Evangélikus elnök Románia élén

Evangélikus elnök Románia élén

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Pataky István
Bukarest – Negyed évszázaddal ezelőtt csodaként emlegették a megdönthetetlennek hitt Nicolae Ceauşescu elkergetését. Egy hónappal a temesvári forradalom kitörésének évfordulója előtt újabb csoda történt. Az evangélikus erdélyi szász Klaus Johannis fantasztikus hajrával legyőzte az ortodox román Victor Pontát, és Románia elnöke lett. Megválasztott államfőként egyik első útja a kilencvenharmadik születésnapját ünneplő Mihály volt királyhoz vezetett, aki történetesen a Hohenzollern–Sigmaringen-ház sarja.

A nemzetiségét büszkén hirdető Johannis a nyolcvanas években pedagógusként, majd tanfelügyelőként és főtanfelügyelőként kezdte karrierjét az erdélyi szászok alapította Nagyszebenben. A halk szavú, a román politikusok többségével ellentétben közéleti megnyilvánulásaiban és szerepléseiben is visszafogott Johannis sokáig csupán a Romániai Németek Demokrata Fóruma keretében fejtett ki közéleti tevékenységet. Tizennégy évvel ezelőtt az akkor már általa irányított német fórum színeiben Nagyszeben – 1945 utáni első német – polgármesterévé választották, ami nagy meglepetésnek számított a 95 százalékban románok lakta megyeszékhelyen. Azóta valamennyi helyhatósági megméretésen újraválasztották, Nagyszeben a legsikeresebb romániai városok egyike lett.

Innen vezetett az út a nagypolitikába: Johannist idén nyáron a legnagyobb ellenzéki erőnek számító jobbközép Nemzeti Liberális Párt elnökévé választották.

Jelenleg harminchatezer németet tartanak számon Erdélyben. A Nagyszeben környékén élő mintegy tizenkétezer német konzervatív, identitását őrző tömeget képez. A még itt maradt szászok nem olvadtak be a románságba. Van olyan román vagy cigány többségű falu, ahol a százfős német közösség ma is szászként él, és szászul beszél. Nem ritka, hogy az evangélikus lelkészek kisbusszal körbejárják a falvakat, és összeszedik a még megmaradt híveket közös istentiszteletre.

A romániai szászok utóbbi fél évszázada nem volt diadalmenet. A második világháború után mintegy kétszázezer német menekült el Németország nyugati megszállási övezetébe. 1945 januárjában a bánsági és Szatmár környéki németeket – közel hetvenezer embert – a nácikkal való kollaborálással vádolták meg, s kényszermunkára indították őket a Szovjetunióba.

1962-ben kezdődött meg a még Erdélyben maradt szászok hírhedt áruba bocsátása. Stefano Bottoni történész nemrég megjelent, A várva várt Nyugat című könyvében erre az évre datálja a román hírszerzés és egy, a bonni kormány bizalmát élvező stuttgarti ügyvéd kapcsolatfelvételét. A kivásárolt emberek nagy részét valamilyen kényszerintézkedés sújtotta: fegyház, kényszermunka, kényszerlakhely vagy rendőri felügyelet.

A pénzösszegek – 1965-ig összesen hétmillió dollár és körülbelül harmincmillió márka – a bukaresti belügyminisztérium egyik zürichi bankszámlájára érkeztek. 1968 elején írásos egyezmény is született Bukarest és Bonn között. A fizetendő összeget a következőképpen határozták meg: ezerhétszáz márka minden egyes személyért, tízezer márka az egyetemi végzettséggel rendelkezőkért, ötezer márka az egyetemistákért.

1970-ben a tárgyalók megegyeztek a folyamat felgyorsításában: a következő három évben Románia negyvenezer fő kiutazását engedélyezte. Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár 1978. januári romániai látogatása tovább gyorsította a németek kivándorlását. Az 1980-as évek elején már évi tíz-tizenötezer fő hagyta el az országot, és az értük ajánlott összeg is folyamatosan nőtt.

Az utolsónak bizonyult titkos egyezményt 1988-ban írták alá, ekkor már alig harmada maradt a korábban négyszázezres közösségnek. A nyugatnémet fél háromhavonta nyolcmillió márkát utalt a román külkereskedelmi bank számlájára. 1980-tól 1993-ig 223 ezer német hagyta el Romániát. A Bottoni által említett számítások szerint a kommunista rendszer bukásáig 1,4 milliárd márkát hozott az államkasszába a németek kiengedése.

Klaus Johannis családja is a kitelepültek sorát gyarapította, őt – saját bevallása szerint – a szerelem tartotta otthon. Carmennel, román feleségével huszonöt éve élnek együtt.

Az elnökválasztási kampányban elsősorban vallása miatt érte támadás Johannist. A baloldali Victor Ponta neoprotestánsnak nevezte Nagyszeben polgármesterét, amire a város evangélikus lelkésze reagált. A lutheránus ősi, történelmi egyház, amely rövidesen ünnepli megalapításának ötszázadik évfordulóját – hívta fel rá a román miniszterelnök figyelmét Kilian Dörr. „Klaus Johannis az egyházközségünk tagja, ágostai hitvallású evangélikus, amely felekezet 1530-ban jött létre” – okította Pontát a lelkész, aki a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatában arra is kitért, hogy az 1310-ben épült templom, amelybe Johannis is jár, a legrégebbi szent hajlék Nagyszebenben.

A támadások visszahullottak Victor Pontára. Klaus Johannist elsősorban azok a fiatalok emelték az elnöki székbe, akik számára a nacionalista szólamok a múltat jelentik. De ott álltak a német jelölt mögött a magyarok is. Régen volt tapasztalható olyan eufória az erdélyi magyarság körében, mint e meglepő fordulatot hozó választás után. Illúziókat ugyanakkor kár lenne táplálni. Johannis Románia elnöke lesz, nem a magyaroké vagy a németeké.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!