Luther a leláncolt Bibliát is felnyitotta – Egyházi humánerőforrás képző a pápai látogatóközpontban

Luther a leláncolt Bibliát is felnyitotta – Egyházi humánerőforrás képző a pápai látogatóközpontban

Share this content.

Szöveg: Polgárdi Sándor
Pápa – Az elmúlt hétvégén a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéből érkeztek érdeklődők a gyülekezeti munkatársképző napra. A 2015. évben háromszor terveznek ilyen alkalmakat. A folytatás 2015. április 11-én és június 13-án szombati napokon lesz 9 órától.

„Alig tudunk a templom falain kívül tanítani. Ezért is nagyszerű lehetőség ha képesek vagyunk megszólítani érdeklődőket” - fogalmazott D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, aki immáron tíz éve végzi ezt a szolgálatot lelkipásztorokkal együtt. 

A püspök elmondta, hogy országosan végzik ezt a szolgálatot. „A lelkészek munkája megnövekedett és az egyház arra a felismerésre jutott, hogy segíteni kell. Betegek látogatása, idősebb embereken való segítés, lelkipásztori beszélgetés munkatársakat igényel. Növelni kívánjuk az egyház és a Biblia iránti felelőséget. Élő és eleven közösségeket akarunk alkotni ebben szeretne segítséget nyújtani ez a képzés. A Sopronban, Székesfehérvárott és Nyíregyházán elkezdett munkának már van gyümölcse. Ha elfogy az erőnk vagy csalódottak vagyunk szükséges, hogy legyen segítségünk. Ma sokkal nehezebb időszakban végzi a lelkész a szolgálatát, mint a múltban. A lelkészi munkában az a legnehezebb mindig az, ami nem lelkészi munka.”

Az előadások fontos célja, hogy a szolgálatban a belső elkötelezettséget szeretnének ébreszteni.

A napot áhítattal kezdték, amelyet Szebik Imre püspök 2Móz 18,13-27 és Lk 10, 1-10 versei alapján tartott.

„Ahogy elmúlt évtizedekben a feladatok nőttek, úgy az elvilágiasodás is kiterjedt és ezzel a gondolkodás változott meg. Egész más gondolkodás jelent meg, mint a keresztyénség. Ma járható életmodell, amit az egyház képvisel. A Biblia jó módszereket hordoz önmagában, ezért is vesszük kezünkbe. A reformáció hajnalán Luther a leláncolt Bibliát is felnyitotta, amit most a kezünkben tarthatunk és olvasunk” - hangzott el.

A püspök áhítatában elmondta: Mózes volt a választott nép testi-lelki-szellemi vezetője, még a bíráskodást is neki kellett elvégezni. Apósa, Jetró aggódott érte, nehogy kimerüljön. A mai korban a lelkészeknek is munkatársakra van szükségük annak érdekében, hogy szét ne essék a gyülekezet, hogy éljen az egyház. Nemcsak hogy szükségük van a gyülekezeti munkában segítőtársakra, hanem a gyülekezetnek is jobb, ha vannak aktív segítők, akik a maguk feladatát hűségesen végezve gazdagítják a közösség életét. Fontos, hogy a gyülekezeti munkatársak tisztában legyenek nemcsak feladatkörükkel, hanem az egyház egészének küldetését, feladatát is ismerjék, és természetesen ezzel tudjanak azonosulni – fogalmazta meg Szebik Imre gondolatait az ószövetségi írás alapján, majd az Újszövetségből idézett: „Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.”

Jézus kiküldi őket az emberek közé, hogy jelezzék előre érkezését, hogy Ő az ószövetségi próféciák beteljesítője. De miért éppen Jézus – tette fel a kérdést a hallgatóságnak az előadó, interaktívvá téve a jelenlétet. Miért nem Mózes vagy Mohamed? A választ a Hegyi beszédben kell keresni, amelyben Jézus a mózesi törvényeket megújítja, meghaladja, új értelmet ad nekik.

Az áhítat után Polgárdi Sándor esperes köszöntötte a vendégeket sé mutatta be a gyülekezetet valamint az egyházmegyét. Szólt az ilyen jellegű képzések áldásairól, kiemelt céljairól. Ezt követően, mint házigazda ismertette a nap programját és részleteit. 

A munkatársak előtt Szebik püspök a tanfolyam céljáról és a gyülekezeti munkatárs lehetőségeiről szólt:

„Gyermekeink, unokáink olyan világban élnek, amelyben minden megkérdőjeleződik, sok veszély fenyegeti a felnövő nemzedéket. A feladatunk az, hogy elmondjuk nekik: hogyan látjuk mi, keresztyének a világ eseményeit. Ez a szélsőségesen liberális világ, amelyben szinte mindenki abban hisz, amiben akar, azt végez, amit akar, a társadalom széteséséhez vezet, amely nem csak a keresztény, hanem polgári szempontból sem fogadható el. Luther Márton azt mondta, hogy nincs klerikus és laikus, mindenki pap, bármilyen munkát végez. Az Isten erőterében végzett munka istentisztelet.
Attól vagyunk evangélikusok, hogy egy közösséghez tartozunk, ahol a fej Jézus Krisztus, mi pedig testének tagjai vagyunk. Evangélikus ember jellemző tulajdonsága lehet, hogy biblikus, nyitott és hitét megéli a mindennapokban.”

Ezt követően Vető István lelkész bevezetést tartott az Ószövetség világába. Szebik Imre pedig az újszövetségi bevezetést folytatta.

Dr. Korányi András egyháztörténeti bevezetését és áttekintését hallhatta ezután a közönség, majd dr. Percze Sándor a látogatásokhoz adott jó tanácsokat és ezt egy interaktív beszélgetéssel is egybe kapcsolta.

A nap vége fele járva a tanfolyamvezető püspök színes bemutatót tartott a reformáció és oktatás évében Melanchthon Fülöpről. Kora este a napot Polgárdi Sándor esperes zárta áhítattal. A jelenlevők élményekkel és ismeretekben gazdagodva tértek haza.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!