karácsony

Nyolcadik éve nyolcszáz adag

Mezőberény – Nyolcadik alkalommal szervezte meg a karácsony előtti ételosztást a Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség. A jótékonysági akcióban partnereink minden évben úgy köszönnek el, hogy a következőben is számíthatunk rájuk.

Karácsony a küszöbön

Budapest – „Az ünnep a küszöbön, csak át ne essünk rajta!” – mondta köszöntőjében Gáncs Péter püspök, az Országos Irodában 2017. december 21-én tartott karácsonyváró istentiszteleten. A prédikációban a püspök arra hívta fel a dolgozók figyelmét, hogy valaki érkezik hozzánk, készüljünk arra, hogy az Ő közelébe kerüljünk.

Gyermekkarácsony Mandabokorban

Nyíregyháza – 2017. december 16-án 16 órakor a mandabokori evangélikus gyülekezetben lázasan készültek gyermekek, fiatalok, hogy a hetek óta próbált színdarabokat, pásztorjelenetet, verseket, énekeket, fényszínházat előadják. Az imaház teljesen megtelt várakozó családtagokkal, akik alig várták, hogy gyermekeiket láthassák a színpadon. Hálásak vagyunk a sok fiatalért, szolgálatukért, hogy Jézus Krisztus születésének történetét többféle módon színpadra vitték.

Felállították a gyülekezet fáját

Dunaújváros – 2017. december 21-én fenyővágással és szállítással, tűzgyújtással, faállítással (elsőre nem sikerült) és előadással telt a téli napforduló napja Dunaújvárosban. A végén szép csendesen eleredt a hó, ami nem más, mint áldás.

A szeretet adományai

Miskolc – Advent időszakában a várakozással teli reménység, a szeretet különböző megnyilvánulásai hangolnak rá a karácsonyi időszak eseményeire. Így volt ez iskolánkban, a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumban is, ahol az idén három miskolci intézménynek gyűjtöttünk adományokat a szeretet nevében. Ezekkel az intézményekkel évek óta nagyon jó szakmai kapcsolat fűz össze bennünket, valamint szakképző évfolyamunk számára gyakorlati helyet is biztosítanak. Így nem volt nehéz a választás, amikor úgy döntöttünk, hogy ebben az évben őket ajándékozzuk meg.

Városi legendák a karácsonyi történetben

Gyerekkorában mindenki megtanulja, hogy Jézus egy „rongyos istállócskában” született, ahol jászolba fektették, miközben a marhák és szamarak lehelték őt, hogy ne fázzon. A napkeleti három királyok, Gáspár, Menyhért és Boldizsár aranyat, tömjént és mirhát hoztak neki, és leborultak előtte. Azonban azt kevesebben tudják, hogy a karácsonyi történetnek csak egy része szerepel valóban a Bibliában, másik része csak legenda, a népi hagyomány része.

Karácsonyi ünnepséget tartottak Nyíregyházán

Nyíregyháza – Karácsonyi ünnepséget tartott ezüstvasárnap a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség. Az alkalmat Zsarnainé Urbán Nóra óvodalelkész igehirdetése nyitotta meg. Színvonalas műsort adtak a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola óvodásai, a gyülekezet gyermekórás csoportja, valamint az ifjúsági bibliaórások. Az ünnepség a mandabokori ifjúság fényszínházával záródott.

LVSZ karácsonyi üzenet: „Hatalmas örömmel”

Genf – Numan – 2017-ben a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) a békére irányuló figyelemmel ünnepli a karácsonyt. Az LVSZ elnöke, dr. Panti Filibus Musa érsek Numanból (Nigéria) írt köszöntésében az angyalok dicséretéről és a karácsonyi történetbeli béke üzenetéről írt: „Dicsőség a mennyben Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Több mint ezer cipős doboz indult Kárpátaljára

Békéscsaba – Útnak indultak a „Karácsonyi Angyalok” ajándékaival megtelt cipős dobozok Kárpátaljára, hogy nehéz sorsú, magyar gyermekeknek szerezzenek örömöt. Az evangélikus iskola diákjai csatárláncba állva hordták ki az intézmény alagsorából, az akció központi raktárából a csomagokat, amelyekkel csakhamar zsúfolásig megtöltöttek egy kisbuszt.

Az Egyházak Világtanácsának karácsonyi üzenete 2017-ben

Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10–11)

Oldalak

Feliratkozás RSS - karácsony csatornájára