A növekedést az Isten adja – Györfi Mihály és a Filadelfia gyülekezet

A növekedést az Isten adja – Györfi Mihály és a Filadelfia gyülekezet

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Galambos Ádám, fotó: Balázs Attila
Nyírtelek – Budapest – Tanyavilág, hátrányos helyzet, munkanélküliség: ezek juthatnak elsőre eszünkbe, ha Görögszállásra vagy Nyírtelekre gondolunk. A Szent Márton évhez kapcsolódó, a Pannonhalmi Apátságban megrendezett Osztás 10×10 fotókiállítás többek között bemutatja, hogy szociális földprogrammal, önkéntesekből álló gyülekezettel és a cigányokat testvérnek tekintő lelkülettel hogyan lehet a kitaszítottság helyére reményt ültetni. Györfi Mihállyal beszélgettünk.

Osztás 10×10

Balázs Attila fotóriporter két napot töltött Györfi Mihály mellett, hogy a tanyákat és az intézményeket bejárva, megismerje az evangélikus lelkész mindennapjait. A közös útból fotóriport született, amelyet a Szent Márton év kapcsán mutattak be. A kiállítást a 2014-ben alapított Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj titkára, Virágvölgyi István kurátor rendezte. A tárlat november 11-ig tekinthető meg. Koncepciója, hogy mai történeteken keresztül mutassa be tours-i püspök örökségét. Balázs Attila, Hajdú D. András és Pályi Zsófia fényképei olyan emberi példákat mutatnak be, melyek rávilágítanak arra, hogy ma is vannak emberek, akik másokat segítő életet élnek – önzetlenül. A tárlaton megismerhetjük többek között dr. Hardi Richárd szemorvos életét, aki húsz éve gyógyít a Kongói Demokratikus Köztársaságban, vagy betekinthetünk Szüle Eszter tanárnő Down-kórosok között végzett munkájába. A kiállítás kapcsán Virágvölgyi István így fogalmaz: „Nem feltétlenül kell Szent Márton nevében cselekednie annak, aki ma megosztja idejét, erejét, tudását, javait vagy egész életét másokkal. Ugyanakkor erőt meríthet abból a hagyományból, amely összeköt minket évszázadokkal ezelőtt itt született, itt élt elődeinkkel, akik hasonló gondokkal és dilemmákkal küzdve jutottak ugyanazokra a megoldásokra, amelyeket a mai napig mi is keresünk.” A fentiekre példaként most bemutatjuk Györfi Mihály szolgálatát.

A kezdetek

A Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség Nyírteleken indított gyülekezetépítő missziót, amely 2000 körül odáig fejlődött, hogy templomépítésbe is belekezdtek. „Ennek magyarázata, hogy a gyülekezet megsokszorozódott, olyan emberek csatlakoztak hozzánk, akik vagy ateizmusból, szocialista gondolkodásból, vagy felekezetet elhagyott múltból jöttek, érkeztek” – fogalmazott Györfi Mihály. A Filadelfia Evangélikus Egyházközség lelkésze arra is kitért, hogy miként kapcsolódik össze a gyülekezetépítés és a szociális segítségnyújtás. Mint mondta, a gyülekezet tagjai látták, hogy másoknak is segítségre, támaszra van szükségük. „2006-ban úgy éreztük, hogy a most már önállósodott és felerősödött gyülekezet fel tudja vállalni a Nyírtelek környékén, hátrányos helyzetben élő, nagyobbrészt cigány emberek misszióját.”

