CEC: Szombaton is folytatódott a tanácskozás – Anyagunkat egész nap folyamatosan frissítettük!

CEC: Szombaton is folytatódott a tanácskozás – Anyagunkat egész nap folyamatosan frissítettük!

Share this content.

Budapest – 2013. július 6-án tovább folytatódott a disputa az EEK új szabályozásáról. A szombati tanácskozást is áhítattal kezdték a delegáltak, majd plenáris ülésen tárgyalták az új alkotmány szövegét. A nézeteltérésektől sem mentes összejövetelen az alkotmány második olvasatának elfogadása megtörtént. Az EEK résztvevői este fogadáson, majd egy Budapestet bemutató hajóúton vehettek részt. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Nyitó áhítattal vette kezdetét az EEK szombati ülése. A delegáltak közös énekléssel és dicsőítéssel adtak hálát az Úrnak a közösségért. A reggeli áhítatot Dirk Jan Schoon, míg a köszöntés szolgálatát Michael Bünker végezte. Az egyetemes könyörgő imádságban a világbéke témáján belül Egyiptom békéjére került a súlypont. A reggeli prédikáció a hiteles kereszténység kérdésére irányította a figyelmet. Ahhoz, hogy a kereszténység hiteles legyen, olyan arcot, viselkedést kell tanúsítania, amely nem egyes érdekekhez, hanem az igaz és tiszta igéhez ragaszkodik. Így került elő példaként Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkész élete is. Az EEK tagjainak is szükséges megtalálni azt az utat, amely világosan és tisztán kiáll Isten igéje és ebből adódóan a másik, az elnyomott ember mellett.

A nyitó áhítatot követően megkezdődött a plenáris ülés. A delegáltak az előző napi szavazásra és az aktuális napirendi pontokra reflektáltak. Sajnálatosan a különböző pontok körül eddig nem született egyetértés. A plenáris ülés zárt ajtók mögött folytatódott. A zárt ülés szünetében megtudtuk, hogy szavazás nem zajlott. A delegáltak a partnerszervezetek képviseleti jogáról tanácskoztak.

A közel kétórás zárt ülést végül felbontották. Az ülésen döntés született arról, hogy a külső szervezetek részvételi arányát csökkentik. A szavazás értelmében módosították a tegnapi döntést, így a partnerszervezetek a jövőben kizárólag a bizottság meghívására képviseltethetik magukat. 

A plenáris ülést ezután további egyet nem értés jellemezte, hiszen a résztvevők nem értettek egyet a képviseleti arányokban. Az ortodoxok huszonöt százalékos képviselethez ragaszkodtak, és ezt a CEC-ben maradásuk feltételeként szabták meg. A kisebb felekezetek ezáltal azonban jelentősen veszítenének képviseleti arányukból. A földrajzi megoszláson alapuló képviselet is kérdésessé vált.

Az ebédszünetet követően a delegáltak csoportokban kezdték meg a munkát. A csoportok ajánlásokat tettek az egyes törvények módosítására. Ezeket beadványok formájában dolgozták fel és készítették elő a következő plenáris ülésre, amelynek elején az EEK politikai hitvallását terjesztették elő. Ebben a bizalomra épülő együttműködésre tették a hangsúlyt.

Ezt követően a nyolcadik törvény pontjainak megvitatására tértek vissza, és az egyes pontokat szavazással el is fogadták. Az ortodoxok huszonöt százalékos képviseletét a küldöttek megszavazták. Hangsúly került a delegáltak bőrszín és nem szerinti megoszlására, azonban a leendő küldöttek régiónkénti megoszlását kivették az alapszabályból. A délutáni ülésen az alaptörvény második olvasatát is elfogadták, majd ezt követően a jelentések meghallgatására került sor.

Az este folyamán a delegáltak fogadáson vehettek részt. A jelenlévőket Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntötte. A fogadáson beszédet mondott Balog Zoltán miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma), aki a delegáltaknak a kormányzat egyházakhoz való viszonyáról beszélt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a most kezdődő tanévtől az oktatási intézményekben vallási oktatás kerül bevezetésre, továbbá hogy Magyarország vezetősége nyíltan vállalja keresztény értékeket képviselő kormányát.

Az esten beszédet mondott Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke is. A püspök az EEK jelmondatára utaló beszédében egyrészt köszöntötte a jelenlévőket, másrészt biztatta a delegáltakat a helyes, előretekintő döntések meghozatalára. A fogadást követően a konferencia résztvevői hajóról tekintették meg Budapestet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!