protestáns

A reformáció 500 éves évfordulójára ültessünk fát a gyülekezeteinkben!

Budapest – Ki ne ismerné Luther híres mondását: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” Fát a jövő számára ültet az ember, még akkor is, ha az sokszor bizonytalannak tűnik. Ültessünk gyümölcsfát a múltra emlékezve, a jövő számára. Jelképezze ez a fa, hogy a reformáció termékeny talajra talált Magyarországon, mélyen meggyökeresedett, és nap mint nap termi a hit gyümölcseit – írták szerkesztőségünkhöz eljuttatott felhívásukban dr. Nagy István miniszterhelyettes és dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos.

80 éves a tapolcai protestáns templom

Tapolca – Közös istentiszteleten adtak hálát a tapolcai evangélikus és református gyülekezetek tagjai templomuk 80 éves jubileumáért 2016. október 15-én, szombaton. Az alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi vezetője hirdették Isten igéjét.

Magyar nyelvű katolikus-protestáns Biblia létrehozásáról is tanácskoznak Szegeden

Szeged – „Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban” címmel rendezik meg a 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amelyen egy hiánypótló mű, egy katolikus-protestáns magyar nyelvű bibliafordítás lehetőségeit is vizsgálják a szakemberek.

Protestáns etikai kézikönyv készül

Debrecen – Protestáns etikai kézikönyvet jelentet meg 2017-ben, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Luther és a Kálvin kiadó. A hiánypótló mű szerzői evangélikus és református teológiai tanárok – jelentették be a szerzői konzultáció keretében rendezett sajtótájékoztatón csütörtökön Debrecenben.

Válaszok évszázados alapokon – Protestáns szociáletikai kézikönyv

Budapest – Hogyan értékeljük percenként változó világunk eredményeit, torzulásait? Az Istennel kommunikáló, önmagát az ő főhatósága alá rendelő ember milyen igei, hitvallásos és egyben korszerű válaszokat adhat az élet velejét érintő kérdésekre? A hétköznapi disputák során bizonyos kérdések kényelmetlenné válhatnak a hívő ember számára. A Barankovics István Alapítvány gondozásában megjelent, március közepén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében is bemutatott szociáletikai kézikönyv címe ígéretet tartalmaz az olvasók számára: Protestáns válaszok. Nem az oldalra hajtott fej, az elkerekedett szem, a széttárt karok jelentik a választ, hanem a prófétai lelkület, a református és evangélikus hagyományok felelevenítése és a Biblia igazságainak jelenkori alkalmazása.

A ma 95 pontja – A protestáns egyházak aktuális kihívásairól

Wittenberg – A Németországi Protestáns Egyház (EKD) és a Holland Protestáns Egyház (PKN) meghívására a közelmúltban hét nemzet 34 képviselője folytatott eszmecserét Wittenbergben, a reformáció bölcsőjében, elsősorban a protestáns egyházak európai helyzetéről, legégetőbb feladatairól.

Protestáns etikai segédanyag készül a reprodukciós medicina tárgyában

Bécs – Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (EPEK – GEKE/CPCE) Etikai Szakbizottsága újabb erkölcsi tájékozódást segítő dokumentumot készít az élet kezdetén felmerülő etikai kérdések tárgyában. A dokumentum szakmai vitájára március 16. és 18. között került sor egy nemzetközi bioetikai konferencia keretében, a németországi Loccumban.

Jár a csok a lelkipásztoroknak is

Budapest – A családok otthonteremtési kedvezményét (csok) azok a protestáns lelkipásztorok is igényelhetik, akiknek lakóhelyét a gyülekezet jelöli ki - mondta az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten.

Párbeszéd és vita Ferenc pápáról – katolikus, protestáns és világi nézőpontból

Budapest – A Pesti Evangélikus Egyház gyülekezeti nagytermében kerekasztal-beszélgetés keretében Beer Miklós váci püspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Kamarás István vallásszociológus és Lengyel László politológus osztották meg egymással gondolataikat Ferenc pápáról 2016. február 15-én, Budapesten.

Husz János nyomdokain – Protestáns fakultások találkoztak Prágában

Prága – A SOMEF (Südostmitteleuropäischer Fakultätentag = délkelet-közép-európai protestáns teológiai fakultások szövetkezése) kilencedik kongresszusára 2015. július 3-4-én Prágában került sor. A rendezvényen a vendéglátó Csehország mellett Szlovákia, Ausztria, Románia és Magyarország evangélikus és református teológiai felsőoktatási intézményei képviseltették magukat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - protestáns csatornájára