Szemerei János

Kereszttűzben a kereszt?

Európa-szerte értetlenséget és megdöbbenést váltott ki az a döntés, amellyel az egyik nemzetközi üzletlánc rukkolt elő. Néhány termékük csomagolásáról, amelyen egy tipikus görög templom, a Szantorini szigetén álló Anasztaszisz-templom látható, egyszerűen leretusálták a kék kupola tetejét díszítő keresztet.

Ne legyen más istened? – Keresztény–iszlám párbeszéd a reformáció jegyében

Oroszlány – A reformáció ötszázadik évfordulójához kapcsolódóan iszlám–keresztény párbeszédre került sor az oroszlányi művelődési házban. A dispután Sulok Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke és Szeverényi János missziói lelkész, a vallások közötti párbeszéd lehetőségein túl, a kiéleződő konfliktusokra is reagált.

„Békévé oldja az emlékezés"? – A reformáció helyzete napjainkban

Pápa – Az ökumené olyan lehetőség, mely a különbözőségekről a Krisztusban történő egységre helyezi a hangsúlyt. Ez derült ki Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese és Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja disputáján Pápán.

Reformációi emlékfát ültettek Ecsenyben

Ecseny – A Somogy–Zalai Egyházmegye legkisebb anyagyülekezetében, Ecsenyben elültették azt a juharfát, amelyet a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület ajándékozott a területén található egyházközségeknek, a reformáció indulásának ötszázadik évfordulójára. A 2017. szeptember 4-én, hétfőn tartott alkalmon Szemerei János püspök hirdette Isten igéjét, a liturgiát Németh Mihály helyi beosztott lelkész végezte.

Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit

Isten munkája gyakran rejtetten zajlik. Nem is vagyunk tudatában, mennyi apró lépés, milyen hosszú folyamat vezet ahhoz a pillanathoz, amikor nyilvánvalóvá, kézzelfoghatóvá, láthatóvá válik számunkra is, amit ő kezdettől tervezett. Magát a munkafolyamatot nem érzékeljük, csak az eredményével találkozunk, és ez csodálattal és hálával tölt el.

Megemlékezést tartottak a soproni Eggenberg-házban

Sopron – Történelmi jelentőségű helyszínen, Eggenberg hercegnő házának udvarán emlékeztek a reformáció indulásának ötszázadik évfordulójára a soproni evangélikusok 2017. augusztus 20-án. A jelenlévők egyúttal hálát adtak azért, hogy 1674 és 1676 között ezen a helyen akkor is összegyűlhettek eleik az istentiszteletre, amikor erre az ország területén sehol máshol nem volt lehetősége az evangélikusoknak.

Előttünk járó szeretet – Keresztelőkutat szenteltek Csabdiban

Csabdi – Ünnepre gyűltek össze a Csabdin lakó evangélikusok 2017. július utolsó vasárnapján. A reformáció ötszázadik évfordulójára ugyanis azt határozták el, hogy pótolják a templom eddig hiányzó keresztelőkútját. Amikor a pápa Luther Mártont kiközösítette, Luther a keresztségben találta meg a kapcsolódási pontot: nem a papok és nem a pápa tesz minket az egyház tagjaivá, hanem a keresztségünk, amely Krisztus Urunkhoz kapcsol.

Kapcsolatok határok nélkül

Pünkösd hétfőjétől kezdve egymás után több határokon átívelő testvéri találkozáson és együttléten vehettem részt. Ezt az örvendetes sorozatot az a pünkösdhétfői találkozó nyitotta, amelyet immár évtizedek óta megtartanak a nyugati határ mellett élő magyarok és osztrákok, evangélikusok és római katolikusok.

Püspökszemmel – Villáminterjú Szemerei Jánossal

Tab – A tabi evangélikus gyülekezet fennállásának háromszázadik évfordulójáról megemlékező istentisztelet végén a település polgármestere is köszöntötte a közösséget, bejelentve, hogy a város képviselő-testülete százezer forintot ajánlott meg az egyházközség által szervezett gyerektábor támogatására. Köszöntőjében Schmidt Jenő utalt arra is, hogy Szemerei János püspökkel a múltban is gyümölcsözően együtt tudott dolgozni. A templomi együttlétet követő szeretetvendégségen elsőként ennek mibenlétéről kérdeztük a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetőjét.

Kulcshordozók – Kettős lelkészavatás Kaposváron

Kaposvár – Egyazon gyülekezetbe, ifjúsági közösségbe jár, sőt ugyanabban az esztendőben konfirmált a két fiatal, akik 2017. július 15-én együtt léptek a lelkészi pályára a kaposvári evangélikus templomban. A családias légkörű ünnepségen Hegedüs Gábort és Réth Katalint egykori konfirmáló lelkészük, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, Szemerei János indította el a szolgálat útján.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Szemerei János csatornájára