Gyurátz Ferenc – A püspök, akinek neve fogalom a pápai evangélikusok körében

Gyurátz Ferenc – A püspök, akinek neve fogalom a pápai evangélikusok körében

Share this content.

Forrás: veol.hu; szöveg és fotó: Laskovics Márió/Napló
180 éve született Gyurátz Ferenc, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense. 1872-től szolgált Pápán, haláláig a városban élt. Az egykori püspök gazdag életútjára április 22-én, a helyi lutheránus szigeten emlékeztek vissza.

Gyurátz Ferenc püspökről emlékezett meg születésének 180. évfordulója alkalmából a Pápai Evangélikus Egyházközség és a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola április 22-én, csütörtökön a látogatóközpontban.

Szücs Gábor iskolaigazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, a püspök a mostani nehéz időkben talán azt tanácsolná, hogy imádkozzunk, dolgozzunk és örüljünk. Majd idézte a pusztító ragályos betegségek idejére írt imádságát: „A rettegett nyavalya ellenállhatatlanul terjed városainkban, helységeinkben, előtte remegés, utána gyász. (…) Indíts Uram lelked által minden házat, minden embert, hogy hozzád siessen új életre a megtérés útján. Vigasztalj meg bennünket mennyei Atyánk a veszedelem napjainak a megszüntetésével."

A gyülekezeti kórus énekkel, néhány tagja – Antalné Ihász Mária, Szalóky-Katóné László Mária, Oroszi Kamilla –, valamint Erdős István diák felolvasással működött közre.

Polgárdi Sándor esperes elmondta, Gyurátz Ferenc 1841. április 27-én született Alsóbükön. A soproni evangélikus líceumban tanult, egyetemi tanulmányait Halléban folytatta, Karsay Sándor püspök szentelte pappá. 1872 és 1916 között szolgált Pápán, ahol 1873-ban iskolai népkönyvtárat és nőegyletet, 1896-ban leányegyletet alapított. 1874. június 25-én feleségül vette Matus Karolinát, Matus Károly és Kluge Katalin lányát. 1874-től 1924-ig Pápa város képviselő-testületi tagja volt. A hívek áldozatkészségét felébresztve épített iskolát, paplakot, 1884-ben templomot toronnyal, harangokkal ellátva, új orgonával berendezve. Püspöki hivatalába 1895-ben iktatták. 19 éves szolgálata alatt 54 új és felújított templomot adott át, 148 lelkészjelöltet szentelt fel, 146 gyülekezetet és 7 egyházmegyét látogatott meg. Sok emlék maradt fenn róla, lelkészi naplóit a Magyar Evangélikus Egyház Levéltára őrzi. 2014 óta paravánokból, molinókból, tárgyakból álló kiállítás állít emléket gazdag életútjának a látogatóközpontban.

A Himnuszt követően a templomi előtti Gyurátz-mellszoborhoz Polgárdi Sándor esperes és Venczel Csaba egyházközségi felügyelő, illetve Szücs Gábor igazgató és Tóth Beáta igazgatóhelyettes helyezett el koszorút. Az emlékezők fejet hajtottak az Alsóvárosi temetőbeli sírkertnél is.

 

A cikk eredetileg ITT jelent meg.

Gyurátz Ferencről születésének 175. évfordulóján így emlékezett meg az Evangélikus Élet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!