GEKE: Egyházunk elnöksége fogadást adott az Európai Protestáns Egyházak Közössége tanácstagjai számára – Köszöntötték Cselovszkyné Tarr Klárát, a GEKE új elnökasszonyát

GEKE: Egyházunk elnöksége fogadást adott az Európai Protestáns Egyházak Közössége tanácstagjai számára – Köszöntötték Cselovszkyné Tarr Klárát, a GEKE új elnökasszonyát

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – 2015. január 16-án a Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában fogadta Gáncs Péter elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő az Európai Protestáns Egyházak Közössége Tanácsának tagjait. A hivatalos vendéglátáson alkalom nyílt arra is, hogy a magyarországi partneregyházak – így a református egyház és a metodista egyház képviselői, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára – is bemutatkozzanak.

Az est hét órakor Gáncs Péter köszöntő szavaival kezdődött. Az evangélikus elnök-püspök röviden ismertette a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületeit, vezetőségét, szervezeti felépítését, majd a teremben körbemutatva püspök elődeiről és az egyház történelméről szólt. Említést tett az egyház jelenlegi helyzetéről és a gyülekezetekben folyó munkáról is.

Köszöntötte Cselovszkyné Tarr Klárát, akit a nap folyamán az Európai Protestáns Egyházak Közössége Tanácsának tagjai a szervezet elnöki posztjára megválasztottak az év végéig. Erre azért került sor, mert Friedrich Weber korábbi vezető elnök hirtelen megbetegedett és jelenleg kezelései miatt nem tudja teljes mértékben betölteni a szervezet vezetői posztját. Szükség volt tehát arra, hogy az átmeneti időszakra – Weber elnök gyógyulásáig – intézkedjenek a szervezet vezetői tisztének betöltéséről. Tarr Klára munkáját az átmeneti időszakban segíti majd a másik alelnök, Gottfried Locher svájci református egyházközösségi vezető, valamint Michael Bünker főtitkár is, valamint az egész bécsi GEKE-központ munkatársi gárdája. 

Az elnök-püspököt aztán Prőhle Gergely országos felügyelő előadása követte, aki az őszinteség szavaival lepte meg a résztvevőket. Említést tett az egyház egyre romló statisztikai adatairól, anyagi helyzetéről, támogatottságáról. Elmondta, hogy sajnos a szekularizáció és a negatív társadalmi változások, amelyek egész Európában érezhetőek sajnos Magyarországra is begyűrűztek, így az itt elő evangélikusok körében is erősen érezhetően. Elmondta, hogy az egyház egy új stratégia mentén próbál kiutakat keresni a sokszor kétségbeejtő helyzetről. „Lassan már csak egy-egy püspökiktatás, országos vagy kerületi missziói nap, vagy egy presbiteri találkozó során gyűlik össze nagyobb tömeg. Nem jó azonban, ha az ünnepi kereszténység illúziójába ringatjuk magunkat és azt hisszük, valóban annyian vagyunk. Egy-egy szomorú novemberben templomainkban csak öten-hatan gyűlnek össze. Sajnos ez inkább fest reális képet istentiszteleti látogatottságunkról, mint az ünnepeken tapasztalt teli templomok” – mondta.

Szavaira a későbbiek során számos reakció érkezett, a nyílt fórumon, de később négyszemközti beszélgetésekben is az volt tapasztalható, hogy a vendégek igen nagyra értékelték a realista, sokszor fájó, ámde őszinte szavakat. „Bár az egyház felőli hírek egy részről fájdalmasak, de mivel őszinték, így lehetőség van a megújulásra, a dolgok átgondolására és az újrakezdésre” – mondta az egyik résztvevő.

A vacsora után Ódor Balázs a Magyarországi Református Egyház külügyi osztályának vezetője hasonlóképpen az őszinteség útját választotta. Beszámolt egyházuk gyülekezeteinek rossz anyagi helyzetéről, a svájci frankban felvett kölcsönök nem éppen pozitív hatásairól. A negatív szavak után azonban pozitív értékelés is jött: „Amikor már úgy érezzük, hogy nincsen tovább, vagy amikor azt tapasztaljuk, hogy már ésszerű keretek között semmi sem működhetne tovább, mégis azt tapasztaljuk, hogy Isten valamilyen csodálatos módon mégsem hagyja, hogy minden tönkre menjen. Az emberek elkötelezett hite, egy-egy gyülekezet élni akarása mutatja, hogy van tovább” – tette hozzá.

