„Hívj segítségül a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem!” – Ordináció a vizek városában

„Hívj segítségül a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem!” – Ordináció a vizek városában

Share this content.

Szöveg: Kiss Miklós, fotó: Adámi Mária
Győr – Győr, a vizek városa lelkészavatás helyszíne volt 2015. július 10-én, pénteken. A győr-nádorvárosi templomban avatta ugyanis lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke Farkas Ervin teológust.

A liturgiában dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténeti tanszékének tanára és Csorba János, a helyi gyülekezet igazgató lelkésze vett részt.

A lelkészavatásra nem csak a győri és a környékbeli gyülekezetek hívei érkeztek szép számmal a nádorvárosi templomba, hanem megmozdult a hévízgyörki gyülekezet is, ahol Farkas Ervin hatodévesként szolgált. Az észak-pesti egyházmegyéhez tartozó egyházközség külön buszt indított erre a felemelő eseményre.

Szemerei János az úrvacsorás istentiszteleten igehirdetésének alapigéjeként a meghívón szereplő zsoltárverset választotta: „Hívj segítségül a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem!” (Zsolt 51,15).

Különleges ünnep az ordináció – kezdte igehirdetését a püspök. Különleges, mert láthatóvá válik a máskor láthatatlan. Láthatóvá válik ebben az eseményben Isten munkája, aki megszólított, és aki úgy munkálkodott, hogy odaszántad életedet az ő szolgálatára. Katolikus háttérből indultál, és kereső utat jártál be. Ne hagyd abba a keresést – helyezte a szolgálatba induló fiatal lelkész szívére a püspök –, mert ezen az úton kincseket fogsz találni, amelyekkel gazdagítanod kell másokat.

Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, ahol Szemerei János átadta Farkas Ervinnek az ordinációs oklevelet. A köszöntések során Isten áldását kérte a frissen felavatott lelkész életére dr. Korányi András. Köszöntötte még Farkas Ervint a hévízgyörki gyülekezet felügyelője, Bobál István, továbbá Hallgatóné Hajnal Judit, az ordinált lelkész alma materének, a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvodának igazgatónője, valamint Tubán József csornai lelkész, aki konfirmáló lelkésze volt az ünnepeltnek. Jókívánságait fejezte ki emellett Polgárdi Sándor, a veszprémi egyházmegye esperese, végül Sebestyén Zoltán, a kemenesmagasi gyülekezet felügyelője. A hévízgyörki gyülekezet tagjaiból alakult kórus pedig énekkel köszöntötte evangélikus egyházunk újonnan felavatott lelkészét.

Farkas Ervin Győrött született és nőtt fel, vallását gyakorló római katolikus családban. Általános és középiskolai tanulmányait a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központban végezte.
Gyermekkorát nagyban meghatározta a katolikus neveltetés. Rendszeres templomba járó, hittanos és ministráns volt, elsőáldozott, illetve bérmálkozott is.
2004-ben került kapcsolatba a Keresztény Ifjúsági Egyesülettel (KIE). A KIE közössége volt az, amely visszafordította a komoly keresztyén élet irányába.
A gyerektáborokban megismert csornai evangélikus lelkésszel, Tubán Józseffel való rendszeres beszélgetések felkeltették érdeklődését az evangélikus egyház iránt. Végül 16 évesen úgy döntött, hogy konfirmációra jelentkezik.
Az érettségit követően 2009-ben kezdte meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán.
Az egyetemi évek alatt a kötelező szolgálatokon felül betekintést nyert a váci fegyház börtönmissziójába, az EHE könyvtárában pedig könyvtári demonstrátorként dolgozott. Aktív maradt a KIE Tappancs közösségében, illetve szolgálatokat végzett a MEVISz Bárka szakcsoportjában. Utóbbi szervezetben elnökségi tag is volt két éven keresztül.
Hatodéves gyakorlatát Lindákné János Zsuzsanna mentorálásával a hévízgyörki gyülekezetben töltötte.
Farkas Ervin ordinációját követően a lovászpatonai és a vanyolai egyházközségekben kezdi meg szolgálatát, beosztott lelkészként.

Címkék: Farkas Ervin - ordináció - Győr -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!