kereszténység

Karácsony: TILTVA! – Összeállítás

Bruneiben, Szomáliában, Tádzsikisztánban betiltották a karácsonyt, ám ha abszurd ünnepi döntéseket keresünk, nem kell ilyen messzire mennünk. Londonban egy reklámfilm is tiltólistára került, mert a karácsonyi történést mutatja be.

Ortodox rabbik nyilatkozatot adtak ki a kereszténységről

Az alábbi szöveget 25 ortodox rabbi írta alá és nyilatkozatukat egy keresztény–zsidó megbékélést szorgalmazó szervezet honlapján tették közzé, további ortodox zsidó vallási vezetők csatlakozására is nyitottan.

A migráció nem azonos a terrorizmus terjedésével – Közös etikai értékek – felekezetek közötti párbeszéd

Budapest – A migráció és a terrorveszély növekedése között nincs egyenes összefüggés – ezt állította Rostoványi Zsolt professzor, iszlám-szakértő, a Corvinus Egyetem rektora a „Vallások együttélése egykor és ma” című budapesti konferencián. A Reformáció Emlékbizottság szervezésében megtartott tanácskozáson – sok egyéb mellett – szó esett még a világethosz koncepcióról, valamint a zsidó-keresztény párbeszéd aktuális kérdéseiről is.

Modern kori migráció – Bibliai válaszok korunk égető kérdéseire

Budapest – Bibliai válaszok korunk égető kérdéseire címmel előadássorozat indult a Benczúr utcában. Dr. Márton István jogász 2015. november 14-én a modern kori migráció szerepéről beszélt. A lutheri és a mai egyházpolitika bibliai próféciák tükrében való megközelítésére is sor került. Az előadó nézetei – különösen az ökumené, a migráció és a bibliaértelmezés kérdésében – nem tükrözik a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos állásfoglalását.

A kereszt nem jel – a svéd kereszt-botrány margójára

Az elmúlt hónapban keresztény körökben nagy felháborodást keltett a hír, hogy Stockholm leszbikus püspöke, Eva Brunne le szeretné szedetni a kereszteket a város Tengerésztemplomának belsejéből. Jelen írás gondolatkísérlet arra, hogy a kereszt éppúgy, mint a heteroszexualitás, valójában nem szerves része a keresztény üzenet lényegének.

A radikális iszlám kihívásai és a keresztyén válaszlehetőségek – Előadás Dunaújvárosban

Dunaújváros – 2015. október 29-én este a zsúfolásig megtelt dunaújvárosi evangélikus templom gyülekezeti termében dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, külügyi szakértő tartott előadást A radikális iszlám kihívásai és a keresztyén válaszlehetőségek címmel.

A kereszténység történetének egyik felét teljesen elfelejtettük

A mostani, közel-kelet keresztényeit is érintő üldöztetés olyan fenyegetés, amely az emberi történelem egyik legalapvetőbb tanulságát próbálja elhazudni. Mégpedig azt, hogy eltérő hitű és meggyőződésű népek és emberek sokszor voltak képesek együtt építeni és felvirágoztatni azokat a kultúrákat, amelyekben együtt éltek.

Jó hír a temetői csendben

Nagyon szeretem a novemberi temetőket. Szeretteik sírjait rendbe teszik a hozzátartozók, virágokat helyeznek rájuk, gyertyákat és mé- cseseket gyújtanak felettük. A virágok, a pislogó lánggal égő gyertyák és mécsesek a szeretetről, az élő kapcsolatokról, de az emlékezőkről is beszélnek. Nem értem azokat, akik ebben is csak a rosszat látják, és ilyenkor azon keseregnek, hogy máskor bezzeg… Jó, hogy van egy nap, illetve időszak, amikor a társadalom szélesebb rétegeinek figyelme odafordul halottai, felmenői és az emberek számára kikerülhetetlen elmúlás kérdése felé is.

Az iszlám szerepe – Bibliai válaszok korunk égető kérdéseire

Budapest – Bibliai válaszok korunk égető kérdéseire címmel előadássorozat indult a Benczúr utcában. Dr. Márton István jogász 2015. október 17-én az iszlám szerepéről beszélt és feltette a kérdést: hogyan látták az iszlám szerepét annakidején a reformátorok és hogyan látják ezt az egyházak vezetői? Az előadó szentírási alapokon vonta le érdekes, elgondolkodtató következtetéseit. A videóval beszélgetést szeretnénk indítani a kérdésről. Várjuk hozzászólásaikat!

„Drukkolok a reformiszlám teológusoknak!” – Interjú Szent-Iványi Ilonával

Budapest – Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész, vallásdiplomataként korábban az emberi jogok és a vallásszabadság kérdéseivel foglalkozott. Doktori disszertációját a kereszténység és az iszlám képviselőinek párbeszédéről írta. A Magyarországi Unitárius Egyház székházában az iszlám vallásról és ennek kapcsán a menekültkérdésről, a kialakult félelmekről is beszélgettünk.

Oldalak

Feliratkozás RSS - kereszténység csatornájára