Anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában – Fabiny Tamás előadása

Anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában – Fabiny Tamás előadása

Share this content.

Budapest – Dies Academicus – Szembeszállhatunk-e a korszellemmel? – Belső szabadság és manipulálhatatlan mértéktelenség címmel rendezte meg interdiszciplináris konferenciáját az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Alábbiakban az evangélikus püspök, Fabiny Tamás Anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában című előadásáról tudósítunk. Szöveg és fotó: Galambos Ádám, videó: Győri András Timótheus

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.” (Mt 6, 19–20) Anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában címmel tartott előadását ezzel a jézusi figyelmeztetéssel vezette be Fabiny Tamás evangélikus püspök. Az előadó négy csoportra osztott előadásában a gazdasági szemlélet mellé biblikus alapokat keresett, mely a keresztény ember számára tájékozódásul szolgálhat az etikus hozzáállásban. „A vagyon és Isten viszonyában fontos kiemelnünk Lukács evangéliumának azt a megközelítését, mely egyértelműen kifejezi: az ember nem szolgálhat egyszerre Istennek és a mammonnak. Jézus példázatai alapján mondhatjuk: ha valaki hitben él, akkor függetleníti magát a pénz csábításától” – fogalmazott a püspök. Egyúttal jelezte, hogy egyetért Baritz Sarolta Laura azon kijelentésével, miszerint a profitot is lehet pozitívan szemlélni, azonban a bolond gazdag példázata alapján figyelmeztetett, hogy „nem mindegy hogy valaki magának gyűjt, azaz javakat felhalmoz, vagy Isten tanításának megfelelően válik gazdaggá.” A püspök előadásában Pál apostol szeretethimnuszát említve kitért arra, hogy a páli felfogás alapján a jótékonykodás és karitatív szolgálat még nem feltétlenül hasznos az embernek, ahhoz a szeretetnek kell tartoznia.

Fabiny Tamás vagyon és igazság kérdésében emlékeztetett arra, hogy Jetró, Midján papja, Mózes apósaként figyelmeztette Mózest, hogy gyűjtsön maga köré embereket akik segítik, mert maga nem boldogulhat. Egyúttal Jetró hozzátette azt a kritériumot, hogy olyan embereket válogasson tanácsába, akik gyűlölik a megvetést (2Móz 18). A püspök Jézus intését említve a „ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem” (Mt 19,21) igével kapcsolatban megjegyezte: „a görög fordítást figyelembe véve itt a tökéletes (τέλειος) céljainak megfelelőt jelent, mely nem egyezik meg a mai szuperlatívuszokban értelmezett rendkívüli teljesítményű tökéletessel.” Ahhoz, hogy a jézusi értelemben használt tökéleteset érjük el észre kell vennünk, hogy a társadalmi igazságtalansággal szemben Jézushoz hasonlóan fel kell lépnünk, a javak igazságos elosztását orvosolnunk szükséges. Ezt a hozzáállást a lukácsi „Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa” (Lk 6,20b) alapján világította meg a püspök.

A vagyon és benső szabadság kérdésével foglalkozva Fabiny Tamás megjegyezte, hogy „a nagy gazdagság és a szegénység egyaránt korrumpálhat, így amíg a gazdagságot nem idealizáljuk, a szegénységnél sem jó, ha így járunk el.” A püspök emlékeztetett rá, hogy a benső szabadság fontosságára, a helyes mérték megtalálására már a Példabeszédek könyvében találunk utalást, amikor ezt olvassuk: „Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre!” (Péld 15, 16) „Érdemes megszívlelnünk Jézusnak Isten gondviselésével kapcsolatos kijelentését, melyben azt mondja, hogy a mezők liliomai sem érnek fel velünk. Az Istenre hagyatkozás ezáltal nem lehet más, mint szabadság, mely benső derűt kell, hogy sugározzon– fogalmazott a püspök.

Az előadás zárásaként az előadó Szent Lőrinc példáját említette, akit amikor letartóztatták, a bíró első kérdése az egyház kincseire vonatkozott. Lőrinc megígérte a bírónak, hogy elhozza az egyház kincseit. Mikor a kiszabott három nap eltelt, megjelent egy sereg koldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: „Íme, itt vannak az Egyház kincsei!” A püspök előadását Váli Dezső Koldus-keresztút című fotósorozatának vetítésével zárta, amelyet az evangelikus.hu oldalán is megtekinthettek a böjti sorozatunk részeként.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!