„Hagyományos értékek, modern oktatás” – Összevont tanévnyitót tartottak Nyíregyházán az evangélikus intézmények tanulói számára

„Hagyományos értékek, modern oktatás” – Összevont tanévnyitót tartottak Nyíregyházán az evangélikus intézmények tanulói számára

Share this content.

Szöveg, fotó: Veszprémi Erzsébet
Nyíregyháza – Ismét összevont tanévnyitó ünnepséget tartottak Nyíregyházán, az evangélikus oktatási intézmények számára 2015. augusztus 31-én, 16 órától. A Nagytemplom zsúfolásig megtelt a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a Luther Márton Kollégium, valamint az Evangélikus Roma Szakkollégium diákjaival.

A szabolcsi megyeszékhelyen, az egyik legjelentősebb hazai evangélikus gyülekezet városában az oktatás-nevelés minden szintjén – az óvodától a felsőoktatásig – jelen van intézményfenntartóként egyházunk.

A közös tanévnyitó ünnepségen megjelent Abaffy Zoltán, a Zsinat nemlelkészi elnöke, valamint a helyi diakóniai intézmények és gyülekezetek vezetői, képviselői. Krámer György országos irodavezető és Varga Márta oktatási osztályvezető félútról küldték jókívánságaikat, mert bár elindultak, nem várt akadályok miatt nem érkeztek meg az alkalomra.

A 2000-es évek elején bevett gyakorlat volt a közös nagytemplomi tanévnyitó Nyíregyházán, amikor az intenzív növekedés egyszer csak véget vetett a szép szokásnak, akkoriban az intézmények a külön építkezést érezték időszerűnek. Pedig valóban szívmelengető látni, hogy tele van a templom gyerekekkel - mutatott rá a szószékről dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki ezt követően az intézmények névadóiról beszélt.
Luther Márton hitújító munkásságának épp a tanítás volt a lényege, tanító egyházat hozott létre.
Kossuth Lajos is evangélikus volt, akinek fontos volt a hite és örömmel adta nevét még életében a nyíregyháziak által életre hívott intézménynek.
Túróczy Zoltánt áldott emlékű igehirdető püspökként tartjuk számon, akinek azonban a felnövők mindig fontosak voltak. Az ő álmaik nyomán vannak itt az oktatási intézmények, melyek tudnak együttműködni - hangsúlyozta Fabiny Tamás, hozzátéve, hogy tisztességes, erkölcsös, jó képességű emberek kellenek, akik valóra váltják az álmokat.

Ezek egyike Pampuch Zoltán, aki mint „saját nevelésű játékos” lett most a Luther Márton Kollégium igazgatója. A tanévnyitón beiktatott, igen fiatal igazgatót 33 évvel ezelőtt az a Laborczi Géza keresztelte meg a Nagytemplomban, aki a kollégium igazgatótanácsát is vezeti. Pampuch Zoltán ezt követően ötödikes kisgimnazistaként részesült áldásban, mint a Kossuth Gimnázium tanulója, majd informatikus-könyvtáros tanárként lett az intézmény tantestületének tagja, innen vezetett útja a Luther Márton Kollégiumba. A nyáron nyugdíjba vonult Martinovszky István módszeresen és tudatosan készítette fel arra, hogy átadhassa neki a stafétát, Pampuch Zoltán pedig odaadással teljesített minden szükséges feltételt. Igazgatói működésében kiemelkedően fontosnak tartja a társintézmények közti együttműködést és azt a missziói feladatot, hogy a nem evangélikus intézménybe járó kollégisták keresztény szellemű nevelése kiteljesedhessen.

Fabiny Tamás püspök, Kovács László Attila, a nagytemplomi gyülekezet igazgató lelkésze, Laborczi Géza, a kollégium és a roma szakkollégium igazgatótanácsának elnöke, a kertvárosi gyülekezet lelkésze és Bozorády Ildikó, a Kossuth Gimnázium iskolalelkésze megáldotta az elsősöket, majd az új és újonnan véglegesített öt pedagógus eskütételére, beiktatására kerül sor.

Az új iskolások, az elsősök verselését követően Kocsisné Sárossy Emőke, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója tanévnyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a most kezdődő tanév az intézmény újraalapításának 20. évfordulója jegyében telik, az ünnepségeket, rendezvényeket tavaszra tervezik. Az eltelt két évtized kiforrott pedagógiai programot, kiérlelt helyi tantervet jelent, biztos alapot nyújtva a továbblépéshez. A magas színvonalú szakmai munkát az Egyesült Államokból érkezett idegen nyelvi lektor segíti.

A gimnazisták hangszeres, ének és vers-szolgálata után Tar Jánosné igazgató köszöntője következett. A „Hagyományos értékek, modern oktatás” szlogen tartalmát értelmezve a Kossuth gimnázium sikereire, eredményeire emlékeztetett, rámutatva, hogy Isten kegyelméből eljutott az evangélikus intézményrendszer oda Nyíregyházán, hogy az óvodától az érettségiig egyenes útjuk lehet a felnöveknőknek. A tanévnyitón átadták az egykori Kossuthos öregdiák, lelkész emlékére alapított Bán István-díjat Fodor László Benedek tanulónak. Az igazgató 2015-16-os tanév megnyitóján is Pál apostol intelmét helyezte a diákok szívére: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban egyébként 489 tanulóval kezdik a tanévet, közülük 99 új diák. A négy és nyolcosztályos rendben is oktató gimnáziumban 18 osztályban tanulnak. Az általános iskolában két párhuzamos osztály működik minden évfolyamon, a 16 osztályban összesen 389 diák tanul. Az új tanévet 53 elsőssel kezdik. Az óvodai tagintézményben egyébként 105 kisgyermek ellátásáról és neveléséről gondoskodnak.

Az Evangélikus Roma Szakkollégiumban hétfő délelőtt még felvételit tartottak. A nyíregyházi felsőoktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű fiatalokat segítő intézménybe idén 32-en adták be jelentkezésüket. A tanítónak, tanárnak, szociális munkásnak, szülésznőnek, védőnőnek, ápolónak, mentőtisztnek, mérnöknek tanuló, elsősorban roma fiatalok közül 25 lehet idén is tagja a szakkollégiumnak.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!