ordináció

Közös ordinációs előkészítő megbeszélés a déli és északi egyházkerületben

Budapest – A déli egyházkerületben 2016 nyarán négy, az északi egyházkerületben pedig egy ordinálásra kerül sor. Gáncs Péter és dr. Fabiny Tamás püspökök június 14-én közösen hívták fél napos konzultációra Kárnyáczki Eszter, Szöllősi István Sándor, Kasza Gábor, Zahorecz Pál és Hajduch-Szmola Patrik lelkészjelölteket az Északi Püspöki Hivatalba, hogy lelkészi szolgálatuk megkezdése előtt közösen csendesedjenek el. A lelki tartalom mellett gyakorlati tudnivalókról is beszélgettek a jelenlévők.

A Lettországi Evangélikus Egyházban megszüntetik a nők lelkésszé szentelését

Riga – Egyértelmű volt a döntés: a Lettországi Evangélikus Egyház zsinati küldötteinek több mint háromnegyed része arra szavazott, hogy töröljék el egyházukban a nők ordinációját. Nemzetközi egyházi szervezetek kérdésesnek tartják a drasztikus döntést.

A Lengyelországi Evangélikus Egyház közleményt adott ki a női ordináció elutasításáról

Varsó – A Lengyelországi Evangélikus Egyház zsinata leszavazta azt a törvényjavaslatot, mely lehetővé tette volna a nők lelkésszé szentelését. A kétnapos tanácskozás második napján tartott titkos szavazáson a Zsinat 38 tagja szavazott a javaslat mellett, míg 26-an elutasították azt. Négy küldött tartózkodott. A belső szabályozás szerint az elsődleges egyházi rendelkezések módosítása kétharmados többséggel történhet. (A női ordinációra vonatkozó beterjesztés elfogadásához tehát 46 szavazatra lett volna szükség.)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának állásfoglalása az ordinációval és a lelkészi esküvel kapcsolatban

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa egyházunk közvéleményének és lelkészi karának az alábbiakban tájékoztatást ad azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a közelmúltban történt két ordináció során a lelkészi eskü nem pontosan az Ágendában vagy a Liturgikus Könyvben szereplő szöveg alapján hangzott el.

A hűséges Isten szolgálatában – Lelkészavatás Meszlenben

Meszlen – Öt év gyülekezeti munkatársi szolgálat után került sor Györgyi Zsolt lelkésszé avatására 2015. november 7-én, szülőfaluja, Meszlen evangélikus templomában. A sikeresen nyelvvizsgát szerzett lelkészjelölttel együtt örültek családtagjai, kollégái, és a csurgói gyülekezet is, amelyben 2010 óta otthonra talált.

Újabb tag Isten kis és nagy családjában – Bence Győző lelkésszé avatása Budavárban

Budapest – Reformáció ünnepének előestéjén, 2015. október 30-án, pénteken délután öt órakor – a szokatlan időpont ellenére – ünnepre készülő gyülekezeti tagokkal telt meg a budavári Bécsi kapu téri evangélikus templom. Megtelt: örvendező családtagokkal, akik egy szívüknek kedves fiatalember lelkésszé avatására gyűltek össze.

„Nem ti választottatok ki engem” – Beszámoló Bence Áron ordinációjáról

Budapest – „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek” – hangzott el a bevezető zsoltár Bence Áron ordinációja első perceiben 2015. augusztus 29-én, szombaton, a kelenföldi gyülekezet Bocskai úti templomában.

Huszonnégy lelkész énekelte a Confirmát Tóth Orsolya lelkész felszentelésekor a nyíregyházi Nagytemplomban

Nyíregyháza – Augusztus utolsó péntek délutánján vasárnapi létszámú, ünneplő gyülekezet töltötte meg a 262 éves Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Nagytemplomát, ahol a kerület püspöke, dr. Fabiny Tamás lelkésszé szentelte Tóth Orsolya végzett teológust; s a meghívón olvasható ige alapján prédikált: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10,2)

Megosztani a megtapasztalt örömöt – Lelkészavatás a sárbogárd-sárszentmiklósi gyülekezetben

Sárbogárd – Sárszentmiklós – Meghitt ünnepségre került sor 2015. augusztus 22-én a sárszentmiklósi evangélikus templomban. Ekkor avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke Váraljainé Melis Orsolyát, aki több mint tíz évig gyülekezeti munkatársként, hitoktatóként, majd felügyelőként is szolgált az egyházközségben.

„Az egyház igen sok 'példátlan' életvitelű hőstől épült igazán!” – Beszélgetés Bence Áron lelkészjelölttel

Budapest – Dr. Fabiny Tamás püspök 2015. augusztus 29-én, szombaton szenteli fel Bence Áront a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség Bocskai úti templomában. Az ordinációra készülés jó lehetőséget ad arra, hogy a jövendőbeli lelkészt jobban megismerhessük. Interjúnkban indulásáról, tanulmányairól, terveiről, és magáról a szentelésről kérdeztük.

Oldalak

Feliratkozás RSS - ordináció csatornájára