Börtönmissziós imahetet tartanak Magyarországon

Börtönmissziós imahetet tartanak Magyarországon

Share this content.

Budapest – Húsvét utáni második vasárnap újra börtönmissziós imahetet tartanak a világ számos országában, így a szokásos módon Magyarországon is. Az alábbiakban erről olvashatnak részleteiben. Forrás: Magyar Testvéri Börtöntársaság

Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság vezetőjének levele

Magyar Testvéri Börtöntársaság, Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete, Magyar Evangéliumi Börtönmisszió, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönmissziós Szolgálata, Esztergom- Budapest Főegyházmegye Börtönmissziós Szolgálata, Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány, Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság szervezésében hazánban NEMZETKÖZI BÖRTÖNMISSZIÓS IMAHÉT-re kerül sor.

Ha megkérdeznénk az embereket, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljünk, akkor szinte mindenkitől egy végtelenül hosszú listát kapnánk eredményül. A legtöbben talán attól félnének, hogy a jó, amit tesznek, nincs egyensúlyban azzal a rosszal, ami körülvesz bennünket. Mikeás próféta az Ószövetségben azonban régen leírta mi is igazán kedves az Úr előtt: 

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)

Mikeás emlékeztet bennünket, hogy Isten sokkal inkább érdeklődik a benső érzéseink, semmint a külső áldozataink iránt. Ő mélyen a szívünkbe lát, hogy az igazi motivációt keresse és lássa, amikor igazságtételről, az Ő szerető irgalmáról és a Vele való alázatos úton levésről, Őt követésről gondolkodunk.

Mielőtt igazságért imádkozunk, és hogy hogyan tudnánk elérni azokat, akik a világ számos országában igazságtalan körülmények között börtönökben élnek, először Isten előtt a saját életünkben kell rendet tenni. 

Mielőtt imádkozunk, hogy másokat kegyelemből is szeretni tudjunk, és erre az Úr akár börtönmisszióban is segítsen minket, hogy elérjük azokat, akik nem tudnak magukon segíteni – különösen is a fogvatartottak ártatlan gyermekeit – először meg kell tanulnunk szeretni és gyakorolni a kedvességet.

Mielőtt imádkozunk, hogy mások is megismerjék és kövessék Jézus Krisztust, először meg kell javítanunk személyes életünket Istennel. Meg kell élni, hitelesen, hogy amit mondunk, azt hisszük, mert ez befolyásol minden mást.

És így, ezt az alapvető rendet követve, kezdhetjük idén az imádkozást az Úrral az úton. Először is a saját életünket és az Úrral való kapcsolatunkat figyelembe véve, majd akik között szolgálunk - rabok, a büntetett előéletűek, a családok, a foglyok, a bűncselekmények áldozatai, a börtönőrök és börtönmissziósok – feléjük, az ő irányukba. Imádkozzunk, kérve Istent, hogy minket és másokat is erre az erős és bensőséges útra tereljen. Imádkozzunk, de nem csak azért hogy talán másokat is Jézushoz vezessünk, hanem hogy meg tudjuk mutatni nekik, hogyan kell az úton járni vele és követni őt.

Mikeás felhívása arra emlékeztet minket, hogy Isten keze, Szentlelke ott van a szegények és az elnyomottak között, hogy a betegeknek, a szegényeknek, és a bebörtönzött helyeken lévőknek, homályban napjaikat, éveiket számolóknak, kiket senki sem ismer, és senki sem lát, és senki sem érdekel, valami újat mutasson. Ezt a merész megbízást, hogy képviseljük Isten kegyelmét, a szeretetét és igazságosságát, nem mindennapi helyeken, ezt a megbízást kapjuk. Isten látja a munkát, látja szolgálatodat. Látja az életed is, és kész támogatni azokat, akiknek a szíve teljesen az Övé. Akkor menjünk bátran a kegyelem királyi széke elé, hogy imádkozzanak a szükségben lévőkért és azokért, akiket szolgálunk.

Timothy Khoo

Elnök

Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság, Prison Fellowship International

Imádkozzatok! ÉRTÜK, ÉRTÜNK, VELÜNK! 

