartozás külön áldás

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. A reformáció 500. évében ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

Elődeink pozitív példáján építkezni

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. A reformáció 500. évében ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

„Gyülekezetélmény” Balassagyarmaton és Ipolyszögön

Balassagyarmat – Advent második vasárnapján Balassagyarmaton és Ipolyszögön jártak a Gyülekezeti és Missziói Osztály képviselői. Mindkét istentiszteleten – akár csak a délutáni szeretetvendégségen – a nagy létszámú, minden korosztályt magában foglaló, az alkalmak programjaiban énekléssel és egyéb szolgálatokkal szerepet vállaló gyülekezet jelentette a legnagyobb élményt.
Feliratkozás RSS - Ipolyszög csatornájára