Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Fénykép határokkal

Alsószeli – Jelképes a Wikipédián látható fénykép az alsószeli evangélikus templomról. Mintha a történelmi határeltolást jelképezné a torony aljánál mintegy a templomtestet leválasztó villanyvezeték. A felvidéki magyar evangélikusság is így választódik el az anyaországi egyháztesttől. Hozzátartozik, de mégis határ választja el őket egymástól. Itt, Alsószelin ülésezett május 24–25-én a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület, amelynek tagjai a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei és felügyelői mellett a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, a külhoni magyar evangélikus és protestáns szervezetek és gyülekezetek küldöttei és más meghívottak voltak. Meggazdagító együttlét volt.

A Mátyusföldön ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Alsószeli – A mátyusföldi Alsószeliben ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület (METT) 2019. május 24-25 között. Az együvé tartozás jegyében megtartott konferencia lehetőséget adott arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház külhoni magyar egyházakkal, az azokat képviselő lelkészekkel egyeztessen és átvegyék a külhoni magyar evangélikus gyülekezeteket érintő problémákat, valamint beszéljenek a további együttműködési lehetőségekről is.

Helyzetkép a határon túli magyar evangélikusokról

„Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben” – ez a mottóul választott igeszakasz (1Pt 4,8) komoly feladat elé állítja a külhoni magyar evangélikus gyülekezetek és egyháztestek vezetőit. A Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület június 28–29-én Szarvason tartott ülésén az egybegyűltek visszatekintettek a reformáció indulásának ötszázadik évfordulója alkalmából tavaly szervezett ünnepi eseményekre, megosztottak egymással örömteli híreket is – mindemellett a határon túli, főképpen a Kárpát-medencei lelkészek igen komoly nehézségekről is beszámoltak.

Szarvason ülésezett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület

Szarvas – „Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben” (1Pét 4,8) – ez volt az igei iránymutatója, mottója a 2018. június 28–29. között megtartott Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület (METT) ülésének. A Szarvason megrendezett program lehetőséget adott arra, hogy a külhoni magyar evangélikus gyülekezetek mindennapjaikról, problémáikról, örömeikről beszámolhassanak.
Feliratkozás RSS - Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület csatornájára