Házasság hete: Szentlélek küldte apostolok

Házasság hete: Szentlélek küldte apostolok

Share this content.

Budapest – A Kápolna Színpad meghívására a házasság hete programsorozat keretében látogatott el a kőbányai evangélikus gyülekezetbe Döbrentey Ildikó és Levente Péter. Az alkalomról álljon itt egy személyes beszámoló. Szöveg: Fiers Márta, fotó: Benkóczy Péter

Döbrentey Ildikó és Levente Péter, akik évtizedeken keresztül rádió- és televízióműsorokon keresztül nevelték-szórakoztatták az igényes gyerekeket, most a jövendő gyermekeinek szülőihez és nevelőihez fordultak üzenetükkel. 

A Kairosz Kiadó Miért hiszek? sorozatában párhuzamosan megjelent kis interjúkötetükben (Gyatra hitem érlelődik és Én teszek a gyűlölet ellen) az életükről szóló személyes vallomásuk hitelesíti, amit hitükről, fájdalmaikról és örömeikről, sikereikről és kudarcaikról, értékrendjükről és céljaikról elmondanak.

Mondanivalójuk nem vág egybe azzal, amit a médiából vagy a boltban, a villamoson folyvást hallunk, inkább ahhoz hasonlít, amit a szószékről hallgathatunk: evangélium. Evangélium, hogy a szeretet a legfőbb érték; hogy rosszakaróinkra, akadályozóinkra áldást mondhatunk; hogy a házasság Istentől való, jó intézmény; hogy a gyülekezet fontos megtartó erő. Jó hír, hogy Isten útjai ugyan kifürkészhetetlenek, de pontosak, és ha ezt bizalommal elfogadjuk, meg fogjuk érteni, milyen nagy ajándékokat tartogatott számunkra. Jó hír, hogy magatartásunkon javítva az életünket, valamint családunk, barátaink, gyülekezetünk, világunk életét tehetjük jobbá.

A művész házaspártól mindezt nemcsak interjúkötetükön keresztül, hanem személyes találkozás révén is megtanulhatjuk. Gyülekezetünk meghívására a Kápolna Színpadon a házasság hetének keretén belül tartott előadásuk a személyes élmény hitelesítő erejével toldotta meg mindazt, ami a kötetekben olvasható. Ki hitte volna, hogy érdemes korábban érkezni, mert az előadók kézfogással várják, mintegy személyes vendégeiknek tekintve a hallgatóságot? Ki hitte volna, hogy ez a két, nagyon is elütő karakterű személy ilyen csodálatos összhangban, egymásra figyelve és egymást nagyszerűen kiegészítve kerek, összefüggő előadást tud tartani arról, ami őket mozgatja, és amit fontosnak tartanak megosztani másokkal? És ki hitte volna, hogy az előadás után sem rohannak el, hanem minden hallgatójukkal mind a ketten kezet fognak, szívesen hallgatják meg a hozzájuk közeledőket?

A Szentlélek vigasztaló, megerősítő és nevelő tevékenységének eszközeit ismerheti meg bennük, aki találkozik velük. Köszönjük szépen!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!