Gáborítás

Gáborítás

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Ecsedi Zsuzsa
Ülök a fóti evangélikus templomban, és hallgatom egyházunk kántorképző intézete idei első tanfolyamának kórusát. Bár én is itt nőttem fel, mégis minden évben megindít a tény, hogy a nyári szabadságok idején összegyűlik ötven gyermek és fiatal, akik tizenöt – többnyire náluk alig idősebb – oktató vezetésével két és fél hétig együtt muzsikálnak, imádkoznak, és közben közösséggé válnak. Hála érte Istennek!

De azt se feledjük, hogy Isten embereken keresztül munkálkodik: e jegyzet most – kivételesen, de komoly indokkal – egyetlen egyházzenész, Bence Gábor méltatására vállalkozik. Régóta közvetlen munkatársak vagyunk, nagyjából azonos a képzettségünk és az értékrendünk, ezért érzem személyes feladatomnak, hogy feltárjam szakmai értékeit.

X

Az egyházzene, a kántori szolgálat sok gyülekezeti tag számára távoli, titokzatos világ. Ha jól megy, akár természetesnek veszik; ha rosszul, esetleg bosszankodnak; de többnyire nem igazán tudják felmérni, hogy az istentisztelet szíve-lelke múlik az egyházzenész szakértelmén és elkötelezettségén (mindkettő egyformán fontos).

Bence Gábor évtizedek óta az igényes egyházzene művelésére és megismertetésére törekszik: a kelenföldi gyülekezet karnagy-kántoraként, az Evangélikus Kántorképző Intézet vezetőjeként – és eddig a tanévig a Deák Téri Evangélikus Gimnázium énektanáraként. Most a fóti tanfolyam kórusa számára összeállított műsorának (lásd keretben) elemzésével szeretném bemutatni őt.

Még egy állandóan működő énekkar műsorválasztása is rejt buktatókat, hát még egy olyan kórusé, amelynek összetétele teljesen kiszámíthatatlan. Bence Gábor nagy tapasztalatot tükröző megoldása: tematikus és stílusbeli sokszínűség a darabok kiválasztásában, kifogyhatatlan lelemény a művek megvalósításában.

„Mind énekeljetek, keresztények!” – Az első műsorblokk zenei eszközök segítségével érzékeltette a felekezetek teológiai és mentalitásbeli különbségeit.

„Mindenkoron dicsérjük őt!” – A második műsorblokk bibliai és liturgikus szövegek feldolgozásával több évszázados időutazásra invitált. Bence Gábor kiaknázta a tanfolyam hallgatóinak és tanárainak tudását, amikor szólóénekesekre és hangszeresekre is bízott feladatot (és stílushű új szólamot is komponált egy tételhez).

X

Elterjedt nézet, hogy az ifjúsághoz a „könnyű” műfajokon (ifjúsági ének, gospel és hasonlók) keresztül vezet az út. Bence Gábor – túl azon, hogy bármilyen műfajú éneket stílusosan kísér – hisz az értékes zene erejében: felkészültségénél és személyiségénél fogva képes kulcsot adni a klasszikus műfajok befogadásához is – a gimnáziumban és a kántorképzőben egyaránt.

X

Bence Gábor az elmúlt években többször kapott eseti megbízást nagyszabású egyházi rendezvények zenei programjának összeállítására. Az eddigi életpálya elismerése volna, ha tudását és tapasztalatait ezentúl méltó keretek között, országos szinten adhatná át. Az egyházzene ügye ugyanis túlmutat önmagán: egész közösségünk jóllétéhez, jövőépítéséhez járul hozzá.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 29–30. számában jelent meg 2019. július 28-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!