Hittel teli élet az APAC részlegen: Váchoz és Pálhalmához csatlakozott a tiszalöki börtön

Hittel teli élet az APAC részlegen: Váchoz és Pálhalmához csatlakozott a tiszalöki börtön

Share this content.

Forrás: bv.gov.hu
Tiszalök – 2015. április 24-én rendezték meg az APAC részleg átadóünnepségét, amelynek megnyitásával egy keresztény világnézetű kezdeményezéshez csatlakozott az intézet.

Az APAC egy olyan világnézeten alapuló rendszer, ahol az egy lakóközösségben élő, keresztény szellemiségű elítéltek alkotta csoport gondolkodásának középpontjában a hit, a közösség, és a család áll. Tevékenységüket nemcsak a házirend és a napirend szabályozza, hanem a közösség által létrehozott regula is. A regula olyan szabálygyűjtemény, amelyben kulcsfontosságú a szeretet, valamint az alázatosság, a szelídség és a türelem.

A tiszalöki intézet a Magyar Testvéri Börtöntársaság kezdeményezéséhez kapcsolódott, amelynek a támogatásával valósulhatott meg a jelenleg 15 főt befogadó részleg.

A részlegbe felekezettől függetlenül kerülhetnek be az elítéltek. Ökumenikus jellegét a közös célok kapcsolják össze, melyben kiemelt szerepet kap az együttműködés. Az ünnepélyes átadás ennek szellemében szintén ökumenikus jelleget öltött.
A rendezvény elöljárója Schmehl János bv. dandártábornok volt, aki az ünnepi beszédében az együttműködést, és az eredményes közös munkát emelte ki.

Köszöntőjében Roszik Gábor, a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke örömmel üdvözölte Tiszalök csatlakozását a programhoz.

Pál Miklós, a Miskolci Apostoli Exarchatus Egyházmegyei Karitász igazgatója az ünnepség tiszteletére 8 darab festett ikont ajándékozott a részlegnek.

Balogh Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója több alkalommal járt már az intézetünkben. Áhítatában kiemelte, hogy minden szolgálata után feltöltöttnek érzi magát, mert a szeretet ereje megerősíti. Üzenetében a jó példa követését és átadását hangsúlyozta.

Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperese az együttélés, az alkalmazkodás és a hittel teli élet fontosságára hívta fel a figyelmet, majd az ünnepélyes szalagátvágás előtt áldást mondott az átadásra kerülő részlegre.

A programot az APAC részleg elítéltjeinek és a színjátszó kör tagjainak zenés, vallási műsora színesítette, amelyben felolvasásra került a csoport regulája.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!