Ajándékok és feladatok – Ülésezett az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlése

Ajándékok és feladatok – Ülésezett az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlése

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Balicza Máté
Alberti – 2015. április 17-én, pénteken az alberti egyházközség vendégszeretetét élvezhették az ülésre érkező küldöttek és vendégek. A gyülekezet néhány éve felavatott, igényes kialakítású vendégháza a közgyűlésnek helyt adó közösségi helyiségeken túl külön fürdőszobával ellátott, a földszinten akadálymentes vendégszobákkal egész évben várja a gyülekezeti, ifjúsági csoportokat, elvonulásra vágyó munkatársi közösségeket.

Győri Péter Benjámin esperes áhítatában arra hívott, hogy hivatali tanácskozásaink is Isten szeretetének logikáját tükrözzék vissza. Ezután Túri Krisztina lelkésznő és Iker Ferenc felügyelő a vendéglátó gyülekezet nevében köszöntötte a megjelenteket.

A közgyűlés meghallgatta és tárgyalta az egyházkerületi elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentéseit. Dr. Fabiny Tamás püspök jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy „a lutheri, evangélikus teológiában különösen is egyértelműnek kell lennie, hogy a keresztyénség és annak minden lelki és gyakorlati vonzata előbb ajándék, csak utána feladat. … Ám feladatunkat csak akkor tudjuk jó szívvel, felszabadultan és eredményesen elvégezni, ha előbb az ajándékot elfogadjuk. Megfordítva is igaz: ha pedig az ajándékot valóban elfogadjuk, akkor abból természetesen következnie kell a feladatvállalásnak”.
A lelkészi vezető az elmúlt év és az előttünk álló időszak ajándékait és feladatait sorra véve hét csomópont köré gyűjtve elemezte a hivatásgondozás, az igehirdetés megújítása, a hitoktatás, a jó rend, a gyülekezeten belüli és az egyházi intézmények közötti együttműködés, jelenkori társadalmi környezetünk és a nemzetközi kapcsolatok kérdéseit.

Dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő a keresztény hitükért üldözöttek és a minket körülvevő társadalmi nyomorúság tágabb kontextusába helyezve számolt be szolgálatának kerületi és országos vonatkozásairól. Elnöktársához hasonlóan kiemelte a jó rend megőrzésének, a törvények és szabályok betartásának követelményét. A 2017-es évfordulóra előretekintve jelezte, hogy „a programötletek, kezdeményezések elkészítésével már most késésben vagyunk. De ennél is nagyobb gond lenne, ha elsősorban a protokollok, épületek, rendezvények lebegnének szemünk előtt. Kérem, hogy kezdjünk el minél többet tenni azért, hogy élhessünk a Jóisten kegyelmével, ami révén nekünk adatik meg az ötszázéves ünneplés! Használjuk ezt ki az olyannyira vágyott egyházi megújulásunkhoz!”

Élénk beszélgetés bontakozott ki az egyházkerület székhelyének kérdéséről. Az Üllői úti egyházi központ felújítási elképzelései sorában lehetőségként merült fel a püspöki hivatal összekapcsolása az egyház adminisztratív központjával. Közép-, illetve hosszú távon azonban többféle alternatíva is elképzelhető. A közgyűlés várhatóan őszi ülésén hozza meg végleges döntését az ügyben. A közgyűlés megbízta továbbá a kerületi elnökséget, hogy a MEVISZ bevonásával a megfelelő országos fórumon tegyen javaslatot egy Andorka Eszter emlékét megörökítő és az ehhez szorosan kapcsolódó területen végzett tevékenységgel kapcsolatos díjra.

A közgyűlés tematikus fókuszaként Bakay Péter, a Magyarország Evangélikus Eegyház cigánymissziói referense A cigányok közötti szolgálat bővülésének lehetősége az Északi Evangélikus Egyházkerületben címmel tartott a hallgatókat felrázó előadást. „A cigányok közti szolgálat elhatározás kérdése. […] Hogy merünk mi a cigányokra úgy nézni, hogy ezekből úgysem lesz semmi? Elsőkből lesznek az utolsók, és utolsókból az elsők. Az irgalmas samaritánus történetében Isten a korának cigányával azonosítja magát – mi ezt miért nem tesszük meg? Ha az apostolok és az őskeresztények is így álltak volna hozzá, akkor mi nem lennénk. […] A cigánykérdés az egyház identitásának a megtalálásához segít hozzá”, fogalmazott az előadó. Az őszinte reflexiók sorában hangsúlyosan megfogalmazódott az igény a cigánymissziós munkatársképzés megteremtésére hittudományi egyetemünkön.

A tisztségviselők jelentései mellett az egyházkerületi elnökség idén új elemként minden, országos bizottságba delegált északi küldöttet megszólított és összegyűjtötte tapasztalataikat. Az elnökség kérte a tagokat, hogy a felkészülés során szükség szerint konzultáljanak az egyházkerület vezetésével, működjön a kölcsönös információáramlás.

Az estébe nyúló ülésen Bozorády András egyházkerületi missziói felelős jelentése nyomán összetett szervezeti és lelki kérdések kerültek a testület látókörébe, így a közgyűlés a jelentés elfogadását elnapolta.

2015. május 16-án, szombaton a debreceni missziói napon gyűlik össze újra az egyházkerület népe: a református nagytemplomban és környékén zajló program reménység szerint nem csak a „kálvinista Róma” maroknyi evangélikus közössége, hanem egész egyházkerületünk épülésére szolgálhat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!