„Még a nyelvemen sincs a szó, te már ismersz engem” – Lelkésszé szentelték Andrejek Györfi Juditot – Frissítve képekkel, információkkal!

„Még a nyelvemen sincs a szó, te már ismersz engem” – Lelkésszé szentelték Andrejek Györfi Juditot – Frissítve képekkel, információkkal!

Share this content.

Fotó: filadelfia.lutheran.hu
Nyírtelek – Méltán lehetnek büszkék – és annál inkább hálásak – azon lelkészek, akiknek gyermekeik töretlenül viszik tovább szent hivatásukat. 2014. június 29-én újabb névvel bővült ezen lelkészek sora. Györfi Mihály nyírtelki lelkész legkisebb lányának, Juditnak adhatta át az ige szólásának szeretetét. Vasárnap délután a nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség zsúfolásig megtelt templomában került sor a lelkészszentelésre, ahol dr. Fabiny Tamás püspök a 139. zsoltár első hat versét idézve hirdette az igét: „Még a nyelvemen sincs a szó, te már ismersz engem”.

A püspök Isten gondoskodásáról az anya-gyermek kapcsolat alapján szólt az áldott állapotban lévő lelkészjelölthöz és a gyülekezethez. Ahogy Te egy új életet hordozol magadban a szíved alatt, úgy szül téged is újjá a Teremtő, Megváltó és Megszentelő Isten - mondotta. Te azonban „csak” életet tudsz adni, de Isten örök életet is! Ezért Ő nagyobb nálad. Teremtő akarata részévé tett téged, titeket, de van, amit saját magának tart fenn: az üdvösséget - ingyen, kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért. Légy ezért ebben a szolgálatban az Ő követe, a rád jellemző derűvel, szeretettel és jó szívvel!

Az édesapa, Györfi Mihály mellett dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora segédkezett a szentelései liturgiában, amely tizenhét lelkész személyes áldásával és a confirmával végződött. Az úrvacsoraosztáshoz csatlakozott Leon Novak, muraszombati lelkész, Andrejek-Györfi Judit hatodéves mentora is, aki egy harmincöt fős gyülekezettel érkezett csaknem hatszáz kilométerről, Szlovéniából.

A frissen felszentelt lelkészt a nyírteleki ifjúság, és a görögszállási cigánymisszió tagjai is köszöntötték lelkes énekléssel. A népes vendégsereget a szabadban látta vendégül a gyülekezet. A helyben sült ökör fogyasztása közben, az enyhe szél fújta sátrak árnyékában sok-sok baráti és hittestvéri beszélgetésre került sor.

Andrejek-Györfi Judit 1988-ban született Pásztón. Négy éves koráig a nógrád megyei Sámsonházán élt három testvérével és szüleivel, amikor Nyírszőlősre költöztek édesapja, Györfi Mihály lelkészi szolgálatának első állomására. A felnőttként megtért szülők és a négy testvér hittel és példamutató lelkesedéssel szervezte és építette a szabolcsi evangélikus közösség életét. Judit általános és középiskolai tanulmányait Nyíregyházán végezte, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában és az Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban. Aktív közösségi élete több terülten is kimagasló volt: az egyházi táborokban és csendeshétvégéken, a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád különböző kórusaiban, illetve a gimnáziumban, a diákönkormányzat elnökeként. Gimnazistaként, teológiára jelentkezésekor világosan látta, miért hívta el őt Isten a lelkipásztori szolgálatra: hogy beszélhessen az embereknek az „egyetlen Megoldásról”, amire ő már rátalált – vallotta. Így kezdhette meg Budapesten tanulmányait 2006-ban. 2012-ben kötött házasságot Andrejek Mitja, szlovén származású teológus hallgatóval, akivel a Hittudományi Egyetemen ismerkedett meg. Egymás anyanyelvét elsajátítva és közös céljuk által vezérelve döntöttek úgy, hogy egyházi szolgálatukat Szlovéniában fogják végezni. Ezért töltötte Judit már hatodévét a határmenti Muraszombaton és Lendván. Szeptembertől újabb kalandok várnak rájuk, hiszen akkorra várják első gyermekük születését, és Mitja ekkor kezdi meg hatodévét. Isten kísérje útjukat!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!