A 33. ökumenikus püspöki találkozó zajlott Rómában

A 33. ökumenikus püspöki találkozó zajlott Rómában

Share this content.

Szöveg: D. Szebik Imre, fotó: focolare.org
Róma – 1981-ben Klaus Hemmerle aacheni katolikus püspök hívta egybe a Fokoláre mozgalom keretében II. János Pál pápa engedélyével az első ökumenikus püspöki találkozót, amelynek eredeti célja: a keresztény egység megélése szeretetben volt. Azóta évente találkoznak a világ minden részéből a történelmi egyházak püspökei. Az idei évben D. Szebik Imre nyugalmazott püspök képviselte egyházunkat a találkozón. Az ő beszámolóját adjuk most közre.

Igetanulmányok, közös imádság az eszköz a testvéri beszélgetések mellett a kitűzött cél megvalósítására. Így azok, akik a Krisztusban testvérek - bár különböző tradíciót jelenítenek meg - mégis egy közösséget alkothatnak, hogy beteljesedék Jézus imádsága a keresztény egységért. Hiszen hitelességünk záloga a keresztény egység igenlése és megélése napjaink lehetséges keretei között.

Ma nem a dogmatikai különbözőségek iránt nyilvánul meg érdeklődés, hanem az a közös tapasztalat fűz egységbe bennünket, hogy Krisztusban megújulhat életünk, más emberré leszünk, s ez gondolkodásunkon, cselekedeteinken, tanuságtételünkön egyaránt meglátszik.

Amint évszázadok szétszakadozottsága történelmi tény, úgyanúgy hosszú idő telhet el, amíg a Szentlélek egységet teremtő ereje lélekben és igazságban egy nagy közösséget teremt köztünk. De a közös úton megtett lépéseket újaknak kell követniök. Valójában ez történt Castel Gandolfoban, Rómától egy fél órányi járásra.

Az úrvacsora – a közösség titka címmel tartotta a püspökök közössége tartalmas és teológiailag is rendkívül igényes konferenciáját 2014. november 3-7 között. Minden reggel úrvacsorai istentisztelettel kezdődőtt együttlétünk más-más felekezet liturgiájával. Ezt követte az adott egyház úrvacsoráról szóló tanításának bemutatása és megbeszélése. Így került sor az evangélikus, katolikus, ortodox és anglikán úrvacsora értelmezés megismerésére és megvitatására. Mindnyájan egytértettünk abban, hogy Krisztus jelenléte az eucharisztiában közös kincsünk, Isten mindenkinek nyujtott ajándéka. Ő senkit sem akar kizárni ebből a közösségből. A kialakult hagyományokat meg kell vizsgálni, a lényegest a kevésbé lényegestől meg kell különböztetnünk. Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus befogadott titeket Isten dicsőségére (Rm 15,7) Egymás hagyományát azonban ezúttal is tiszteletben tartottuk az úrvacsorai közösség gyakorlatában is.

A fő téma mellett látogatást tettünk az anglikán egyházi központban és az evangélikus gyülekezet templomában is. Mély benyomást keltő szolgálatot végeznek mind két gyülekezet tagjai a római katolikus testvérekkel együttműködve mind szociális területen, mind az ökumené világméretű távlataiban.

Az egymás iránti szeretet elkötelezettségének a megerősítésére a Szent Nílus bizánci görög katolikus templomban került sor, ünnepélyes, meghitt keretek között.

Chiara Lubich halála 20. évfordulója alkalmat adott arra, hogy karizmatikus személyiségét felidézzék, s mindazt a kezdeményezést, amely személyéhez fűződik a keresztény hit elmélyítésére és a kölcsönös szeretet megélésre, napjainkra aktualizálják. A szegénység világméretű kezelése, a mai élet gazdasági torzulásai és a keresztények üldözésének megszüntetése elengedhetetlen és megkerülhetetlen feladat.

Esti beszélgetéseink során megrendítő volt hallani a szíriai ortodox metropolita és örmény apostoli egyház damaszkuszi püspökének helyzetjelentését az országukban uralkodó háborús viszonyokról, a keresztények öldökléséről, több tízezer ortodox család haláláról és két vezető ortodox püspök letartóztatásáról, akik hollétéről több hónapja nincs híradás. Imádságunkat és világi politikusok hathatós közbenjárását kérik az üldözés megszüntetéséért.

A konferencia kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa szívélyes fogadása. Mielőtt erre sor került, a Szent Péter bazilikában, Péter apostol kriptája körül épített kápolnában együtt imádkoztunk szent mise keretében.

A hatvan tagú püspöki delegációt és kíséretét Ferenc pápa a nagy fogadó terembe hívta testvéri találkozóra. A katolikus egyház főpapját köszöntötte Francis X. Kriengsak Kovithavanis thaiföldi katolikus érsek, Theophilose Kuriakose indiai szír orthodox érsek és Christian Krause német evangélikus nyugalmazott püspök, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) korábbi elnöke.

Ferenc pápa a maga közvetlenségével örömét fejezte ki a találkozó felett, hangsúlyozta az összetartozás fontosságát és külön kiemelte a törökországi, szíriai és a palesztin keresztények megpróbáltatásait és sanyarú helyzetét, akikért mindnyájunknak imádkozni és cselekedni szükséges.

Miután Ferenc pápa mindnyájunkat személyesen köszöntött, együtt könyörögtünk a Miatyánk szavaival. Többünktől személyesen kérte, imádkozzunk nehéz szolgálatáért. A szeretet és a Krisztusban való összetartozás mély érzése hatotta át a résztvevők lelkét ezen a különleges fogadáson.

A kiértékelő visszatekintésen közös vélemény alakult ki arról, hogy bár a konferencia nem hivatalos delegátusok képviselete volt, de elkötelezve érezzük magunkat a Krisztusban való egység és összetartozás továbbadására hazai egyházainkban, azzal a reménységgel, hogy a Lélek tovább vezet, egymáshoz mindig közelebb a közös hit és a kölcsönös szeretet ösvényén.

A püspökök huszonnyolc országból, nyolcféle felekezetből mintegy negyvenen kérték a húsvét ünnepének azonos dátummeghatározását, az elmélyült dialógus folytatását.

A 36. Zsoltár 10. verse vezette a konferenciát: Nálad van az élet forrása, Istenünk.- Keressük közösen a tiszta forrást és éljünk is belőle! Luther szerint az imádságon keresztül Isten tartja össze a világot, különben már rég elpusztult volna.

Címkék: püspök - találkozó - ökumené - roma -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!