Luther Márton

Luther-utak – 4. rész: Politika és forradalom

Luther Márton minden oldalról ellenállásba ütközött. Nemcsak a püspökök és más egyházi tekintélyek harcoltak reformációs tevékenysége ellen, a világi hercegek is engedetlenséget láttak missziójában. A negyedik útvonal bemutat néhányat a legfontosabb állomások közül, ahol Luther megvívta harcait – és végül mindig diadalmaskodott.

95 tétel – Felolvasta: Mesterházy Gyula

Mesterházy Gyula a büki gyülekezet felkérésére felolvasta Luther Márton 95 tételét. A felvétel 2017. október 31-én Bükön és Szakonyban hangosbemondós autóból fog hangzani, az évforduló, az ünnepnap hírveréseként. 2 percenként hangzik el majd a szövegben, hogy ez a 95 tétel, és az 500. évforduló alkalmából hangzik most.

Szobrot állítottak Luthernek Zalaegerszegen

Zalaegerszeg – Luther Márton bronzszobrát az evangélikus templom melletti parkban állították fel 2017. október 27-én Zalaegerszegen. A reformátort kezében Szentírással ábrázoló, emberléptékű, teljes alakos alkotás Farkas Ferenc szobrászművész munkája. Megvalósítását, illetve az emlékpark kialakítását a város önkormányzatának támogatása tette lehetővé.

ÉNEK: Luther Mártonnak Erős vár a mi Istenünk című éneke dallamára

Az alábbi szöveget a reformátori tanítást összegző négy Sola témájára, az „Erős vár...” korál dallamára még a Reformáció park szentelésére írta Aradi György fasori evangélikus lelkész, 2008. május 12., Pünkösd hétfőjén. Most azért adjuk közre az evangelikus.hu oldalán, hogy az 500. év jubileumi megemlékezésein gyülekezeteinkben használhassuk ezt a feldolgozást.

A reformáció 500 éves öröksége: Luther bibliafordítása és a német irodalom

Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. 2017. október 26-án dr. Horváth Géza irodalomtörténész, egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem) tartott előadást Luther bibliafordítása és a német irodalom címmel.

Különleges utas a fedélzeten – Wittenbergben Luther Márton végrendelete

„Luther végrendelete visszatért!” – ezzel a hangzatos címmel adták hírül a németországi, szász-anhalti tartományi lapok, hogy a reformátornak a budapesti Evangélikus Országos Levéltárban őrzött testamentuma évszá- zadokkal papírra vetése után megérkezett Wittenbergbe. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját Németországban is egész éven át tartó rendezvénysorozattal ünneplik meg, s ebbe a sorba illeszkedik az az idő- szaki kiállítás, amely három hónapon át a nagyközönség elé tárja a nevezetes iratot. A végrendeletről, szállításáról és németországi fogadtatásáról Czenthe Miklóst, az Evangélikus Országos Levéltár vezetőjét kérdeztük.

Martinus doktor furcsa álma

1542-ben, az epifánia ünnepe utáni napon ismét sokan ülték körül Martinus doktor asztalát. Ott volt Philippus Melanchthon és Lucas Cranach is. Ő szokása szerint keveset evett, annál nagyobb étvágyuk volt a diákoknak, akik történetesen a távoli Magyarországból érkeztek.

Luther-szobrot adtak át Nemeskoltán

Nemeskolta – Luther Mártont ábrázoló faszobrot adtak át a szombathelyi egyházközséghez tartozó Nemeskoltán 2017. október 22-én, a konfirmációi istentisztelethez kapcsolódóan. Az alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Gregersen-Labossa György és Torma-Hasza Mónika lelkészek szolgáltak.

Luther lelkisége, avagy a theologia crucis – Kedd esti beszélgetés a jezsuita rendházban

Budapest – A Mária utcai rendház hittanos termében egy tucatnyi hallgatóság követte a heti alkalmak moderátorának, Hofher József SJ jezsuita szerzetesnek együttlétre hívó szavait. A reformáció indulásának ötszázadik évfordulója a helyi római katolikus közösség érdeklődését is felkeltette, így az elmúlt heti alkalom a Luther-film közös megtekintésével telt, míg e hétre Véghelyi Antal evangélikus teológust invitálták meg előadásra, illetve az ezt követő vitára.

Luther útján egykor és ma

Kiskunhalas – A reformáció és a Luther Márton-évforduló jegyében, október 14-én a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium Öregdiákjai Baráti Köre előadást szervezett. A rendezvényt a Thúry József Könyvtár olvasótermében tartották, ahol dr. Bognárné Nagy Éva egyesületi elnök köszöntötte az ország több tájékáról érkezőket.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Luther Márton csatornájára