Luther Márton

Van-e szabad akaratunk? (Róm 7,18–20)

A reformációjubileum megemlékezései közepette félő, hogy leragadunk az akkori szereplők személyénél, erényeinél és botlásainál. Az is lehet, hogy csak mint történeti eseményre emlékezünk, amelyet akár hamar el is felejthetünk. A magyarországi reformáció sem kivétel ezalól. Valóságos hősökként emlegetjük, persze hálásan, a nagyok neveit, pártfogóik nemes nagylelkűségét, s bíráljuk a reformációnak ellenállókat. Mindez hasznos és jó lehet, de hamar elfeledteti velünk a lényeget: a reformáció üzenetét. Csak ha ezt nem veszítjük szemünk elől, akkor nyerünk valamit is megemlékezéseinkből mai hitünk és kegyességünk számára.

Luther Nagy Lajos udvarában

Miskolc – A Luther-500-as sorozat szeptemberi alkalmát a három miskolci gyülekezet újra együtt ünnepelte, de ez alkalommal rendhagyó módon, a Diósgyőri vár lovagtermében. Az egész éves előadás-sorozat kiemelkedő alkalma egy olyan helyszínt kapott, amiért dr. Kriza Ákos polgármesternek e helyről is köszönetet mondunk.

A fehér rózsa nyomában

Két hét, kétezer-ötszáz kilométer, tizenöt város és egy könyv. Számokban így vonható meg annak az útnak a mérlege, amelynek során végigjártam a nagy reformátor életének állomásait összekötő Luther-út jó néhány helyszínét, hogy az élményeim alapján megszülessen A papagájos ablak című személyes útinaplóm.

Luther Márton végrendeletéről beszélgettek a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Körben

Pápa – A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör a nyári szünet utáni első alkalmát hétfőn tartotta az Evangélikus Látogatóközpontban. Az alkalmon Csepregi Istvánné nyugalmazott evangélikus pedagógus beszélt Luther Márton végrendeletéről, de vázolta a reformátor életét, munkásságát is. Segítségére volt Szalóky-Katóné László Mária, Lökkös Tiborné és Rozgonyiné Csepregi Annamária, akik felolvasásokkal színesítették az előadást.

Luther aprópénzben

Milyen autót vezetne ma Luther? Jöjjön, és válasszon nálunk! – hangzik az egyik német autókereskedés hirdetése. A Bild újság arról kérdez néhány ismert protestáns celebet, vajon Luther napjainkban milyen foglalkozást űzne. A válaszok között olyanok szerepelnek, mint ügyvéd, televíziós műsorvezető és stand-up komikus. Egy bútoráruház szintén a reformátortól származó idézettel reklámozza magát: „Minden művészetek között az egyszerű a legszebb”. A hozzáfűzött magyarázat pedig így szól: „Luthernek igaza volt. A kevesebb gyakran több – csak jó minőségűnek kell lennie. Ha reformálni akarja otthonát, vásároljon nálunk!” Úgy tűnik, a reformáció indulásának 500. évfordulója sokaknak kiváló alkalmat ad arra, hogy Luther személyét és gondolatait szó szerint aprópénzre váltsák.

Megjelent a Luther Márton végrendeletét bemutató új kiadvány

Budapest – Luther Márton végrendelete magyar, német és angol nyelven 1982-ben jelent meg a reformátor születésének (1483) ötszáz éves évfordulója alkalmából. A magyar kiadást a Corvina Kiadó, a németet a bielefeldi Luther Verlag, az angolt pedig a dublini Ussher Press gondozta. A reformáció kezdetének 500 éves évfordulójához közeledve a három nyelven megjelent kiadványt a Luther Kiadó új formában adja ki 2017-ben.

Luther Márton nyomában jártak a szerbiai evangélikusok

Szabadka – Wittenberg – Hogyan kellene ünnepelni a reformáció ötszázadik évfordulóját? Mivel tudnánk emlékezetessé tenni? – Ezeket a kérdéseket forgatták a szívükben az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztény Egyház tagjai Szerbiában, a Vajdaságban élők, amikor egyházukban a reformáció emlékévével kapcsolatosan beszélgettek. Évforduló, tehát születésnap. Ha születésnap, akkor az „ünnepeltet” illik meglátogatni. Ők ezt a lehetőséget választották 2017. július 1–5. között, amikor az egyház 26 tagja megérkezett Németországba, a reformáció bölcsőjébe. Részletes beszámolójukat olvashatják.

Luthert olvasni – és még érteni is…

Amikor húsz évvel ezelőtt vártam a két hét késéssel érkezett első gyerekünk születését, és már minden létező ép és kevésbé ép újságot elolvastam a kórházban, megkértem a férjemet, hogy hozzon nekem valami jó könyvet, amely olvasmányos, nem lelombozó, és ha lehet, nem nagyon rövid. Luther-kötetet hozott.

Megérkezett Wittenbergbe Magyarországról Luther Márton végrendelete

Budapest – Wittenberg – A wittenbergi Luther-házban 2017. augusztus 3. óta látható Luther Márton eredeti végrendelete, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház adott kölcsön három hónapos időtartamra. A végrendelet 1542. január 6-án íródott, és a reformátor életének értékes eredeti darabjaként tartják számon. Az írást Stefan Rhein, a Luther Emlékhelyek Alapítvány igazgatója és Reiner Haseloff (CDU) szász-anhalti miniszterelnök vették át.

„Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét” – A reformátori tanítás és pünkösd egy Luther-énekben

A Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét kezdetű ének a legrégebbi német népénekek közé tartozik, első verse középkori eredetű, 2–4. verseket Luther Márton szerezte. Mostani alakjában az első versét már a 13. században énekelték, hagyomány szerint főként pünkösdkor és temetéseken.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Luther Márton csatornájára