Pápa

„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk...”

Pápa – Pápán 2018. október 31-én az evangélikus, a református és a baptista gyülekezet hívei közösen emlékeztek. Az evangélikus templomban Márkus Mihály református lelkész hirdetett igét.

Tisztelgés Perlaky Géza emléke előtt

Pápa – Perlaky Géza ’48-as honvédhadnagy, nyugat-dunántúli neves evangélikusok sarja közelgő 190. születési, valamint Kossuth Lajossal 1848 októberében történt találkozásának 170. évfordulója alkalmából vitt emlékkoszorút, s gyújtott mécseseket 2018. október 31-én – a reformáció emléknapján – késő délután a pápai Alsóvárosi köztemetőben Perlaky síremlékhelyére az „Elsősorban pápai” Városbarát Egylet (EpVE) kis küldöttsége.

Új időszak – Presbiterképzés 2018-ban

Révfülöp – Tavasszal volt az általános tisztújítás egyházunk minden egyházközségében. Így volt ez Pápán is. A megújult presbitérium a maga előtt álló hatéves szolgálatra úgy is készült, hogy tagjai három napon keresztül képzésen vettek részt a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A hosszú hétvégén testvéri közösségben voltak együtt az egyházközség kórusával. Harminc evangélikus testvér számára élményt jelentett ott lenni.

Kossuth bakonytamási katonáira emlékeztek

Pápa – Magyarország néhai kormányzóelnöke, Kossuth Lajos idei születési évfordulónapjának másnapján, 2018. szeptember 20-án a Pápa közeli Bakonytamási községbe zarándokolt az „Elsősorban pápai” Városbarát Egylet (EpVE) kis küldöttsége, amely fölkereste közelgő 125. halálozási évfordulója alkalmából Tatay Sámuel evangélikus lelkész, esperes, néhai '48-as nemzetőr, valamint az ugyancsak a temetőben nyugvó és szintén 125 éve elhunyt M. Vági Márton, a Dráva-vonal védelmében is részt vett '48-as honvéd síremlékét.

Forrás magazin: Polgárdi Sándor esperes a családok évében a keresztény nagyszülőkről beszélt

Pápa – Az idei év a családok éve. A pápai történelmi egyházak is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Pápán a városi televízióban minden hónap első péntekén az esti órákban látható a Forrás magazin, amelyben A történelmi egyházak élete Pápán című műsorban 2018. szeptember 7-én a keresztény nagyszülőkről beszélt Polgárdi Sándor evangélikus esperes.

Utoljára nyílt meg a Protestánsok a Bakonyban című kiállítás

Pápa – A reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállított egyháztörténeti, evangélikus és református gyülekezeteket bemutató kiállítás látható a pápai városi könyvtárban.

Az imádság az ökumené oxigénje

Genf – A pápa és a konstantinápolyi pátriárka is hitet tett az ökumenikus mozgalom mellett. A fennállásának 70. évfordulóját ünneplő Egyházak Világtanácsa (EVT) július 15. és 21. között zajló, rendhagyó központi bizottsági ülésének éppúgy kiemelkedő pillanata volt Bartholomaiosz igehirdetése, mint Ferenc pápa látogatása és felszólalása.

Révfülöpön táboroztak a pápai diákok

Révfülöp – Pápa – Miután az iskolákban kicsengettek, a pápai evangélikus fiatalok szülei otthon összecsomagoltak, és a nyári szünet első vasárnapján útnak indították gyermekeiket egy gazdag nyári táborozásra. A Pápai Evangélikus Egyházközség egész évi gyülekezeti programjának részévé váltak ezek a napok. Ez a tábor az EFOP 1.3.7. program támogatásával egy héten át felejthetetlen közösségépítésnek, kikapcsolódásnak és nem utolsósorban elmélyült igehallgatásoknak és tanulmányoknak volt a helyszíne. Isten szolgái egykor és ma – ezt a címet kapta a tábor.

Ferenc pápa az interkommúnióról: Az egyes püspökök kell hogy eldöntsék, hogy bevezetik-e az egyházmegyéjükben

Genf – Róma – A pápa csak azért utasította el a német püspökök interkommúnió-tervezetét, mert az minden német püspök számára egységes megoldást írt volna elő.

Ferenc pápa első beszéde Genfben: Az ökumenizmus veszteséges vállalkozás!

Genf – 2018. június 21-én, csütörtök délelőtt I. Ferenc pápa részt vett az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Központjában szervezett közös imádságon. A pápa a szervezet fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából látogatott el Genfbe.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Pápa csatornájára