„Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk” – Húsvéti üzenetet adott ki a MEÖT

„Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk” – Húsvéti üzenetet adott ki a MEÖT

Share this content.

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai nevében húsvéti üzenetet adott ki. Az üzenetet minden nagyobb magyarországi keresztény felekezet vezetője aláírta. Az alábbiakban az üzenetet olvashatják. Forrás: MEÖT

Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk. Nem szükségszerű, hogy az emberiség élete a pénz hatalma alatt roskadozzon. A világ meghatározója minden ellenkező látszat ellenére nem a személytől elszakadó gazdaság vagy az emberi önzés, nem is a nyers erőszak, hanem a mindenható Isten szeretete. Az ő akaratának keresése és követése a legnemesebb erkölcsi mérce.

Húsvétkor az embervilágra új reménység virrad. Ez a világosság a sötétségben ragyog, az Egyház szolgálatán keresztül pedig szerteszét árad. Nagypéntek keresztje és húsvét üres sírja együtt hirdetik a mai világnak, hogy győzött a halálon az élet. Jézus feltámadásának örömhíre ajándékozza meg az embert, a családot, a közösséget, az Egyházat és a világot azzal az igazi erővel, amely alkalmas az élet értékesebbé tételére.

Tudjuk, hogy a halált legyőző élet reménységében lesz a fiatal másokat elfogadó ifjúvá, a szülő értékhordozó édesapává és édesanyává, majd megbecsült nagyszülővé; a haza így válik szeretett szülőfölddé, és benne minden ember útitárssá. Ezért az emberi életek, kapcsolataink és közösségeink megújulásáért imádkozunk.

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Dicsérjük az Urat!

2013. húsvét

Dr. Erdő Péter, bíboros, Magyar Katolikus Egyház

Steinbach József, elnök, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos, főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Magyarországi Református Egyház

Gáncs Péter, elnök-püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

Papp János, egyházelnök, Magyarországi Baptista Egyház

Pataky Albert, egyházelnök, Magyarországi Pünkösdista Egyház

Csernák István, szuperintendens, Magyarországi Metodista Egyház

Dr. Frank Hegedűs, anglikán káplán, Anglikán Egyház

Arszeniosz Kardamákisz, metropolita, Magyarországi Orthodox Exharchátus

Mark Golovkov, érsek, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje

Siluan Manuila, püspök, Magyarországi Román Ortodox Egyház

Pantelic Lukijan, püspök, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Kirkov Vladimir, elnök, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!