Az evangélikusok is részt vettek a Kisvárdán rendezett ökumenikus imahéten

Az evangélikusok is részt vettek a Kisvárdán rendezett ökumenikus imahéten

Share this content.

Kisvárda – A magyarországi egyházak egyik legnagyobb közös rendezvénye az ökumenikus imahét, amely a kisvárdai egyházközségek és gyülekezetek életében is kiemelt jelentőségű. Forrás: szon.hu, szöveg és fotó: Vincze Péter

Az idei imahét történelmi jelentőségű egyházi esemény is, hiszen először csatlakoztak az evangélikusok a kisvárdai imahét rendezvényeihez. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely évről évre január 18. és 25. között megtartott állandó ünnep. Ettől eltérő az egyetemes nemzeti imahét, amely mindig vasárnaptól vasárnapig tartó mozgó ünnep úgy, hogy Kölcsey Ferenc Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményének keltezésnapja: – 1823–ban – január 22. benne legyen.

Egységre törekvés

Az imahét központi igéje: „Hát részekre szakítható–e Krisztus?” 1Kor 1,13a

2014. január 19. és 26. között rendezték meg a Krisztus–hívők egységéért tartott ökumenikus imahetet. Az imahét témáját a kanadai keresztény testvérek állították össze, őszintén és erősen fogalmazódik meg gondolataikban az egységtörekvés. Segítve ezzel azt, hogy a különböző felekezetek hívő közösségeinek, segítse az egyház népét, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessünk Jézus terve valóra váltásához: „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). A naponta felolvasott ige és a naponta hallott hirdetett ige ebben a kérdésben szeretett volna elcsendesíteni, és Isten akaratának megértésére, és annak cselekvésére elvezetni. Ószövetségi, Újszövetségi és Evangéliumi olvasmányok mellett, zsoltárok és bűnbánó imádságok is elhangzottak az ökumenikus istentiszteleteket celebráló papok liturgiáján.

Négy templomban

Kisvárdán az ökumenikus imahét kiváló alkalom volt arra, hogy a különböző felekezetek megismerjék egymás kultúráját, és ellátogassanak egymás templomaiba és az egységért imádkoztak. A négynapos program során tapasztalható volt, hogy más közösségekhez tartozók, ugyanúgy hisznek a mindenható Isten hatalmában. Szeretnek énekelni és fohászkodni.

Kisvárdán az ökumenikus imahét 20–án, hétfőn, a görög katolikus templomban kezdődött, ahol Györfi Mihályevangélikus lelkész prédikált. Másnap, kedden –21–én– a református templom, Linzenbold József római katolikus esperes plébános hirdette az igét. Ezen a rendezvénye a református egyházközség énekkara is bemutatkozott, egyházi énekek előadásával.

Az ökumenikus imahét, harmadik napján, 22–én, szerdán, római katolikus templomban prédikált, Százvai László református lelkipásztor. A befejező ökumenikus imanapon, 23–án, csütörtökön evangélikus templom, igét hirdetett, Grunda János görög katolikus esperes–parókus.

Címkék: ökumené - imahét - Kisvárda -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!