„Igazságot és megbecsülést a romáknak” – 12 ajánlás egyházaknak, egyházi szervezeteknek és keresztényeknek Európa-szerte

„Igazságot és megbecsülést a romáknak” – 12 ajánlás egyházaknak, egyházi szervezeteknek és keresztényeknek Európa-szerte

Share this content.

„Hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek” (Ef 2,19). Ez volt a Lutheránus Világszövetség (LWF) európai részlege és az Európai Egyházak Bevándorlásügyi Bizottsága (CCME) közös konferenciájának témája, melyet 2013 novemberében tartottak a németországi Frankfurtban. A találkozó az európai romák migrációs és az állampolgári egyenlőségi kérdéseivel foglalkozott. Forrás: Lutheránus Világszövetség

A konzultáció eredményeként a következő ajánlásokat tették közzé:

1) Növeljük a roma kultúrával és történelemmel kapcsolatos ismereteket egyházainkban és a társadalomban például kiállítások, ismertetők és oktatóanyagok segítségével. A holocaust nemzetközi emléknapja (január 27.) és a nemzetközi roma nap (április 8.) adjon alkalmat a roma történelem és kultúra jobb megismertetésére.

2) Hozzunk létre találkozási pontokat romák és nem romák között személyes találkozások, élettörténetek megosztása, zenei és művészeti tevékenység vagy közös istentisztelet formájában. Támogassuk a gyülekezeteket a nyitott és befogadó közösséggé válás útján. Az európai egyházi konzultációk során erősítsük az együttműködést a romákkal, és fokozzuk személyes képviseletüket.

3) Alapozzuk munkánkat befogadó és igazságos teológiai szemléletre. Olyan bibliai történeteket és példabeszédeket használjuk fel, amelyek lehetőséget kínálnak a reflexióra, és támogatják a kényelmi zónából való kimozdulásunkat közös emberségünk erőteljesebb megélése irányába. Teremtsük meg annak a lehetőségét is, hogy kifejezhessük félelmeinket és a kulturális találkozások során átélt nehézségeket, és dolgozhassunk ezeken.

4) Bővítsük az egyházi munkatársak ismereteit. Kínáljunk roma kulturális képzést az egyházi munkatársak számára, hogy ismereteik alapján hatékonyabban tudjanak kapcsolatba lépni a roma közösségekkel. A roma közösségből érkező egyházi munkatársak számára kínáljunk spirituális és diakóniai képzést, erősítve szerepvállalásukat az egyházban. Gyűjtsük össze, és osszuk meg egymással a bevált gyakorlatokat.

5) Csökkentsük a romák és a többségi társadalom közötti feszültséget, például interkulturális közösségi mediátorok képzése által. Működjünk együtt a roma vezetőkkel a kölcsönös bizalom és megértés munkálása jegyében. Támogassuk a közösségeinket összekapcsoló kezdeményezéseket, különösen a gyermekek és az ifjúság körében.

6) Adjuk vissza a roma kultúra megbecsülését. Becsüljük meg és ápoljuk a roma közösség kulturális értékeit, és ismerjük meg annak sokszínűségét és közös vonásait. Ugyanakkor ne formáljunk túl merev elképzelést arról, milyen is a roma kultúra, hiszen minden élő kultúra a változásban él.

7) Ne kezeljük áldozatként a romákat. A változás aktív részeseiként kezeljük őket, és erősítsük fel üzenetüket a társadalom felé. A romákat érintő gondok megoldásában mindig romákkal működjünk együtt. Támogassuk közös platformok létrehozását a különböző kisebbségek és szervezetek képviselői számára, akik erősíthetik és kölcsönösen támogathatják egymást.

8) Bátorítsuk a romákat az alap- és felsőbb fokú tanulmányok elvégzésében. Tegyünk a roma gyermekek (lányok és fiúk) iskolába eljutásáért. Támogassuk a roma felnőtteket (férfiakat és nőket) a továbbtanulásban és szakképzésben, beleértve az egyházi szolgálat területét.

9) Támogassuk a fenntartható életformák kialakítását és a szegénység megfékezését a romák körében például oktatás, üzleti képzés, bevételt termelő projektek, kis- és középvállalkozások indítása és segítése, valamint a munkához jutás támogatása révén, egyházon belül is. Hosszú távú, inkluzív stratégiai lépéseket alkalmazzunk.

10) Tudatosítsuk, hogy az intolerancia ritkán jár egyedül. Stratégiánkban vegyük figyelembe a cigányellenesség, az antiszemitizmus és a rasszizmus összefüggéseit. Ugyanakkor érzékeljük, hogy a cigányellenességre azért kell különös hangsúlyt fektetni, mert ez az egyik leginkább elhanyagolt terület a fentiek közül.

11) Hallassuk hangunkat a cigányellenesség ellen a társadalomban és a médiában. A kilencedik parancsolat alapján azonnal reagáljunk, ha hamis vádat vagy általánosítást hallunk a romák ellen. Ne adjunk helyt a gyűlöletbeszédnek: értessük meg társainkkal, hogy a történelmi példa azt mutatja, hogy az intoleráns retorika népirtáshoz vezethet.

12) Fokozzuk az együttműködést roma migrációs kérdésekben európai színtéren csakúgy, mint az egyházak, diakóniai szervezetek és a civil társadalom szereplői között. Dolgozzunk ki spirituális és diakóniai megközelítést a roma migráció és a hozzá kapcsolódó problémák köréhez a küldő és a fogadó ország szemszögéből, és más felekezetekhez tartozó romákkal is működjük együtt. 

Összességében pedig: 

Vonjuk be mindebbe a romákat az elemzés és a cselekvés szintjén!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!