Országos Presbitérium

Akadálymentesítés minden szinten – Megismerkedtünk az Andorka Eszter Program projektjeivel

Budapest – 2018. április 27-én a Deák téri evangélikus templom gyülekezeti termében került sor az Andorka Eszter Program (AEP) sajtóeseményére. A találkozón bemutatták a 2017-ben és 2018-ban támogatott projekteket, amelyeknek célja az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének segítése.

Megbízott rektor vezeti augusztustól a teológiát – Lezárult az egyházunknál folytatott ÁSZ-vizsgálat

Budapest – Rendkívüli ülést tartott 2018. április 11-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (OP). A tanácskozáson az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) új rektorának személyéről döntöttek, és szóba került az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nemrégiben lezárult, az egyházat és intézményeit érintő vizsgálata is.

Ülésezett az országos presbitérium – Nincs még rektora az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma (OP) 2018. március 22-i ülésének kezdetén megemlékezett a 92 éves korában, március 19-én elhunyt id. dr. Hafenscher Károlyról, méltatva nemzetközileg is jelentős teológusi életművét, az ökuméné érdekében végzett fáradhatatlan munkáját és mindenekelőtt evangélikus lelkipásztori szolgálatát, mely a Deák téri gyülekezetben és azon kívül is több generáció hitbéli gyarapodását jelentette – tudta meg szerkesztőségünk.

A gyülekezeti és lelkészi szolidaritás reményében

Budapest – A novemberi elnök-püspök-választást követően vált gyakorlattá, hogy az Országos Presbitérium (OP) ülései után a levezető elnök tájékoztatja az egyház közvéleményét a tanácskozás főbb témáiról, illetve a fontosabb döntésekről. A 2018. február 9-én tartott OP-ülésről Fabiny Tamás elnök-püspök adott tájékoztatást.

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma mint nem állami fenntartó – utalva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. §-ára, valamint az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. zsinati törvény (a továbbiakban: Intv.) 16–18. és 50. §-ára – pályázatot hirdet a fenntartásában működő Evangélikus Hittudományi Egyetem mint felsőoktatási intézmény intézményvezetői, rektori munkakörének betöltésére.

Fontos döntéseket hozott az Országos Presbitérium

Budapest – 2017. december 14-én tartotta év végi ülését az Országos Presbitérium (OP). Arra kértük Prőhle Gergelyt, egyházunk országos felügyelőjét, az ülés levezető elnökét, hogy foglalja össze az ott elhangzottakat.

Máig ható szabadságvágy – Interjú Prőhle Gergellyel

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma döntött arról, hogy idén, október 23-án püspöki pásztorlevélben fordul a hívekhez az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A döntés okairól és annak hátteréről kérdeztük meg Prőhle Gergelyt, egyházunk országos felügyelőjét.

Közlemény: Méltóképp ünnepeljük meg az 1956-os forradalom évfordulóját!

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma tegnapi (2016. 06. 30.) ülésén az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján megtárgyalta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról való méltó megemlékezés lehetséges formáit.

Az országos presbitérium határozatot hozott az MEE Országos Irodája működési rendjének, felelősségi köreinek és irányításának alapvető megújításáról

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumának 338/2013. (VI. 19.) számú határozatát az alábbiakban szó szerinti formában közöljük.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Országos Presbitérium csatornájára