Az Országos Presbitérium a trianoni évfordulóról való méltó megemlékezésre hív

Az Országos Presbitérium a trianoni évfordulóról való méltó megemlékezésre hív

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – 2020. május 14-én ülésezett az Országos Presbitérium (OP) – immáron második alkalommal egy elektronikus felületen megteremtve a találkozás lehetőségét. Krámer György bevezető áhítata után a presbiterek támogatták, hogy zsinati elfogadásra terjesztik egyházunk 2020-as költségvetésének módosítását annak megfelelően, ahogy a koronavírus-járvány kitörését követően a rendkívüli intézkedések ezt megkövetelték.

Ennek kapcsán szó esett mind a diakóniai, mind az oktatási intézmények tapasztalatairól, a jelenlegi helyzetről. Az oktatást érintő ügyek során az Országos Presbitérium meghallgatta és elfogadta Varga Márta osztályvezető asszony beszámolóját a lezajlott intézményvezetői teljesítmény-értékelésekről, és elfogadta a pécsi evangélikus óvoda országos fenntartásba vételét. Fontos döntést hozott az OP annak a 20 millió forintos pályázati kiírásnak az elfogadásával, melynek célja, hogy az oktatási intézményeinkben megfelelő antiszegregációs ösztönzőrendszer valósuljon meg. A presbiterek Csepregi Zoltán rektor előterjesztését követően megválasztották Gaál Gyulát, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gazdasági vezetőjének.

A presbiterek meghallgatták és egyhangúan elfogadták az Országos Iroda éves beszámolóját, melynek kapcsán elismerésüket fejezték ki az elmúlt hónapok munkaszervezési teljesítményéért, valamint méltatták az iroda újranyitására vonatkozó tervek átgondoltságát.

Az ülés során többször szóba került, hogy miképpen lehet a közeljövőben – az állami hatóságok iránymutatását mindig követve – evangélikus közösségi alkalmaink sajátosságait figyelembe véve fokozatosan lehetővé tenni a személyes találkozásokat. A presbiterek beszámoltak saját tapasztalataikról, ugyanakkor nagyon jónak tartották az eddigi püspöki körlevelek gyakorlatát, tartalmát.

Az Országos Presbitérium határozott az Úrvacsora évének egy évvel történő meghosszabbításáról, valamint arról, hogy 15 millió forint elkülönítését kéri egy országos találkozó megszervezéséhez, melynek időpontját annak függvényében rögzítik, hogy az idén elmaradó más rendezvények (Szélrózsa, egyházkerületi csendesnapok) mikor kerülnek sorra. Ennek kapcsán többen is hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a nagyobb összejövetelek láthatóságának fontos szerepe van a 2021-es népszámlálásra való felkészülésben.

A presbiterek végezetül határozatot fogadtak el arról, hogy az egyházunkat is súlyosan érintő trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából méltó megemlékezésekre kerüljön sor országszerte, felhívják a gyülekezeteket ezek méltó megtartására. Tízmillió forintot különítettek el egy országos pályázat megvalósítására, melynek célja, hogy mind gyülekezeteinkben, mind intézményeinkben napvilágra kerüljenek a 100 évvel ezelőtti döntés következményei, a személyes és közösségi érintettségek egyaránt. Fontos, hogy a tragédia mellett arra is emlékezzünk, hogy az igazságtalan döntést követően milyen kezdeményezések, ébredési mozgalmak indultak meg egyházunkban, és hogy a határainkon kívülre került magyar közösségekkel való kapcsolattartás mennyire fontos napjainkban is. A pályázat szövege a június 4-i dátumhoz kapcsolódva jelenik meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!