Árral szemben is lehet… – A misszióról szárazon és vízen – Egyházmegyei presbiteri nap volt a Bodrogon és Nyírteleken – Fényképalbum! Hangfájlok!

Árral szemben is lehet… – A misszióról szárazon és vízen – Egyházmegyei presbiteri nap volt a Bodrogon és Nyírteleken – Fényképalbum! Hangfájlok!

Share this content.

Tokaj – Sárospatak – Nyírtelek – 2013. szeptember 14-én reggel hajóra szállt a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye presbitereinek és képviselőtestületi tagjainak 100 fős csapata Zsarnai Krisztián esperes vezetésével, hogy árral szemben Tokajból elhajózzanak Sárospatakra a szelíd Bodrog folyón. Délután pedig a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség vendéglátását élvezhették a hét gyülekezet laikus tisztségviselői, ahol előadással szolgált Szeverényi János, országos missziói lelkész és dr. Garádi Péter, a budaörsi gyülekezet tiszteletbeli presbitere. A csendesnap főtémája a misszió volt: egyházunkban, gyülekezeteinkben, a népszámlálás tükrében; hangsúlyok a megújuláshoz vezető úton. Hangfájlok és szöveg: Garai András (www.garainyh.hu), fotó: Pelles Ferenc

A „legénységet” csapatépítő foglalkozások várták a fedélzeten. A résztvevők egyik felének, önkéntes jelentkezés alapján, hat fős csoportokban, minden gyülekezetből „összekeveredve” a tékozló fiú közismert példázatát kellett eljátszaniuk más-más stílusban. S akik erre nem vállalkoztak, azoknak gyülekezetenként tömörülve, egy-egy szabadon választott rímes verset kellett közösen megírniuk, amelyben szerepelniük kellett előre megadott, tartalmilag össze nem tartozó szavaknak. S ezeket mind elő is kellett adniuk, miközben nem volt szilárd talaj a lábuk alatt… 

Ilyen „bemelegítés” után a misszióról szóló tanítások a nyírteleki gyülekezet templomában, már nem is tűntek olyan megvalósíthatatlan, távoli céloknak. Szeverényi János bevezető áhítata az Útmutató egyik aznapi igéje, Zak 8,8 alapján szólt erről az örömhírről: Az én népem lesztek, valóságosan és igazán. Az ezt követő előadásának néhány kulcsmondata: Ahol az Úr lakik, ott van az egyház. A Szentlélek vezeti az egyházat. Az Úr Lelke ad ébredést. Az egyháznak Jézushoz kell megtérnie, mindenben! Isten népe: egy család. A népegyház utolsó mohikánjai vagyunk. 

Garádi Péter, korábban gyülekezeti felügyelő, így tömörítette a kapott témát: A megkerülhetetlen és elodázhatatlan misszió. Szólt fogyásunk okairól, ezek: kitelepítés, migráció és elfordulás az egyháztól. Majd feltette a kérdést: Hogyan tovább? Néhány megoldási javaslatát említhetjük itt csak: Imádkozni! Jézus missziói parancsa mindenkire érvényes, és a misszió nem fakultatív tevékenysége a hívő embernek! S egyházunk jövője a misszió Urának való engedelmességtől függ! 

A csendesnapot fórumbeszélgetés zárta az elhangzottakról, amely megerősítette a résztvevő tisztségviselőket: minden christianus: misszionárius!

A hanganyagok, az előadók előzetes engedélyével elérhetőek a tudósító honlapjáról.

Hivatkozások: Hanganyag. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!