Idei Imahetünk mottója:

„Istennel az úton”

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mik 6,8)

IMÁDKOZZUNK!

Május 4. vasárnap: a fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja. Az Úr irgalmáért, az elítéltekért, a szabadultakért, családjaikért, gyermekeikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért. Hogy az elítéltek megértsék az Úr gondoskodását, reménykedjenek és keressék a bűnbocsánatot. A rabokért, hogy megbékéljenek az áldozatukkal, a családdal és a társadalommal.

Május 5. hétfő: a helyreállító igazságszolgáltatás napja. Hogy az igazság kegyelemmel teljes legyen. A törvényalkotókért, hogy olyan törvényeket hozzanak, amely a bűnözők megtérését és társadalmi beilleszkedését segítik. A bírákért, hogy igazságos ítéleteket hozzanak, és munkájukat igazság és könyörületesség vezérelje.

Május 6. kedd: az áldozatok napja. Hogy az áldozatok vigasztalást találjanak az Úrban. Hogy megtanuljunk irgalmasnak lenni azokkal, akik fájdalmat okoztak.

Május 7. szerda: a szabadultak napja. A szabadultakért, hogy megtalálják helyüket a közösségben. A volt fogvatartottakért, hogy családjukban és a társadalomban megértésre találjanak. Hogy amint új életet kezdenek, képesek legyenek ellenállni a kísértésnek. 

Május 8. csütörtök: a büntetés-végrehajtás napja. A börtönparancsnokokért és családjukért, hogy megbecsüljék őket. A börtönökben dolgozókért, hogy irgalommal végezzék munkájukat. Hogy bátorítva és reményt adva cselekedjenek hivatásuk gyakorlása közben.

Május 9. péntek: a börtönben lévők családjának napja. Az elítéltek családjáért, különösen a gyermekekért, hogy szebb jövőjük legyen. Az elítéltek családjaiért, hogy a távollét ne gyengítse szeretetüket és támogassák egymást. Az otthonmaradt családért, hogy irgalmat találjanak az Úrban, és türelemmel viseljék azt a megpróbáltatást, hogy hozzátartozójuk távol van.

Május 10. szombat: a börtönlelkészek, missziósok napja. A börtönlelkészekért és önkéntesekért, hogy az Úr adjon erőt, kitartást és türelmet, munkájukhoz. Hogy a fegyőrök és az elítéltek is segítséget kapjanak a börtönlelkészektől és missziósoktól.

Május 11. vasárnap: a megbékélés napja. Hogy a fogvatartottak a Kereszthez jöjjenek, ahhoz a helyhez, ahol a szeretet és az igazság találkoznak. Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az áldozataikkal, családjukkal és közösségekkel.

Magyar Testvéri Börtöntársaság vezetőjének levele

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Ez az esztendő immáron a huszonkettedik, amikor bekapcsolódunk Magyarországon is a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság egyik világot átfogó programjába, a Nemzetközi Börtönmissziós Imahétbe. Köszönjük az ÉRTÜK, ÉRTÜNK, VELÜNK mondott imádságokat, akár az otthoni csendben, akár valamely istentiszteleti alkalmon.

Az imádság mellett ebben az évben is szeretnénk segítségeteket kérni, hogy olyan gyermekeket tudjunk nyáron táboroztatni, akiknek valamelyik szülője börtönben van. Tavalyi Angyalfa-táborunk képeit ezen a helyen lehet megnézni: 

https://animoto.com/play/6IRj0Exwwn26PPCmJ14GIQ

Felhívásunkat 3000 egyházközségnek, gyülekezetnek, intézménynek küldjük meg, azzal a megjegyzéssel, hogy, ha minden tízedik megszólítottunk 1500 Ft-ot küld, húsz gyermeket tudunk elvinni, nyaralni! Kérjük, segítsetek! Légy Te a tízedik! 

Isten áldását kérve mindenki szolgálatára, gyülekezetére, testvéri szeretettel:

Roszík Gábor evangélikus lelkész, elnök

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

Gödöllő, 2014. április 23.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!