Lehet egy lépéssel több? – Testi és lelki hátrányok kezelése a Családok Átmeneti Otthonában

Lehet egy lépéssel több? – Testi és lelki hátrányok kezelése a Családok Átmeneti Otthonában

Share this content.

Szolnok – Lehet egy lépéssel több? – címmel szervezett ma konferenciát az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnokon. A meghívott előadók között a segélyszervezet TÁMOP projektjeinek végrehajtásában közreműködő munkatársak és szakemberek, valamint a megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője is szerepelt, akik egyrészt a kétéves projektben elért eredményeket, szakmai tapasztalatokat értékelték előadásaikban, másrészt beszámoltak a krízisellátás területéről is. Forrás: segelyszervezet.hu, szöveg: Kis Boáz
A konferencia betekintést nyújtott a projekt két évének eredményeibe, tapasztalataiba, valamint a Segélyszervezet családokkal, gyermekekkel végzett tevékenységébe és a krízisellátásba. Ugyanakkor lehetőséget adott a Jász-Nagykun-Szolnok megye településein működő és a gyermekjóléti alapellátás keretében dolgozó munkatársak, valamint a jelzőrendszer tagjai számára újabb együttműködésekre, kapcsolatépítésre, és ezáltal a programban szereplő célcsoport esélyegyenlőségének hatékonyabb elősegítésére.
A 2011-ben indult TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0007 „Lépésről lépésre” - hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon című projekt céljai a hátrányos helyzetű iskoláskorú gyermekek és családjaik oktatási rendszeren kívüli komplex, preventív programokkal történő integrációs esélyeinek növelése voltak, valamint hasonló céllal a szülők számára szervezett készségeket, képességeket fejlesztő foglalkozások szervezése. A program két éve alatt a családok átmeneti otthonaiban élő, valamint a gyermekjóléti alapellátás körébe bevont 146 gyermek és 116 felnőtt került bevonásra a projekt által kínált szolgáltatásokba.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2001-ben nyitotta meg a szolnoki családok átmeneti otthonát, mely 40 férőhellyel fogadja a válsághelyzetbe került gyermekes családokat, és nyújt nekik segítséget. Az intézmény Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedülálló módon működik. Megalakulása óta több alkalommal szervezett Szolnokon, illetve a megyében (egyes témákban országos) konferenciákat, amelyek az előadásokon, tájékoztatásokon túl a szakemberek találkozására, tapasztalatcseréjére is lehetőséget biztosítottak. Az itt megfogalmazott problémák segítenek a már meglévő szolgáltatások fejlesztésében, valamint újabb programok indításában is.

A TÁMOP-programról bővebben

Az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban (Szolnokon, Orosházán, Miskolcon) 2011 és 2013 között megvalósuló TÁMOP-programok (azonosítók: TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0011; TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0038; TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0007) célja volt, hogy az ott élő gyermekek és szüleik számára nyújtott szolgáltatások körét kiszélesítsék.
A napi gondozásba épített tevékenységek korcsoport szerint célzottan segítették a gyermekeket, illetve a felnőtteket, de a család, mint közösség támogatására is kiemelt hangsúlyt helyezett. A nehézségek és az azokat kiváltó problémák leküzdésében elfogadó, támogató légkör megteremtésével, a családi egység megőrzésével és erősítésével, a családok számára is mérhető és látható eredmények generálásával, reális megoldási alternatívák felmutatásával nyújtott segítséget az Ökumenikus Segélyszervezet. A cél eléréséhez továbbá a stabilitás légkörének biztosításával, egyéni és családi terápiák tartásával, személyiségfejlesztő és szocializációs csoportok kialakításával, továbbá iskolán kívüli tevékenységek és fejlesztő foglalkozások szervezésével, valamint mozgás- és művészetterápiás szolgáltatások révén kaptak komplex támogatást a rászorulók.
A kiegészítő tevékenységek – nyári táborok, családi programok – révén a Segélyszervezet mintát nyújtott gyermek és szülő számára egyaránt, hogyan lehet hasznos, otthonon kívüli programokat szervezni. A közös együttlétek, az otthoni környezetben szervezett programok a családi kohézió erősödését is elősegítették.
A három programba összesen 236 szülő és 343 gyermek került bevonásra. A gyerekek szociális készségei átlagosan 32%-ban javultak, míg a részképességek területén átlagosan 35%-os fejlődés mutatható ki.  
Összességében elmondható, hogy a Segélyszervezet szolnoki, miskolci és orosházi intézményeiben lezáruló TÁMOP-projektek kiszélesített szolgáltatásai jelentősen növelték a hátrányos helyzetű gyermekek és családok mielőbbi eredményes társadalmi beilleszkedését.
 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!