Jézus az ő Népének világossága – a Holokauszt után is – A Lausanne Konzultáció a Zsidó-Evangélizációról tizedik európai konferenciája – A konferencia zárónyilatkozata

Jézus az ő Népének világossága – a Holokauszt után is – A Lausanne Konzultáció a Zsidó-Evangélizációról tizedik európai konferenciája – A konferencia zárónyilatkozata

Share this content.

Kijev – Több mint nyolcvan résztvevő tizenkilenc országból - köztük Izraelből – találkozott Kijevben, Ukrajnában 2014. április 28. és május elseje között, hogy információt cseréljenek és a zsidó nép közötti evangélizációval kapcsolatban Jézus Krisztus egyedülálló voltára mutassanak. Az alkalmon Endreffy Géza evangélikus lelkész képviselte egyházunkat, a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért munkatársaként. Szöveg: Endreffy Géza, fotó: flickr.com

A konferencia lezárása képpen a delegáltak a következő állásfoglalást fogalmazták meg:

Mi, a 10. Európai Lausanne Konzultáció a Zsidó-Evangélizációról (LCJE) konferencia résztvevői, mint a Messiás Jézus zsidó és nem-zsidó követői, örülünk annak, hogy sok zsidó ember jut hitre a Messiásban olyan helyeken, ahol korábban a legrosszabb attrocitások történtek a Holokauszt időszakában.

Hálát adunk Istennek azoknak az európai és ukrajnai zsidóknak a növekvő számáért, akik elfogadják Jézust, mint Messiást, miközben továbbra is zsidónak vallják magukat. A konferencia szervezői leginkább azért kívántak Kijevben találkozni, mert ezzel kívánták erősíteni és bátorítani Jézus ezen zsidó követőit.

Mi, a résztvevők ezért megvalljuk, összhangban az egyetemes Lausanne Mozgalommal, hogy a Messiás eltörölte a „zsidók és pogányok megosztott világát” a kereszten elvégzett munkájával. Megvalljuk továbbá:

  • Jézusnak, a mi Megváltónknak a zsidó voltát, aki emberi mivoltában Izráel Messiása és Megváltója.

  • Jézusnak, mint zsidók és pogányok számára egyedül Istenhez vezető útnak, az egyedülálló voltát.

  • A keresztyén hit zsidó voltát, amely az Ószövetség jóvátételi és helyettes áldozat gondolatában gyökerezik.

  • Isten visszavonhatatlan elhívását Izráel népe felé, hogy a népek világossága legyen.

  • Kötelességünket, hogy szembeszálljunk az antiszemitizmus minden kifejezési formájával.

  • Az egyház kötelezettségét, hogy hirdesse az evangéliumot a zsidó népnek, és elfogadja, bátorítsa és imádságban hordozza a hívő zsidókat és az ő bizonyságtételüket saját népük felé.

Az LCJE az egyetemes Lausanne Mozgalomhoz kapcsolódik. Nagy jelentősége van annak, hogy a konferencia olyan városban zajlott, amely Ukrajna zsidó lakossága felének otthona, és ahol történelmi szempontból a zsidó nép mérhetetlen szenvedéseken ment keresztül, ahol az aljas „golyó általi holokauszt” történt, amely során 1,5 millió zsidót gyilkoltak meg.

A konferencián elhangzott előadások sokféle témát dolgoztak fel, amely mind a konferencia központi gondolatához kapcsolódtak. Jézus zsidó követői rendkívül nagy számban lettek áldozataivá a holokausztnak, ezért különösen örömteli volt találkozni a növekvő ukrán messiási zsidó mozgalom résztvevő képviselőivel. Ez a nemzetközi találkozó a szolidaritás és bátorítás kifejezése volt Európa többi országának keresztyén szervezetei részéről Jézus zsidó követőinek növekvő csoportja számára a nemzeti válság és bizonytalanság idejében.

A konferencián elhangzott előadások elérhetőek lesznek az LCJE weboldalán: www.lcje.net.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!