Országos Presbitérium

Ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – 2021. március 25-én online ülésezett az Országos Presbitérium. A tanácskozásról Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatta szerkesztőségünket.

Intézményeket szeretne átvenni az evangélikus egyház

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Presbitériuma 2021. február 4-én ülést tartott. A levezető elnök, dr. Fabiny Tamás elnök-püspök a következőkről adott tájékoztatást.

Lesz-e felsőoktatási intézményünk? – Tárgyaltak az országos presbiterek

Budapest – 2020. december 10-én – online formában – ülést tartott az Országos Presbitérium. Fabiny Tamás elnök-püspök bevezető áhítatában megemlékezett arról, hogy 500 évvel ezelőtt ezen a napon égette el a kiátkozásáról szóló pápai bullát, kiemelve, hogy bármilyen írás, dokumentum, könyv megsemmisítse a középkor valóban „sötét” hagyománya, s tekintetünket a reformátor esetében is kevésbé erre a tettére, mint inkább a 2020 őszén keletkezett fontos vallási iratai felé kell fordítanunk.

Ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – 2020. november 5-én csütörtökön, az eredetileg tervezett időpontban tartotta rendes ülését a Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma. Tekintettel a járványhelyzetre, a résztvevők a távolléti ülés mellett döntöttek. Szemerei János püspök a Galata levél 4,28. verse alapján tartotta a nyitó áhítatot, Isten ígéreteinek beteljesülését hangsúlyozva.

A nyári szünet után ismét ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – Különleges körülmények között tartotta meg ülését az Országos Presbitérium 2020. szeptember 24-én.

Ismét személyesen tanácskozhattak az országos presbitérium tagjai

Budapest – Február 6-a óta először ülésezett a megszokott körülmények között az országos presbitérium (OP), hiszen márciustól kezdve a koronavírus-járvány miatt csak virtuális tanácskozásra volt lehetőség. Arra kértük Fabiny Tamás elnök-püspököt, az ülés levezető elnökét, hogy foglalja össze a 2020. június 25-i ülésen elhangzottakat.

Az Országos Presbitérium a trianoni évfordulóról való méltó megemlékezésre hív

Budapest – 2020. május 14-én ülésezett az Országos Presbitérium (OP) – immáron második alkalommal egy elektronikus felületen megteremtve a találkozás lehetőségét. Krámer György bevezető áhítata után a presbiterek támogatták, hogy zsinati elfogadásra terjesztik egyházunk 2020-as költségvetésének módosítását annak megfelelően, ahogy a koronavírus-járvány kitörését követően a rendkívüli intézkedések ezt megkövetelték.

Az országos presbitérium teljes bizalmát fejezi ki Cserháti Péter, az OORI felmentett főigazgatója iránt

Budapest – „A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az evangélikus kórházról szóló 1/2019. (II. 22.) zsinati határozatra – továbbra is változatlan mértékben és formában számít dr. Cserháti Péter testvérünk mentori közreműködésére annak az evangélikus kórháznak az alapítási előkészítésére, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között aláírt megállapodás is rögzít” – írták a szerkesztőségünkhöz eljuttatott határozatban, amit a mai távszavazáson fogadtak el.

Távolléti formában ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – 2020. március 26-án megtartották az Országos Presbitérium (OP) esedékes ülését. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, az Országos Presbitérium legutóbbi ülésének levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást.

Egyházunk országos presbitériumának állásfoglalása

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma a február 6-i ülésén az alábbi állásfoglalást fogadta el a Budapest-Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter által mondottak nyomán kialakult polémia kapcsán.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Országos Presbitérium csatornájára