Dr. Munib A. Younannak a Lutheránus Világszövetség elnökének karácsonyi üzenete

Dr. Munib A. Younannak a Lutheránus Világszövetség elnökének karácsonyi üzenete

Share this content.

Genf – A Lutheránus Világszövetség elnöke, dr. Munib A. Younan Ézsaiás könyve 9. fejezetének 5. versével köszöntötte az LVSZ tagjait. Forrás: lutheranworld.org

Kedves Testvérek a lutheránus közösségben világszerte!

Jeruzsálemből küldöm Önöknek szeretetemet és imádkozom azért, hogy a gyermek, akit Betlehemben tettek a jászolba, minden napon újat szüljön a mi szíveinkbe. Ismert, hogy az LVSZ delegációja Őszentsége I. Ferenc pápának egy teáskannát ajándékozott októberi római látogatásakor. A kannát a Dadaabban lévő menekülttáborban használták szomáliai menekültek és a pápa lelkesen hívott a mártírok melletti ökumenikus kiállásra, közös bizonyságtételre, amely a karácsony üzenetének az örömét és a békéjét visszi szét a szerteszakított világba. Ez az egész világban tett bizonyságtétel és a gyermek Jézusban tett egységre való törekvés nem csak számunkra kihívás, hanem az egész keresztényközösség számára is. Közös bizonyságtételünk csak erősödhet, ha az evangélium igazságát és Krisztust felfedezzük minden hívőben és minden emberben. Mit gondoltak az emberek a fogság idején, amikor Ézsaiás szavát hallották, az ígéret és a megváltás üzenetét? Ézsaiás és minden próféta, akik a fogságban eltöltött élet kihívásairól beszéltek, és a gyászoló nép, a nehéz időket megélt nép megváltásának közös bizonyságtételéről szóltak. Ez a közös bizonyságtevés reményt és örömöt hozott a fogságban lévő emberek szívébe. Ma is hagy vigyük a megváltás és szabadítás üzenetét minden emberhez, azokhoz, akik a tökéletességre és az emberi méltóságra vágynak, azokhoz, akik a vallási szabadságért harsolnak, és az államokhoz is, akik gazdasági- és nemi igazságosságért harcolnak. Vigyük az üzenetet minden elnyomotthoz, aki szegénységben él, mindenkihez, aki migránsként vagy menekültként él, és mindazokhoz is, akik reménytelenek, hazájukból elüldözöttek és elnyomás alatt élnek. A karácsonyi időszak olyan idő, amikor Isten hűségére emlékezünk, és közös vágyunkat fejezzük ki Isten további igazságos és teljességre törekvő cselekedeteire ebben a világban. Lehet-e az idei karácsonyi ünnep közösségeink újonnani felszólítása arra, hogy ökumenében éljünk, és közösen tegyünk bizonyságot arról hogy Isten hűséges ígérete továbbra is érvényes ránk? Imádkozom, hogy a karácsonyi ünnep megújítsa közös bizonyságtevésünkre való késztetésünket, és azért is, hogy a gyűlölet szeretetté, az elnyomás szabadsággá, a háború békévé, az ellenségeskedés megbékéléssé és a bizalmatlanság bizalommá változzék. Karácsonynak csak akkor van jelentősége, ha Jézusról szóló közös bizonyságtételünk egy olyan jászlat kínál, amelyben ő megszülethet. A megígért gyermek eljött, hogy megváltson bennünket és hoz továbbra is megváltást. Ezen a karácsonyon az igazi reménység Jézusban összeköt bennünket, és nem fogunk csalódni. Bennünk született meg a gyermek. Ha a béke fejedelmére emlékezünk, aki Betlehemben jött erre a világra, akkor arra kérjük Önöket, hogy imádkozzanak a jeruzsálemi békéért, a városért, amely csak néhány kilométerrel attól a helytől található, ahol a mi megváltásunk megtestesült.

Boldog karácsonyt és Isten áldását kívánom az új évre! 
Dr. Munib A. Younan

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!