A Balaton NET fontosságáról írt D. Szabó Dániel, az Aliansz elnöksége nevében

A Balaton NET fontosságáról írt D. Szabó Dániel, az Aliansz elnöksége nevében

Share this content.

Budapest – Augusztus 22-24. között kerül megrendezésre a Balaton NET, Hol van küldetésünk határa? Te meddig mennél el címmel. Az alábbiakban D. Szabó Dániel levelét olvashatják ezzel kapcsolatban. Forrás: Balaton NET

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Mire ez a levél elér benneteket, már sokan útra készen lehettek – reménységünk szerint – éppen a Balaton Netre.
Milyen nagy ajándék visszatekintenünk már az évek sorára és hálaadással szemlélnünk, hogy Urunk minden tekintetben gondoskodott az alkalmainkról. Erőteljes, építő, tanító, vigasztaló, gondozó üzeneteket kaptunk kiváló szolgálattevőkkel és tolmácsokkal, ifjú énekesekkel és zenészekkel. Eleven ifjúsági- és gyermekfoglalkozások között örvendezhettünk magunk is minden esztendőben. És milyen rendkívüli gazdag év áll már idáig is mögöttünk: gondoljunk csak nagy országos konferenciáinkra!
Külön lehetőség volt a missziói expo-kon történő böngészés, tájékozódás, vásárlási alkalom is. Mindig meghatódva szemléltük a missziói képviseletek hűségét és áldozathozatalát.
A legnagyobb személyes ajándék mindezek között mégis az volt, hogy az Úr Lelke Titeket, családjaitokat, barátaitokat is indított és elhozott, hogy együtt kívánjuk betölteni az Úr Jézus érettünk elhangzó könyörgését főpapi imájában, a János 17,23-ban: „… hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél engem,…”
Szeretnénk alázatosak maradni, de hálát is adni, hiszen a Balaton Net alkalmain először jelenik meg Isten népe Magyarországon ilyen egységben több és egész napon át, mintegy együttélésben. Légkörében, lelkiségében az Aliansz hitvallás nyitottságával és igei elkötelezettségével fordul ez a konferencia mindenki felé, az Úrban kapott távlatokkal és helyi feladatokkal.
A nagy felismerések alkalma ez és a szent határ-bejárásoké. Az Úr országának tágas mezőjén mozgunk, pontosan érezve, tudva a magyar történelmi ugar határait is ezen belül, s egyben érezve, hordozva a magyar társadalomért és Nemzetünkért kapott felelősséget is. Hisszük, hogy Isten ezt a felelősséget mindenki mást megelőzően reánk bízta és rajtunk is kéri számon.
A kihívások ismeretében érkezünk sokan, vagy éppen itt döbbenünk rá, hogy a magyar keresztyénség, s ezen belül sajátosan is az Aliansz népe, a magyar protestantizmus közösségei Krisztus szent seregét kell, hogy alkossa.
Éles, határozott frontvonal bontakozik ki világunkban, melyben az Úr várja a mi egész Európát is érintő bizonyságtételünket és minden olyan liberális teológiának vagy iránynak a visszautasítását, mely Isten Igéjét alapjaiban, vagy emberi mértékek szerint megkérdőjelezi. Testvéri találkozás ez a konferencia és pihenés is, de az Úr sereggyűjtésének a napja is. Jertek családi és gyülekezeti „zászlóitokkal” és sorakozzunk fel kicsi lobogóinkkal együtt az Ő nagy, világunkat átfogó zászlaja alá!
Így lesz majd minden imádkozó, gyermekét, családját is hozó testvérünk, minden Szentlélekért esedező és a Léleknek engedő élet – látogató vagy munkás – a Jézus Krisztus jó vitéze a Balaton-Net konferenciai alkalom zárása után is.
Az Ő nevében kopogtatva, hívogatva és örvendezve a találkozásoknak, 
testvéri köszöntéssel:

az Aliansz elnöksége nevében: D. Szabó Dániel

 
Hivatkozások: További információk. -
Címkék: Balaton NET - Aliansz -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!