Akadálymentes indulás – Lelkésszé avatták Varga Diána látássérült teológust

Akadálymentes indulás – Lelkésszé avatták Varga Diána látássérült teológust

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Pusztavám – Egyháztörténeti jelentőségű eseménynek nevezte Szemerei János püspök Varga Diána ordinációját 2014. október 25-én, szombaton Pusztavámon. Ő ugyanis az első látássérült teológus, aki egyházunkban lelkészi szolgálatba lépett. A lelkészavatási liturgiában Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára, valamint Ribárszki Ákos helyi lelkész működött közre.

A lelkészjelölt nagyon találóan Ézsaiás próféta szavait választotta indulása mottójául: „Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem” (Ézs 45,2). Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az akadálymentesítés fontos feladat egyházunkban is. „Tanulni kell ezt a fajta nyitottságot és segítőkészséget. Templomainkban is vannak akadályok, amelyek fogyatékkal élő embertársainkat gátolják abban, hogy Isten igéjét hallgathassák” – fogalmazott a püspök. Majd az evangélium lényegéről, az isteni akadálymentesítésről beszélt. Hangsúlyozta: Jézus azért jött, hogy elhárítsa az útból a legnagyobb akadályt, a bűnt és halált, azért, hogy általa Istennel találkozhassunk. Ennek az üzenetnek lesz hírnöke a most felavatott szolgálattevő is.

Az alkalom bővelkedett megható pillanatokban. Ilyen volt Varga Diána eskütétele, az istentisztelet végén mondott személyes imádsága, vagy nagyanyjának köszöntő szavai, aki egykor nagy szerepet játszott a hit útján való elindulásában. Igazán bensőséges légkörben zajlott az úrvacsoraosztás is, hiszen a résztvevőknek meg kellett érinteniük a lelkésznő kezét, hogy átvehessék tőle az ostyát.

Az ünnepi közgyűlésen sokan köszöntötték a frissen felszentelt lelkészt. Többek között Szarka István fejér-komáromi esperes és Molnár István egyházmegyei felügyelő, Ribár János nyugalmazott orosházi lelkész, a lelkésznő egykori mentora, valamint Szemerei János püspök adták át jókívánságaikat.

A teológia részéről nemcsak Bácskai Károly szólt, hanem az egyetem szintén látássérült oktatója, Bódi Emese is, aki személyesen is sokat segített Diána szolgálatra való felkészülésében. A mór-pusztavámi egyházközség nevében Ribárszki Ákos lelkész egy, a pusztavámi templomot ábrázoló, kitapintható üvegfestményt adott át új kollégájának. Móricz Ákosné felügyelő és a gyülekezet fiataljai pedig rövid műsorral köszöntötték.

Zárásként Varga Diána kifejezte háláját mindazoknak, akik szerepet játszottak abban, hogy idáig eljuthatott. Különösen családjának, barátainak, illetve a számára lelki hátteret jelentő móri és orosházi közösségek tagjainak mondott köszönetet.

Az örömteli ünnepség a helyi művelődési házban tartott szeretetvendégséggel zárult.

Varga Diána születése óta vak. Móron nőtt fel, a mór-pusztavámi gyülekezet tagja, később kántora. Hitbeli elindulásában nagy szerepet játszottak a nagyanyjától hallott bibliai történetek. Iskoláit Budapesten és Móron végezte. A gyülekezeti énekek kísérését a fóti kántorképző intézetben sajátította el. 2005-ben adta át egész életét Istennek. 2006-ban felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Hatodéves gyakorlatát Orosházán töltötte, Ribár János mentor mellett. Ezt követően két éven keresztül a győri evangélikus szeretetházban végzett lelkigondozói feladatokat. Lelkésszé avatása után Bükön kezdi meg szolgálatát, Simon Réka lelkész mellett.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!