konferencia

Több mint tanár…

Én azt mondom: Fasor. Te azt mondod: Nobel-díj. Én azt mondom: Az régen volt. Te azt kérded: Mert most mi van? Én: Huszonöt éve indult újra a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium. Te: Akkor lesz nagy ünnepség. Én: Ünnepségek – és még konferencia is.

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület: Gyülekezeti elnökségek találkoztak Révfülöpön

Révfülöp – A múltra való emlékezés, a jelen helyzet felmérése és a jövőbe mutató lehetőségek ismertetése képezte a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület gyülekezeti elnökségei számára szervezett konferencia programját. A 2015. február 20-21. között, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartott találkozón mintegy hatvan lelkész, felügyelő és más egyházközségi tisztségviselő vett részt.

„Tanítsátok egymást teljes bölcsességgel!” – Fontos információkat kaptak a Veszprém-megyei felügyelők konferenciájukon

Pápa – A Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében működő 26 anyagyülekezet felügyelői részére szervezték az elmúlt hétvégén, 2015. február 07-én a második felügyelői konferenciát. Nagy volt az érdeklődés, amit a megjelentek létszáma is megerősített.

Élethosszig tartó tanulás – Az evangélikus iskolákban tanító történelemtanárok második konferenciájukat tartották

Budapest – Az evangélikus iskolák történelemtanárainak második konferenciáját tartották meg 2015. február 6-án, pénteken az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégiumban. Ahogyan Péterfi Gábor tantárgygondozó elmondta a találkozón igyekeznek mindig aktuális kérdésekkel foglalkozni. Így volt ez most is: az egyházunk által meghirdetett Reformáció és oktatás témája, valamint a tanítványság kérdése állt a középpontban.

A Váci Fegyház és Börtönben tartottak képzést európai börtöntársaságok vezetőinek

Vác – A Magyar Testvéri Börtöntársaság 2014. április 15. óta – mint konzorciumi partner – részt vesz az European Communities of Restoration (ECOR) elnevezésű, az Európai Unió és az Európa Tanács által támogatott szakmai projekt megvalósításában. Ennek keretében tartottak nemzetközi tanácsokozást a Váci Fegyház és Börtönben.

Fókuszban az evangélikus diakónia – Konferenciát tartottak Budapesten

Budapest – 2015. január 26-án egész napos konferenciát tartott a diakóniában dolgozóknak a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda Diakóniai Osztálya. Az előadásokban többek között a diakónia lelkülete, a munkatársak lelki megújulása, a jogszabályok változásai és a jó gyakorlatok kerültek fókuszba.

Az iskolai hitoktatásról tartottak konferenciát Újpesten

Budapest – A hit-és erkölcstanórák oktatásával kapcsolatban tartottak konferenciát az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban 2014. december 11-én. Az egyeztetésen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IV. tankerületének vezetője, hitoktatók és iskolaigazgatók vettek részt.

Tanárok az idő bűvöletében – Idegennyelv-tanárok konferenciája a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban

Budapest – A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium adott otthont 2014. december 2-án a Magyarországi Evangélikus Egyház iskoláiban tanító, élő idegen nyelvi szakos tanárok második közös konferenciájának. A rendezvényre húsz oktatási intézményből – általános iskolákból és gimnáziumokból – hetvenöt nyelvtanár érkezett, hogy együtt töltsön egy színvonalas programokban bővelkedő szakmai napot.

Sola Scriptura – Beszélgetés Szabados Ádámmal

Budapest – 2014. november 18 és 21 között rendezték meg az Evangéliumi Fórumot, mely apologetikai és bibliaértelmezési műhelyeivel evangéliumi vezetőknek kívánt segítséget nyújtani. Az összejövetel egyik szervezőjével és előadójával, Szabados Ádámmal beszélgettünk.

Teológiai konferencia és reformációi ünnep zajlott Bácsfaluban

Bácsfalu – Az egyháztörténészek 1517. október 31-ről mint sorsfordító eseményről beszélnek. Ezt a napot Luther Márton bátor tettével kapcsolják össze, aki a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 pontból álló egyházat megújító, megreformáló Tézisét. Az evangélikus egyház büszkén beszél Luther bátor tettéről, mert ezzel nem csak az egyház, hanem a világ menetét is befolyásolta. Hagyomány lett a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyházban, hogy évről évre október utolsó vasárnapján reformációi ünnepséget szervezzenek. Ez évben Bácsfalu volt házigazdája e reformációi ünnepségnek, amelyet 2014. október 25-én egy tudományos teológiai konferencia vezetett fel.

Oldalak

Feliratkozás RSS - konferencia csatornájára