Érted?! – A cigánymisszió

A mára több intézményből és kiterjedt szociális szolgáltató rendszerből álló cigánymisszió nem átgondolt, éveken át kidolgozott gyülekezeti stratégiára épült. Nem is a gyülekezet idősebb tagjai, vagy a gyülekezet vezetősége kezdeményezte először, hanem a fiatalok. Györfi Mihály így összegez: „A gyülekezetben élő ifjúság készített egy Érted?! című újságot, melyet háromezer példányban kinyomtattak, és a város minden házába elvittek. Többek között a tizenhárom tanyabokorba is. A lakásokba bekopogtak, és egy jókívánsággal átadták ezt a keresztyén alapú családi lapot. A görögszállásiak nagy szeretettel fogadták a lapot és a fiatalok hozták a hírt: »Lelkész úr! A cigányokban vágyakozás van az evangéliumhoz!«” Ezt követően ült össze a gyülekezet, hogy imádságban és közös gondolkodásban megfogalmazzák, milyen lépéseket tudnak tenni. „Amikor egy ember elmegy vendégségbe, visz magával valami ajándékot, bizonyítva a jó szándékát. Nekünk is azon kellett gondolkodnunk, hogy mit tudnánk vinni az ott élő cigányoknak.” A gyülekezet az istentisztelet után zsíros kenyeret készített, kiment Görögszállásra, és azokkal, akik elfogadták a meghívást, leültek az árokpartra, hogy közösen egyék meg az ételt. „Közben megismerték az embereket és megszerették egymást.” Amikor a cigánymissziót elindították, 30-40 ember jelentkezett, hogy szívesen csatlakozna a szolgálathoz. „Lelkes csapat állt össze. A gyülekezeti tagok belülről fakadó késztetéssel csatlakoztak.” A fiatalok zenekart alkottak, voltak, akik gyermekfoglalkozásokat vállaltak, az asszonykör zsíros kenyeret készített. Györfi Mihály elmondta, hogy a nagy áttörésre három évet kellett várniuk. „A lakosság talán legagresszívabb embere, aki – saját elmondása szerint – minden gazemberséget elkövetett, amit ember megtehet – megtért. Többen rácsodálkoztak erre. Nem sokkal később sokan elkezdtek csatlakozni a gyülekezethez.”

Hal helyett hálót

Mivel Görögszállás és környéke hátrányos helyzetű térség, így 70-80 százalékban éltek segélyből az emberek. Ez mára a közfoglalkoztatással megváltozott. 2009–2010 tájékán a lakosság nagy része családi pótlékból, segélyből élt, illetve építőipari és mezőgazdasági alkalmi munkákra szegődtek el, de a lopás, a vasgyűjtés is mindennapos volt. A gyülekezet vezetése gyorsan felismerte, hogy bár növekszik a közösség, de tagjaiknak nemcsak lelki segítségnyújtásra volt szükségük, hanem foglalkoztatásra is. „Éreztük, hogy az evangélium hirdetése mellett a magukról való gondoskodásban is segítenünk kell nekik, mivel nincs más, aki segítsen.” A gyülekezet először megalapította a Biztos Kezdet Gyermekházat, ahol azóta is, ötéves korig, a gyermekek korai fejlesztését végzik. Ezzel szinte párhuzamosan elindították a szociális földprogramot is, melynek során kezdetben tizenöt, jelenleg már huszonhárom embernek tudnak munkát biztosítani. A gyülekezet tagjai emellett önkéntes munkában végezték a szenvedélybetegek gondozását és a fogyatékkal élők megsegítését. Mivel a szolgáltatások jelentős anyagi ráfordítást is igényeltek, ezért – a térség szociális szakembereinek javaslatát megfogadva – a Filadelfia Evangélikus Egyházközség csatlakozott a szociális alapszolgáltatáshoz, így az addig önkéntességre és alkalmi támogatásokra támaszkodó szolgáltatórendszer tevékenységét normatív támogatással tudták tovább erősíteni. Györfi Mihály elmondta, hogy a lakosság részéről sok szemérmességgel találkoztak, de ez idővel formálódott. „A cigányok nem szívesen engednek be idegeneket a házukba, nem szeretnék, hogy lássuk, milyen szegénységben, sokszor nyomorban élnek. Mivel látták, hogy segítő szándékkal közeledünk, ezért megnyíltak az ajtók és az emberek igénybe veszik szolgálatainkat.”

Példák a megváltozott életre

A gyülekezet munkatársai között mára többen is vannak, aki korábban ellátottak voltak. „A szenvedélybeteg szolgálatban olyan munkatársunk van, aki nagyon rossz helyzetből jött, az alkoholizmus és az öngyilkosság határán állt. Ez az asszony a gyülekezetben változott meg, majd nálunk kezdett el dolgozni. Közben tanfolyamokat végzett el, mára nagy segítség a szolgálatunkban. Egy másik asszony is, aki szintén súlyos alkoholizmusban szenvedett, ma a támogató szolgálatunk munkatársa. Rendeződött a családi kapcsolata, leérettségizett, sőt szociális munkás szakon diplomát szerzett.” Az evangélikus lelkész elmondta, hogy a házi segítségnyújtásban szintén vannak ilyen kollégáik, valamint a tanyagondnoki szolgálatot végző munkatársuk is hátrányos helyzetű cigány származású. „Támogatásunkkal ő is leérettségizett. Nem csalódtunk benne.”

