templom

Felavatták Kós Károly domborművét Temesváron

Temesvár – Szerdán este ökumenikus keretek között leplezték le a temesvári evangélikus-lutheránus templomban, a 130 éve született építész, író és politikus keresztelésének a helyszínén a Kós Károlyt ábrázoló domborművet. A plakett Szathmári Gyöngyi képzőművész alkotása. Az esemény díszvendége Markó Béla RMDSZ-szenátor, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke volt. Forrás: erdely.ma

Új evangélikus templomot építenek az egykori vásárosfalui felekezeti iskola helyén

Beled – Vásárosfalu – Közadakozásból, többek között az erdélyi testvértelepülés segítségével épül fel az új vásárosfalui evangélikus templom a jelenlegi, egykori felekezeti iskola helyén.

Húsz éve áll az edvei templom

Edve – Templomuk felszentelésének huszadik évfordulóját ünnepelték 2013. október 19-én, szombaton a Beledi Evangélikus Egyházközséghez tartozó edvei leánygyülekezet tagjai. Az épület zsúfolásig megtelt, néhányan már csak a bejárat előtt elhelyezett padokon foglalhattak helyet. Forrás: Evangélikus Élet

Megújult a somogyszobi templom

Somogyszob – Kívül-belül megújult a Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközséghez tartozó kicsiny somogyszobi leánygyülekezet 1941-ben felszentelt temploma. Ezért adtak hálát a hívek az október 20-án, vasárnap délután tartott ünnepi istentiszteleten. Forrás: Evangélikus Élet

„Nélkülem semmit” – Hálát adtak a felújított maglódi templomért és szószékért

Maglód – 2013. október 20-án a templom és a szószék felújításának hálaadó ünnepségére gyűltek össze a maglódi evangélikusok. Az 1778-ban felépült hajlékot, mely egy középkori templom helyén áll, gazdája – a több, mint ezer tagot számláló közösség – példátlan áldozatkészséget mutatva védi és óvja. Az újraszentelési ünnepségen Fabiny Tamás püspök hirdette Isten igéjét a magvető példázata alapján. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

Megszépült Isten gyömrői hajléka

Gyömrő – Az 1948-ban önállósult Gyömrői Evangélikus Egyházközség hívei 1950-ben építették meg templomukat, majd tíz év múlva a hozzá tartozó parókiát. A következő, közösség életében bekövetkező változás volt, hogy 2011-ben a maglódi anyaegyházhoz csatlakozott, mint leányegyházközség. Újabb mérföldkőnek a 2013-as felújítás számít, amikor a tetőzet és a homlokzat rendbehozatalára adódott lehetőség. Egyházmegyei és gyülekezeti összefogással a munkálatok hamar el is készültek. Az ünnepi hálaadó istentiszteletre október 20-án került sor. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

"Ó, be szép, ó, de szép, Isten háza a miénk" – Templomünnep Kiskőrösön

Kiskőrös – 230 tagú kórus köszöntötte a 230 éves templomot. Szöveg: Lupták György, fotó: Kecskeméti Pál

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” – Hálaadás a kajárpéci gyülekezetben

Kajárpéc – Többszörösen adtak hálát a kajárpéci evangélikus gyülekezet tagjai 2013. október 13-án, vasárnap. Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt, 1788-ban szintén a Szentháromság ünnepét követő 20. vasárnapon szentelték fel a gyülekezet jelenlegi templomát. Továbbá éppen száz évvel ezelőtt készült el az orgona és a szószékoltár, melyet Orlay Petrics Soma Jézust a Gecsemáné kertben ábrázoló képének másolata díszít. (A eredeti oltárkép a győri Öregtemplomban látható.) Szöveg: Jerabek-Cserepes Csilla, fotó: Edl Szilvia

„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” – Megszépült a galgagyörki templom

Galgagyörk – Zarándokének. Salamoné. A 127. zsoltár első versei hangoztak a szószékről az Észak-Pest megyei galgagyörki evangélikus templom megújulásának hálaadó ünnepén 2013. október 13-án vasárnap délután: „Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.” A barokk stílusú, tizennyolcadik században épült templomhoz száz lépcső vezet fel a parókiától. Egy zsoltárnyi – vagy épp egy éneknyi – út, mely elegendő ahhoz, hogy az istentiszteletre igyekvő lelkileg ráhangolódjon a találkozásra: Istennel és hittestvérekkel. Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron

A kecskemétiek bőségesen találtak okot a hálaadásra

Kecskemét – A kecskeméti, Ybl Miklós által tervezett gyönyörű evangélikus templomot igazán széppé a benne lelki otthonra találó gyülekezet teszi – vallja Kis János igazgató lelkész, aki éppen ezért tartotta fontosnak, hogy a templom felszentelésének 150. évfordulója a gyülekezet ünnepe legyen. A 2013. október 13-án tartott hálaadó istentiszteleten a közösség az immáron negyedszázada itt szolgáló lelkipásztorát is köszöntötte. Szöveg: Hulej Enikő. Fotó: Arnoldné Ladányi Hajnalka, Bogdándi Lilla, Katona József

Oldalak

Feliratkozás RSS - templom csatornájára