Jézus

Isten választása

A jó választás, a helyes döntés megtalálása a nagykorúvá serdült élet hétköznapjainak része. Munkát, hivatást, párt kell választani, majd iskolát a gyerekeknek, konyhabútort vagy autót. Négyévente egy-egy nagy politikai döntésre is sor kerül. Hogyan befolyásolja vajon a világtörténelmet, a globális falu sorsát, ha idén novemberben új elnöke lesz az Amerikai Egyesült Államoknak? Mi változik a romániai önkormányzati választások után? Reményteljesebb, normálisabb jövő elébe nézhetünk egy igazságosan lezajló parlamenti választás után? Kik azok, akiknek bizalmat szavazhatunk? Tudunk egyáltalán még bizakodva részt venni ezekben a döntésekben? Már elegünk van a hamis „messiásokból”? Már unjuk a cirkuszi látványosságként generált zsivajt, szemfényvesztést, a hamisan zengő kampánycsörtét?

KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADOTT! – MIT JELENT EZ SZÁMUNKRA?

Húsvétkor az egész keresztény egyház Jézus feltámadását ünnepli. De mit is jelent az ő feltámadása a mi számunkra? Cikkemben erre próbáltam fényt deríteni.

Egy szigorúan titkos irat nagypéntekről

Nagypénteknek, Jézus elítéltetésének és kereszthalálának többféle érvényes olvasata lehetséges. A „hogyan halt meg Jézus?” kérdésre adható egy „politikai” válasz is. 1958 tavaszán politikai fordulatokkal teli volt a Nagyhét. A szigorúan titkos iratokból még az is kiderül, hogy olykor a legvéresebb diktatúra is elismeri, hogy nem tévedhetetlen.

Ne a szokásos rutinnal induljunk az ünnepi előkészületek felé!

Kecskemét – A kecskeméti evangélikus templomban a virágvasárnapi istentisztelet kezdetén ágakat lengetve vonultak be a gyerekek a templomba. Arra emlékeztek és emlékeztettek ezzel, hogy a Jeruzsálembe bevonuló Jézus elé ágakat tettek az emberek. „Arra hívtuk fel ezzel a figyelmet, hogy ne a szokásos rutinnal induljunk az ünnepi előkészületek felé, hiszen egy különleges ünnep vár ránk!” – írtáka gyülekezet Facebook oldalán.

A vándorló és kolduló istenség

A kolduló szerzetes vagy vándor – barát, dervis – a keresztény és muszlim spirituális gondolkodásban, valamint a lelkiségi hagyományban és irodalomban felértékelt, áldott ember. A buddhista szerzetesek Thaiföldön gyakran élnek vándoréletet, a nevük is innen ered (dhutanga: „vándorolni, menni”). A dhutangák penzumai közé tartozik a napi táplálék koldulása házaknál (sapadánacárika). A keresztény világban elsősorban a kolduló rendek sugárzó szentjei és legkivált Assisi Szent Ferenc szakrális igénytelensége és eszköztelensége juthat eszünkbe.

Vízkereszt: Jézusban megjelenik a világosság

Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Ezen a napon emlékezünk meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról. Evangélikus egyházunkban a karácsony fénye és a vízkereszt világossága ragyogássá olvad össze. A jászol kisdedében ugyanaz a Fény született meg és törte át a sötétséget, akiről a Jordánban való megkeresztelkedése után a mennyei Atya szózata tett tanúságot. A názáreti Jézusban ugyanis a világ Világossága jelent meg minden ember számára. – Korábbi anyagainkat gyűjtöttük össze a témában.

Isten egyszülött Fiát adta – Igehirdetés karácsony éjfélkor

Jn 3,16 – Ezt az igét biztos hallottad már. A világ legszebb mondata. Ma, a világ legszebb történésének éjszakáján, miért is ne hallhatnánk újból. Evangélium ez. Istenigazából jó hír, hiszen a testet öltött szeretetről szól, de csak annak, aki szeretné ezt feltörni. Hittel és elkötelezettséggel tudod csak feltörni, hogy tápláló beléhez hozzáférj. Így is nevezik keresztyén körökben ezt az igét. Evangélium dióhéjban. Most én ennek a szép mondatnak mégis csak egy szavát emelném ki. Mi mást mondhatnék karácsonykor mint ezt a szót: adni.

Magyar film készült Jézus életéről

Budapest – Két és fél év után lassan elkészül a P.S.O – Apám nevében című magyar gyártású film, amely Jézus történetét dolgozza fel, de nem akármilyen formában. Különlegességét az adja, hogy a jelen díszletei között játszódik a több mint kétezer éves történet.

Jó hír a temetői csendben

Nagyon szeretem a novemberi temetőket. Szeretteik sírjait rendbe teszik a hozzátartozók, virágokat helyeznek rájuk, gyertyákat és mé- cseseket gyújtanak felettük. A virágok, a pislogó lánggal égő gyertyák és mécsesek a szeretetről, az élő kapcsolatokról, de az emlékezőkről is beszélnek. Nem értem azokat, akik ebben is csak a rosszat látják, és ilyenkor azon keseregnek, hogy máskor bezzeg… Jó, hogy van egy nap, illetve időszak, amikor a társadalom szélesebb rétegeinek figyelme odafordul halottai, felmenői és az emberek számára kikerülhetetlen elmúlás kérdése felé is.

Mit jelent pünkösd ünnepe a számunkra? – Evangélikus lelkészek válaszoltak

Pünkösd a Szentlélek kiárasztásának ünnepe, az anyaszentegyház születésnapja. Sokan azonban nem tudnak mit kezdeni ezzel az ünneppel: nem jár nagy felhajtással, ajándékozással, mint a karácsony, nincsen előtte nagyven napig tartó böjt és még vízzel sem öntik nyakba az embereket. Viszont tüzes lángnyelvekről szól az Ige, a Szentlélek kitöltéséről és nyelveken szólásról. De mit jelent ez az ünnep a mai egyház, a mai emberek számára? Evangélikus lelkészek válaszoltak a kérdésre.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Jézus csatornájára