Nem lelkésznek született

Györfi Mihály elmondta, hogy maga is nagy változáson ment keresztül. Világi állása volt, nem kötődött gyülekezethez. „26 éves voltam, amikor megtértem. 1982–1992 között a sámsonházai gyülekezet lelkésze felkért, hogy ifjúsági munkát, gyermekmunkát végezzek és emellett a Kisterenyei Állami Nevelőintézetben tartsak bibliaórát. Ez még a Grósz-kormány idején volt, amikor a tevékenység nem volt megszokott... Egy tanárnővel végeztük a szolgálatot, nagyobb részben cigány gyermekek között. Ez indított a teológiai tanulmányokhoz is. Mezőgazdasági, valamint kőolajbányászati és mélyfúróipari végzettségem volt, ezek nem jogosítottak fel arra, hogy hosszú távon nevelői feladatokat lássak el. Harmincévesen mentem el a teológiára, ahol levelező tagozaton tanultam, 36 évesen lettem lelkész.

Gyülekezeti szemlélet

„A gyülekezet tagjaival és az újonnan hozzánk csatlakozókkal tudatosítottam, hogy a hívő ember Isten szolgája, ami azt jelenti, hogy dolgoznunk kell.” Györfi Mihály a gyülekezeten belül indított egy tanítványképzőt, ahol átfogó Biblia- és egyházismeret oktatást tartott. Ezt a gyülekezetből több mint tízen elvégezték. Közülük kerültek ki azok az emberek, akik később az újságot is szerkesztették. Mivel az iskolában nem voltak evangélikusok, ezért az igazgatót azzal kereste meg, hogy szívesen tart keresztény erkölcs- és bibliaismeretet. Az igazgatónő rábólintott. Mivel ez az alkalom nem felekezeti hovatartozásról szólt, ezért minden gyermeket, aki nem járt felekezeti hitoktatásra, azt a lelkészhez küldte. „Így nekem lett a legnagyobb csoportom. Ezt később a gyülekezet tanítványképzőt elvégzett munkatársaim átvették tőlem. Gyesen lévő kismamák fizetés nélkül végezték a szolgálatot.”
Györfi Mihály vallja, hogy a hívő feladata, hogy továbbadja a hitet. „Teológiai eszmefuttatások, tradicionális gyülekezeti lét jellemzi a magyarországi gyülekezeteinket, csak az hiányzik belőlük, amire Isten elküldött bennünket. Jézus nem azt mondta, hogy menjetek széles e világba és építsetek templomot minden faluban és tartsatok istentiszteletet minden vasárnap, hanem azért küldött el minket, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. A templomépítés és minden további szolgáltatás ebből következik.”

Missziói ars poetica

A Filadelfia gyülekezet folyamatosan épül. 1992-ben hat-nyolc ember járt templomba, a 2000-es évekre kinőtték az önkormányzat rendelkezésre bocsátott termét, ezért kezdtek templomot építeni. „Mi nem vagyunk ma sem sokan, de aki a gyülekezetbe jár, az aktív. Választói névjegyzékünkben százötvenen vannak, de a templomba kétszázan járnak. Mi azt hisszük, hogy nem a meglévő, »pedigrés evangélikusokat« kell gondoznunk. Sok helyen láthatjuk, hogy azok, akik magukat evangélikusnak vallják, mégsem jönnek el és válnak a közösség részévé. Ezért meggyőződésem, hogy az útkereszteződésben lévőkhöz kell fordulnunk és őket kell meghívnunk.” Talán ezt tükrözi a Filadelfia gyülekezet ars poeticája is: „Akihez az evangéliumot visszük, azt meg kell ismernünk, s ha megismertük, akkor meg fogjuk szeretni, és ha megszeretjük, akkor Krisztushoz fogjuk terelni, mert tudjuk, hogy a mi életünket is Krisztus tette rendbe.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 21. számában jelent meg, 2016. május 29-én.
Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!