Kovács László

Térfélcsere-terefere – Téma: A böjt

Baja – Bán Béla református esperes-lelkipásztor és Kovács László evangélikus lelkész a Térfélcsere-terefere című beszélgetéssorozat következő részében az egyházi esztendő jelenlegi időszakáról, a nagyböjtről beszélgettek.

Térfélcsere-terefere a reformáció jegyében

Baja – A bajai evangélikus lelkész, Kovács László református kollégájával, Bán Béla esperessel még a karantén időszaka alatt kezdtek bele a Térfélcsere-terefere című beszélgetéssorozatukba, amelynek ezúttal következő epizódját ajánljuk. Témájuk októberben, a reformáció hónapjában mi más is lehetett volna, mint a reformáció lutheri- illetve helvét irányai, háttere, lelkisége és máig ható érvényességű gondolatai.

Térfélcsere-terefere

Baja - Bán Béla református lelkipásztor és Kovács László evangélikus lelkész közös asztalhoz ült és a világ és az egyház kérdéseiről beszélgetett. A sorozat eddig megjelent videófelvételeit ajánljuk.

Térfélcsere-terefere

Baja – Bán Béla református lelkész, esperes és Kovács László evangélikus lelkész beszélgetéssorozatot kezdett Baján, amely a YouTube-on is megtekinthető. Ezeket a filmeket ajánljuk.

Mikor szól szépen az ökumenikus kórus? – Kovács László barlahidai előadásáról

Barlahida – A reformáció nem „hitújítás”, hiszen az egyház eredeti hitéhez és tanításához nem tesz hozzá, és nem is vesz el belőle, hanem az eredetihez megy vissza. Mindezt Kovács László bajai evangélikus lelkész mondta azon az előadáson, amelyet Luther Márton nézetének sarokpontjai címmel tartott a barlahidai könyvtárban pénteken.

Bátorítás bizonyságtételre – Beiktatták Kovács Lászlót Baján

Baja – Ez év tavaszán Unyi Anikó lelkésznő férjhez ment, majd a tanév végeztével elköltözött Bajáról. Közreműködésével már májusban voltak jelentkezők, akik közül Kovács László soproni iskolalelkésszel folytak egyre komolyabb beszélgetések, találkozások, melyek eredményeképpen július 1-jén a bajai gyülekezet 11. meghívott lelkészeként szolgálatba is állt.

Heti háló #40

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13,8) Isten igéjével hangolódjunk a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozóra.

Alaphang, összhang, visszhang – A Dunántúli Harangszóról beszélgettünk Kovács Lászlóval és Koczor Györggyel

Győr – A Dunántúli Harangszó a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület kerületi lapjaként jelenik meg. Kovács László főszerkesztővel és Koczor György szerkesztővel, terjesztési felelőssel beszélgettünk a lap koncepciójáról, olvasottságáról, finanszírozásáról és a jövőbeli tervekről.

Soproni tanévnyitók iskolalelkész-iktatásokkal: A Líceumban beiktatták Kovács László iskolalelkészt

Sopron – A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum tanévnyitó istentiszteletén sem „csak” a tanévkezdéshez kérte az iskolai gyülekezet Istenünk Szentlelkét, hanem iktatásokra is sor került.

Újra szól a Harangszó

Győr – A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület döntése alapján ez év szeptemberétől újjáélesztik a Dunántúli Harangszót (DH), az egyházkerület újságját. A mostantól negyedévenként megjelenő lap főszerkesztésével Kovács László nemeskoltai lelkészt bízták meg. Forrás: Evangélikus Élet
Feliratkozás RSS - Kovács László csatornájára