vélemény

Erő, szeretet, józanság – Egyházi szervezetek menekültmissziója

Az elmúlt hónapokban erősödő konfliktusokról, háborúkról, terrorról, keresztyénüldözésről, ökológiai katasztrófákról szóló hírek ömlenek ránk, és láthatjuk a nyugati egyház egy részének megerőtlenedését is. Mindezek az evangéliumoknak a végidőkkel kapcsolatos próféciáit juttatják eszünkbe. Értelmezhetjük az eseményeket politikai, szociológiai, történelmi szempontból is, de nekünk, keresztyéneknek sajátos feladatunk van ezen a világon. A missziói parancsot nem vonta vissza az Úr. Kísértése lehet az egyháznak a bezárkózás, a félelem vagy éppen a túlzott aktivitás, esetleg valamely politikai irányzat szekerét tologatva.

A damaszkuszi úton – befelé

A híradások szinte naponta beszámolnak arról, hogy hány „illegális bevándorlót tartóztattak fel” a rendőrök országunk déli határainál. A számok a tízes, húszas nagyságrendben maradnak, tehát elenyészően kicsik – főleg ahhoz képest, hogy hány ember igyekezett bejutni Magyarország területére még néhány héttel ezelőtt, s persze ahhoz képest is, hogy né- hány száz kilométerrel odébb még mindig mennyien igyekeznek az ígéret legújabb kori földje, vagyis Németország felé.

Mire jók a középiskolai rangsorok? Mire nem? – megszólal az evangélikus igazgató

lső lett a Deák Téri Evangélikus Gimnázium az egyházi iskolák közül a HVG által összeállított rangsorban. A 100 legjobb magyarországi gimnázium és szakközépiskola összesített rangsorában pedig a 12. helyen végzett. Néhány napig vezető hír volt az elektronikus sajtóban a HVG rangsor megjelenése. Mint a gimnázium igazgatója, azóta fogadom a gratulációkat – és szabadkozom.

A kereszt trollja

Sokszor kiüresedett és rosszul használt a kereszt és csak díszítőelemként funkcionál? Annyi baj legyen. A hívő nem a keresztben hisz, hanem Krisztusban, nem tárgyat isteníti, hanem a személyt dicsőíti. A rosszul használt kereszt legyen a legnagyobb bajunk. Bárcsak mindenütt ott heverne, fityegne, lógna, elterülne, díszítene a kereszt, hogy rámutatva beszélhetnénk arról, aki már nincsen rajta.

Reformáció: képes-e a megújulásra az őszülő, keresztény Európa?

2015 sok tekintetben viharos, vészjósló őszén az önmagával, gyökereivel, értékeivel meghasonlott, frusztrált „keresztény” Európának is égető szüksége lenne újra a reformációban fellobbanó egyháztisztító tűzre.

A menekültproblémát naivitás evangéliummal kezelni

Oda kellene figyelni arra, amit Luther a kettős kormányzásról tanított, mert a menekültproblémát hiba lenne az evangéliummal és nem a világi kormányzással kezelni. Magyarország kormányán ezért naivitás, de ennél több, komoly veszélyeztetés a szeretet evangéliumi parancsának általunk értett és ránk vonatkozó vetületét számon kérni.

Belső szabadság – Vladár Gábor, egy majdnem elfeledett jogász

E napokban jelenik meg Révész Béla szegedi egyetemi docens szerkesztésében a Vladár Gábor-emlékkötet. Vladár Gábor (1881-1972) az igazságügyi miniszteri hivatalban távoli elődöm volt a mainál sokkal nehezebb időszakban. Nagyszerű jogtudós, akadémikus; az evangélikus egyházban magas méltóságot viselő keresztény ember, kiváló egzegéta és szónok és - végül, de nem utolsósorban - példamutató családapa.

Gondolatok Nemescsón

Milyen jó betérni a soproni Cézár pincébe, ha egyáltalán van hely, hiszen az egyik legnépszerűbb célpontja a turistáknak, és felhörpinteni egy pohár soproni kékfrankost! Az ódon falak között bizony kevesen gondolnak arra, hogy egykor sorsunkat meghatározó történelmi esemény színhelye volt ez az épület.

Könyörgés a józanság és ébredés lelkéért

Talán még a fülünkben csengenek a tanévnyitó istentiszteletek Veni, Sancte… énekének hangjai. Most olyan időket élünk, amikor nem szabad egy pillanatra sem elnémulnia a Szentlélek ajándékaiért könyörgő imádságnak. Különösen is kérnünk kell a józanság lelkét abban a káosszal fenyegető menekültkrízisben, amelybe hazánk, de az egész öreg kontinens jutott.

Bibliai széljegyzetek a menekülthelyzethez

Összetett problémára nem lehetnek egyszavas válaszok, nincs egyértelmű jó és rossz, nincs fekete és fehér. Az a tény, hogy Magyarországon korábban sosem volt ennyire szemmel látható a menekültek jelenléte, mindenkit kihívások elé állít. Nemcsak abban, hogy mennyit tudunk az amúgy is szűkös családi büdzséből adományozni, hanem abban is, hogy mit is gondoljunk az egész helyzetről. Az ellenállások és félelmek érthetőek, de túl olcsón akarja megúszni, aki nem kérdez rá a félelmekre és ellenállásokra saját magában és bár kereszténynek mondja magát, nem keres a Bibliában támpontokat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - vélemény csatornájára