Három éves a Biztos-kezdet gyerekház

Három éves a Biztos-kezdet gyerekház

Share this content.

Görögszállás – Görögszállás Nyírtelek közigazgatási területéhez tartozik, 12 km-re a központtól 305 fő él itt, a lakosság 70 % roma származású. Az itt élőkre jellemző a szegregáció, a családok nagy többsége hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A családok rossz anyagi, kulturális és egészségügyi körülmények között élnek. Iskolázottság alacsony nagy a munkanélküliek száma, a családok jövedelmét főként segélyek, illetve idénymunkák adják. A településrészen nincs óvoda a szomszéd településre járnak a gyerekek egy nagy létszámú egy csoportszobás óvodába. Az itt élő gyermekek és szüleik hátrányainak leküzdésének érdekében 2009. október elsején nyitottuk meg a Biztos Kezdet Gyerekházat, melynek alapvető célja olyan helyi Biztos Kezdet programok megvalósítása, amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, és ez által hozzájárulnak a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Forrás: filadelfia.lutheran.hu

 

A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat. A Biztos Kezdet program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítsa ezen  szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberekben és a helyi közösségben.
A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a 0-5 éves gyereket nevelő családokat várja, akik hátrányos helyzetű településeken, településrészeken élnek és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Társadalmi szinten kiemelt feladata a szegénységből kivezető út hatékony keresésére ösztönzés: egészséges életmódra serkentés, családok, és a helyi közösségek erősítése, családok hasznos szabadidő-eltöltése, a családok működjenek közre saját környezetük alakításában, és az őket érintő döntések
előkészítésében, helyi önszerveződési folyamatok ösztönzése.
A Gyerekházunk rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat. Az itt dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot. A Gyerekház a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosít. Bár a Gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, a Gyerekház kiemelt feladatának tekintjük a szülők támogatását a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. A Gyerekház segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni
és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerő-piacra való visszatérést.
Együttműködünk a családokkal foglalkozó szakemberekkel, kiemelten a védőnővel és a gyerekjóléti szolgálat szakemberével, a gyermekorvossal, szociális munkással, óvónővel és gyógypedagógussal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőivel, elnökével jó a kapcsolatunk, voltak már közösen szervezett sikeres rendezvényeink,
A Gyerekház megnyitása óta már több mint ötven 0-5 év közötti gyermek látogatta meg a házunkat. De természetesen így találkozunk a szüleikkel,
testvéreikkel is, így már több mint harminc családdal vagyunk szoros kapcsolatban. Munkánkban megerősítenek bennünket a pozitív visszajelzések:
- A tanévek kezdetekor több gyerekházba járó gyermek megkezdte az óvodát. Az óvónők beszámoltak arról, hogy a gyerekek, akik a gyerekházunkba jártak sokkal könnyebben be tudtak illeszkedni az óvodai életbe, és a szüleikkel való kapcsolattartás is könnyebbnek bizonyult.
- A gyerekházba járó gyerekek szülei folyamatosan jelzik a dolgozóknak a gyerekház munkájának a gyerekekre, és a szüleikre gyakorolt jótékony hatásait. Illetve az általunk végzett állapotfelmérések alapján a projektbe bevont gyerekek 94 %-a ér el fejletségi állapotukban javulást.
- Az intézmények és szolgáltatók (pl.: gyermekjóléti szolgálat, helyi önkormányzat) munkatársai is jelezték a gyermekház működése óta megfigyelt jó irányú változásokat.
Nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai munka fejlesztésére, melyben jól tudtuk hasznosítani a külső szakemberek segítségét. Gyerekházunkban folyamatosan bővülnek és színesednek a délelőtti és délutáni programok, szülői fórumok, családi és közösségi programok. A három év alatt több mint 40 családi illetve közösségi program került megrendezésre. A gyerekekkel és szüleikkel nem csak a Gyerekházban találkozunk, hanem gyakori családlátogatások és az általunk szervezett családi rendezvények, programok is lehetőséget nyújtanak a családok elérésében.
A ház működtetésének előkészítése az a több mint 6 éves missziói munka, amelyet a Filadelfia Evangélikus Egyházközség végez ezen a területen. A felek közötti bizalmatlanságot, rossz tapasztalatokat és előítéleteket hosszú ismerkedési folyamat oldhatta fel, amelynek alapja, keresztyéni elkötelezettségünk és az Isten szeretetének kegyelmének ereje. A Krisztusban újjászületett élet, új értékek mentén rendezi be életét és új jövőképet lát maga előtt. Az a reménységünk, hogy egy-egy ember, család rendezett élete társadalmi méretű változások előidézője lesz!
Nagyon fontosnak tartjuk a program tovább működtetését, hiszen a kezdeti nehézségek kiküszöbölése után nagy eredményeket értünk el. Nőtt a program elfogadottsága, csökkentek a konfliktusok és már e rövid idő alatt is láthatóak a pozitív eredmények. A továbbműködtetés a már bevont családok szélesebb körű fejlesztését teszi lehetővé és lehetőséget nyújt további családok számára. A gyerek ház hosszút távú hatásai, nem csak mikro szinten, hanem a társadalom számára is fontosak.
További képek:

 

Csatolt állományok: Bk_haz.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!