Beszéde után a metodista egyház részéről Khaled A. László metodista lelkész ismertette egyháza történelmi hátterét. A népegyházi keretek helyett inkább egy szabadegyházi kép jelent meg előttünk, amelyben bár kicsiny és kevés számú gyülekezetek működnek, mégis összetartó a közösség.

Fischl Vilmos a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette szervezetének történelmét, alapítását, magyarországi működését, a MEÖT tagegyházait, a katolikus egyházzal való viszonyt. Vázolta az egyházügyi törvény rendelkezéseit és az ennek megfelelően hivatalosan elfogadott egyházakat, azok helyzetét. Elmondta jelenleg milyen témák foglalkoztatják a MEÖT különböző bizottságait, végül pedig felhívta a figyelmet a vasárnap kezdődő ökumenikus imahétre, amelynek fő szervezője a katolikus egyházzal együttműködő MEÖT.

A GEKE tanácstagok nevében Gottfried Locher mondott köszönetet a vendégfogadásért.

Az est folyamán Derecskei András hegedűművész, zeneszerző és karnagy komolyabb és könnyedebb műfajú hegedűszámokkal szórakoztatta a megjelenteket.

A fogadás kötetlen beszélgetéssel zárult. A résztvevők több tagja a budapesti Dohány utcai zsinagógát érintve emlékezett meg az immáron több mint 70 évvel ezelőtt történt holokausztról.

VILLÁMINTERJÚ

„Klára lesz a legjobb elnök asszony, aki valaha is irányította a GEKÉ-t!” – jött oda hozzám a fogadáson az egyik tanácstag mosolyogva, majd hozzátette: – „Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy Klára munkáját megkönnyítsük!”

Ekkora támogatottságnak örvendve az első magyarországi protestáns elnök asszonyhoz, Cselovszkyné dr. Tarr Klárához fordultam. Klári meglehetősen gondterhelt volt még a délelőtti ülésen, hiszen még őt is meglepetésként érte az elnöki posztra való felkérés. De este már megkönnyebbülten beszélgetett a tanácstagok nyitotságáról és támogatásáról. A kinevezéséről kérdezve a következő válaszokat kaptam:

„Mint ismeretes, a GEKÉ-nek háromtagú elnöksége van, Friedrich Weber elnök mellett Gottfried Locher és jómagam vagyunk az alelnökök. Az elmúlt év második felében megdöbbentett bennünket Weber úr súlyos betegségének a híre. Emiatt most pár hónapig biztosan helyettesíteni kell őt valakinek közülünk a munkában. Felmerült a gondolat, ki legyen az a személy, aki ezeket a feladatokat el tudja látni, akár egy személyben, akár a többiekkel megosztva. Gottfried Locher nem vállalta ezt a feladatot, sőt erre az évre vissza is akart lépni az alelnöki posztjáról. Végül ezen döntéséről a tanácstagok lebeszélték őt, így marad továbbra is az alelnöki poszton. Engem a tegnapi napon (2015. 01. 15. - a szerk.) kérdeztek meg arról, vállalom-e a szervezet vezetését. A 2015-ös év végéig – remélhetőleg akkor már Friedrich Webernek visszaadva a feladatokat – vállaltam az elnöki posztot. A tervek szerint az őszi tanácsülésen már fogjuk látni azt, hogy mik az esélyek Friedrich Weber visszatérésére, mennyiben változik addig Gottfried Locher időbeosztása és mennyire lesznek megterhelőek a feladatok számomra. Nagy könnyebbség, hogy Michael Bünker főtitkár is támogatásáról biztosított, és a Bécsben működő GEKE-központ munkatársai is teljes erővel fogják segíteni munkámat.”

Szeretettel gratulálunk az új megbízatáshoz!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!